Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Hydroizolace

Ochrání Vás Vaše střecha? - 3. Díl: Způsob provedení DHV

31. 1. 2020

V posledním díle našeho seriálu se podíváme na způsoby provedení DHV v jednotlivých třídách těsnosti, návrhy použití membrán a fólií Juta a.s. a závěrečný příklad návrhu DHV.Způsob provedení DHV ("podstřešních fólií") v jednotlivých třídách těsnosti: 


Způsob provedení DHV ("podstřešních fólií") v jednotlivých třídách těsnosti


Možnost použitelnosti membrán a fólií JUTA a.s. do jednotlivých tříd těsnosti DHV pak platí následně:

Třída 6  Třída 5 Třída 4  Třída 3  Třída 2   Třída 1 (nejtěsnější)
JUTADACH 95
JUTADACH 115
JUTADACH 135
JUTADACH 150
JUTADACH MONOLITIC
JUTADACH MASTER
JUTADACH SUPER
JUTADACH THERMOISOL
JUTAFOL D (**)
JUTACON (**)
JUTAFOL DTB (**)
JUTADACH 95
JUTADACH 115
JUTADACH 135
JUTADACH 150
JUTADACH MONOLITIC
JUTADACH MASTER
JUTADACH SUPER
JUTADACH THERMOISOL 2 AP
JUTATOP 2 AP
JUTADACH 115 2AP (*)
JUTADACH 135 2AP (*)
JUTADACH 150 2AP (*)
JUTADACH MONOLITIC 2AP (*)
JUTADACH MASTER 2AP (*)
JUTADACH SUPER 2AP (*)
JUTADACH THERMOISOL 2 AP
JUTATOP 2 AP
JUTADACH 135 2AP (*)
JUTADACH 150 2AP (*)
JUTADACH MONOLITIC 2AP (*)
JUTADACH MASTER 2AP (*)
JUTADACH SUPER 2AP (*)
JUTADACH THERMOISOL 2 AP
JUTATOP 2 AP
JUTATOP 2 AP JUTADACH THERMOISOL W (SVAŘITELNÝ) 

(*) Slepení přesahů DHV se provádí pomocí dvojité integrované pásky na roli označené jako 2AP, popřípadě lze provést páskou JUTADACH SP 38, u aplikace na bednění lze použít tmel Jutadach MASTIC SUPER.
(**) Pouze pro tříplášťové konstrukce, nutná ventilace i pod fólií (u JUTAFOL DTB pod bedněním, na kterém fólie leží).


Poznámka: Podtěsnění kontralatí lze provést speciální těsnící páskou JUTADACH TPK SUPER, u třidy 3 a méně přísnější i páskou JUTAFOL TPK nebo samonapěňovací těsnící hmotou JUTADACH THK. V případě tuhého podkladu doporučujeme kontralatě podtěsnit vždy. Mezní sklon slepených membrán JUTADACH je 17°, u membrán JUTADACH THERMOISOL 2AP je mezní sklon 10°, u membrán JUTATOP 2AP je mezní sklon 5°.


Příklad návrhu DHV („podstřešní fólie“) u jednoduché sedlové střechy s pálenou nebo betonovou střešní  taškou :

Podmínky střechy:

  • není podkročen bezpečný sklon krytiny + nehrozí výrazné riziko působení hydrostatického tlaku,
  • střecha má obytné podkroví (2 zvýšené požadavky),
  • střecha má množství střešních oken (1 zvýšený požadavek),
  • objekt se nachází v místě s vysokým vlivem větru (1 zvýšený požadavek)Vyhodnocení:
  
1. řádka tabulky, celkem 4 zvýšené požadavky (více jak 3 ZP) 

= třída DHV 3:  DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, DHV vedena pod kontralatěmi.

 

Autor: Jan Rypl, manažer aplikací JUTA a.s., www.juta.cz
Štítky: Střešní fólie, Difuzní fólie, Hydroizolace, Ochrana střechy, Izolace střechy
Rubriky článků