Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Ochrání Vás Vaše střecha? - 2. Díl: Výběr třídy těsnosti

22. 11. 2019

Počet zvýšených požadavků, které je potřeba započítat při stanovení třídy těsnosti DHV, vyplývá z vlivů působících na střechu, např.:


 1. využívání podkroví – např. pro obytné účely, kanceláře apod. (tento zvýšený požadavek se počítá jako dva zvýšené požadavky). Pozn.: za stejný požadavek je považován i „bungalov“ s lehkým stropem (tepelná izolace sice umístěná hluboko pod DHV, ale bez horního krytí hydroakumulační vrstvou)
 2. konstrukční náročnost střechy - členitost (vikýře, úžlabí, změna sklonu střešních rovin, střešní okna, výlezy, prostupy atd.), zvláštní tvary (věže, zaoblení střešních ploch, navazující plocha střechy s menším sklonem pod plochou střechy s vyšším sklonem), délka krokví nad 10 m
 3. náročné klimatické poměry v místě stavby (nechráněná poloha, exponovaná lokalita, vyšší nadmořská výška, zvýšené zatížení sněhem, zvýšené zatížení větrem atd.), popř. riziko spadu sněhu z jiné plochy střechy (stavby) na tuto plochu střechy,
 4. zvláštní místní předpisy a nařízení (místní stavební předpisy, nařízení památkové péče, dotčených orgánů státní správy atd.)


Následně tedy podle velikosti podkročení či nepodkročení BSS a podle počtů působících zvýšených požadavků (ZP) na střechu se dle příslušných tabulek určí třída těsnosti DHV, tj. způsob provedení DHV („podstřešní fólie či membrány) :

Pro pálené a betonové tašky s BSS 22° a větším platí tabulka :

Výběr tříd těsnosti DHV pro pálenou a betonovou krytinu
(tabulka je určena pro pálenou a betonovou krytinu s BSS od 22 °a více)
Sklon střechy

Počet zvýšených požadavků (ZP) např.: využití podstřešního prostoru - konstrukce střechy - klimatické poměry - místní podmínky

Pozn.: Využití podkorví k účelům bydlení se počítá jako dva zvýšené požadavky

Žádný ZP Jeden další ZP Dva další ZP Tři další ZP Více jak tři další ZP
>= bezpečný sklon krytiny (BSK)  

typ 3.3/třída 6

Volně položený DHV, spoje překrytím, průběh pod kontralatěmi

typ 2.4/třída 5

DVH na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje překrytím, průběh pod kontralatěmi

typ 2.2 nebo 2.3/třída 4

DVH na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, průběh pod kontralatěmi

typ 1.2/třída 2

DVH na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi

>= (BSK - 4 °) typ 2.2 nebo 2.3/třída 4

DVH na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, průběh pod kontralatěmi
typ 2.2 nebo 2.3/třída 4

DVH na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, průběh pod kontralatěmi
typ 2.1/třída 3


DVH na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatěmi, průběh pod kontralatěmi

typ 2.1/třída 3


DVH na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatěmi, průběh pod kontralatěmi

typ 1.2/třída 2


DVH na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatěmi, průběh pod kontralatěmi
>= (BSK - 8 °) typ 2.1/třída 3

DVH na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatěmi, průběh pod kontralatěmi

typ 2.1/třída 3

DVH na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatěmi, průběh pod kontralatěmi

typ 2.1/třída 3

DVH na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatěmi, průběh pod kontralatěmi

typ 1.2/třída 2

DVH na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatěmi, průběh pod kontralatěmi
typ 1.1./třída 1

DVH na bednění, spoje svařené, průběh přes kontralatě
>= (BSK - 10 °) typ 1.2/třída 2

DVH na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatěmi, průběh pod kontralatěmi

typ 1.2/třída 2

DVH na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatěmi, průběh pod kontralatěmi

typ 1.2/třída 2

DVH na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatěmi, průběh pod kontralatěmi

typ 1.1./třída 1

DVH na bednění, spoje svařené, průběh přes kontralatě
typ 1.1./třída 1

DVH na bednění, spoje svařené, průběh přes kontralatě
< (BSK - 10 °)

typ 1.1./třída 1
DVH na bednění, spoje svařené, průběh přes kontralatě, sklon střechy zároveň nesmí být nižší jak 10 °.

