Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Ochrání Vás Vaše střecha? - 4. Díl: Kvalitativní třídy podstřešních membrán

7. 2. 2020

Součástí Pravidel u „Část 2 (DHV)“ pak jsou i třídy kvality podstřešních membrán podle toho zda jsou určeny na pokládku na tuhý podklad nebo na pokládku nad vzduchovou mezerou, popř. i pro funkci dočasného zakrytí stavby. Z ní vyplývají pak nejnižší možné požadavky na materiály tak, aby se vůbec mohly použít do konkrétní střešní skladby a pro jednotlivé funkce DHV. Tj. zda je materiál jako DHV ještě použitelný či nikoliv.Upozorňuji, že u mechanických vlastností (pevností, resp. stanovení tahových vlastností) se s hodnotami uvedené v tabulce neporovnává průměrná tato hodnota vlastnosti fólie, ale minimální možná tato vlastnost fólie, tj. hodnota po odečtení mínusové tolerance. 

Zde platí, že obecně se doporučuje vůbec nepoužívat jako doplňkovou hydroizolační vrstvu takové fóliové materiály, které nesplňují ani minimální možné technické parametry uvedené ve sloupci kvalitativní třídy C (u aplikace fólií na tuhý podklad) a ve sloupci kvalitativní třídy B (u aplikací fólií nad vzduchovou mezerou, tj. jen volně na krokvích).

Tj. mimo jiných potřebných technických parametrů, např. u hodnoty „příčné pevnosti na přetrh“ (stanovení tahové vlastnosti - před umělým stárnutím, příčně) pak fólie určená do konstrukce, ale bez možnosti funkce „dočasného zakrytí stavby“, nesmí po odečtení mínusové tolerance tuto minimální pevnost mít menší jak 110N/5cm. 
Ale pokud fólie mají zároveň plnit funkci „dočasného zakrytí stavby“, pak již nestačí použít fólie ani s těmito parametry, jelikož ty pro takovou aplikaci nevyhovují. Pak je tedy potřeba aplikovat materiály dosahující tuto použitelnost (přímo povolenou výrobcem), navíc mající úspěšný test na dynamiku deště (v TU Berlín) a zároveň dosahující technické charakteristiky tentokrát uvedené ve sloupci kvalitativní třídy A nebo B (u aplikace fólií na tuhý podklad) a ve sloupci kvalitativní třídy A (u aplikací fólií nad vzduchovou mezerou, tj. jen volně na krokvích).

Tj. mimo jiných potřebných technických parametrů, např. u hodnoty „příčné pevnosti na přetrh“ (stanovení tahové vlastnosti - před umělým stárnutím, příčně) pak fólie určená i pro funkci „dočasného zakrytí stavby“ nesmí po odečtení mínusové tolerance tuto minimální pevnost mít menší jak 150 N/5cm. 


Příslušné tabulky s příslušnými poznámkami jsou uvedeny níže.


Kvalitativní třída podstřešních fólií pro pokládku na tuhý podklad

  1. z počáteční hodnoty
  2. odolnost proti intenzivnímu dešti, prokazuje výrobce na základě výsledku zkoušky Odolnosti proti intenzivnímu dešti - TU Berlin
  3. zvýšenou odolnost proti umělému stárnutí prokazuje výrobce zvýšeou teplotou na 80 °C při zkoušce Vystavení teplu (horku) dle ČSN EN 13859-1 odst. C.5.2.
  4. výrobce udává maximálně přípustnou dobu expozoce před zakrytím krytinou a výrobce potvrzuje vhodnost pro provizorní zakrytí
  5. výrobce uvádí vhodné výrobky


Kvalitativní třída podstřešních fólií pro pokládku nad vzduchovou mezeru

  1. z počáteční hodnoty
  2. odolnost proti intenzivnímu dešti, prokazuje výrobce na základě výsledku zkoušky Odolnosti proti intenzivnímu dešti - TU Berlin
  3. zvýšenou odolnost proti umělému stárnutí prokazuje výrobce zvýšeou teplotou na 80 °C při zkoušce Vystavení teplu (horku) dle ČSN EN 13859-1 odst. C.5.2.
  4. výrobce udává maximálně přípustnou dobu expozoce před zakrytím krytinou a výrobce potvrzuje vhodnost pro provizorní zakrytí
  5. výrobce uvádí vhodné výrobky


Nikdo nemůže znát vše, a proto není ostudou, pokud jakákoliv provádějící či projekční firma si požádá o odborné proškolení v této věci, zvlášť pokud je výrobcem podstřešních membrán školení poskytováno bezplatně.

Díky výše uvedenému byl zároveň upraven i současný Aplikační manuál JUTA a.s. aktualizace 01/2017 (i minulý aktualizace 10/2014) a je vydán v souladu s těmito Pravidly a je v datové formě k dispozici na www.juta.cz . Mimo jiné byl dále v červenci 2016 vydán i nový montážní návod podstřešních membrán (DHV) v případě aplikací vůči plechovým střešním krytinám, což do dnešní doby žádná „Pravidla“ bohužel neřeší.Autor: Jan Rypl, manažer aplikací JUTA a.s., www.juta.czŠtítky: Střešní fólie, Difuzní fólie, Hydroizolace, Ochrana střechy
Rubriky článků