Pro vláknocementové maloformátové střešní desky platí tabulka:


Výběr tříd těsnosti DHV pro vláknocementové maloformátové střešní desky
Sklon střechy

Počet zvýšených požadavků (ZP) např.: využití podstřešního prostoru - konstrukce střechy - klimatické poměry - místní podmínky. (klimatické poměry jsou dány zařaděním dle klimatických oblastí výrobce krytiny a zvolením příslušné velikosti přesahů krytiny), poznámka: využitá podkroví k účelům bydlení se počítá jako dva zvýšené požadavky.

Žádný ZP Jeden další ZP Dva další ZP Více jak Dva ZP
>= bezpečný sklon krytiny (BSK)  

typ 3.3/třída 6

Volně položený DHV, spoje překrytím, průběh pod kontralatěmi

typ 2.4./třída 5

DVH na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje překrytím, průběh pod kontralatěmi

typ 2.2 nebo 2.3/třída 4

DVH na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, průběh pod kontralatěmi

>= (BSK - 4 °) typ 2.2 nebo 2.3/třída 4

DVH na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, průběh pod kontralatěmi
typ 2.2 nebo 2.3/třída 4

DVH na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, průběh pod kontralatěmi
typ 2.1/třída 3


DVH na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatěmi, průběh pod kontralatěmi

typ 1.2/třída 2


DVH na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatěmi, průběh pod kontralatěmi
>= (BSK - 8 °) typ 1.2/třída 2

DVH na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatěmi, průběh pod kontralatěmi
typ 1.2/třída 2

DVH na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatěmi, průběh pod kontralatěmi
typ 1.1./třída 1

DVH na bednění, spoje svařené, průběh přes kontralatě
typ 1.1./třída 1

DVH na bednění, spoje svařené, průběh přes kontralatě
< (BSK - 8 °)

typ 1.1./třída 1
DVH na bednění, spoje svařené, průběh přes kontralatě
Pozn.: Jestliže je pro jednoduché krytí sklon střechy nižší než 30° nebo pro dvojité krytí sklon střechy nižší než 25°, a pod střechou je obytné podkroví, je třeba vždy provést DHV konstrukční typ min. 1.2/

Upozornění: U vláknocementových maloformátových střešní krytin je však nejdříve potřeba určit obvyklý sklon střechy pro daný formát střešní krytiny podle klimatických oblastí (uvádí výrobce), kde se stavba nachází – viz. např. tabulky fi Cembrit CZ.

Tabulka přesahů krytiny

Klimatické oblasti
Sněhové oblasti

Na trhu se však vyskytují i jiné typy, formáty a způsoby kladení maloformátových vláknocementových střešních desek, kde jejich obvyklý sklon dle dané klimatické oblasti určuje níže uvedená tabulka 7.1 v Pravidlech, Část 7.

Obvyklý sklon maloformátových vláknocementových desek dle dané klimatické oblasti

U pálených střešních krytin však existují i speciální tašky s BSS 16°, u kterých však nelze použít výše uvedené tabulky, ale je potřeba vycházet z níže uvedené tabulky, kde dovolená možnost podkročení BSS je pouze o -2° a -4°. Tj. kde i při malém podkročení BSS „naskakují“ velice přísné třídy těsnosti. Tato tabulka není však součástí Pravidel.


Výběr tříd těsnosti DHV pro pálenou krytinu
(tabulka je určena pro pálenou krytinu s BSS od 16 °)
Sklon střechy

Počet zvýšených požadavků (ZP) např.: využití podstřešního prostoru - konstrukce střechy - klimatické poměry - místní podmínky

Pozn.: Využití podkorví k účelům bydlení se počítá jako dva zvýšené požadavky

Žádný ZP Jeden další ZP Dva další ZP Tři další ZP Více jak tři další ZP
>= bezpečný sklon krytiny (BSK)  

typ 3.3/třída 6

Volně položený DHV, spoje překrytím, průběh pod kontralatěmi

typ 2.4/třída 5

DVH na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje překrytím, průběh pod kontralatěmi

typ 2.2 nebo 2.3/třída 4

DVH na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, průběh pod kontralatěmi

typ 1.2/třída 2


DVH na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi

>= (BSK - 2 °) typ 2.2 nebo 2.3/třída 4

DVH na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, průběh pod kontralatěmi
typ 2.2 nebo 2.3/třída 4

DVH na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, průběh pod kontralatěmi
typ 2.1/třída 3


DVH na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatěmi, průběh pod kontralatěmi

typ 2.1/třída 3


DVH na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatěmi, průběh pod kontralatěmi

typ 1.2/třída 2


DVH na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatěmi, průběh pod kontralatěmi
>= (BSK - 4 °) typ 1.2/třída 2

DVH na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatěmi, průběh pod kontralatěmi

typ 1.2/třída 2

DVH na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatěmi, průběh pod kontralatěmi

typ 1.2/třída 2

DVH na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatěmi, průběh pod kontralatěmi

typ 1.1./třída 1

DVH na bednění, spoje svařené, průběh přes kontralatě
typ 1.1./třída 1

DVH na bednění, spoje svařené, průběh přes kontralatě
< (BSK - 4 °)

typ 1.1./třída 1
DVH na bednění, spoje svařené, průběh přes kontralatě, sklon střechy zároveň nesmí být nižší jak 10 °
Pro všechny výše uvedené tabulky pro výběr tříd těsnosti DHV dále platí následující zásady :

 1. Úroveň jakéhokoliv podkročení bezpečného sklonu střešní krytiny musí být v souladu s technickými podklady výrobce střešní krytiny, tj. mimo jiné nesmí být podkročen i mezní/minimální možný sklon krytiny. Rovněž nelze podkročit mezní sklon vrstvy DHV (fólie, membrány,…). Zároveň nesmí nastat situace, že žádná z části povrchu krytiny určené k odvodu vody vedou vodu proti směru spádu střechy, tedy pod krytinu.
 2. Pro jednotlivé třídy těsnosti DHV či pro použití pro funkci dočasného zakrytí stavby musí být „podstřešní membrána“ výslovně výrobcem určena a musí pro toto splňovat příslušné technické limity.
 3. V případě, že na střeše vzniká výrazné riziko vzniku hydrostatického tlaku vody, je nutné od rizikového místa až k okapu použít min. DHV typ 1.2 /třída 2.
 4. V případě delší prodlevy před montáží krytiny by DHV měla být obvykle překryta (např. zakrývací plachtou).
 5. Při požadavku řešit provizorní zakrytí pomocí DHV se doporučuje použití materiálů vhodných pro třídu těsnosti DHV typ 1.2/třída 2 nebo těsnější, tj. třídu těsnosti typ 1.1./třída 1. A zároveň nesmí být použita méně přísnější třída těsnosti než typ 2.1/ třída 3 (tj. vždy se slepenými přesahy a podtěsněnými kontralatěmi).
 6. U tříd těsnosti 5, 4 a 3 je nutná montáž rozměrově a tvarově stálé tepelné izolace neprodleně po montáži DHV (pokud DHV neleží na bednění).
 7. Na níže položené ploše střechy ve směru odtoku vody po DHV nesmí být použita méně přísnější třída těsnosti DHV než jaká je použita na výše položené ploše střechy (tj. při lomení sklonu z nižšího na vyšší sklon, např. u mansardové střechy, popř. pod sedlovým vikýřem s nízkým sklonem, pod plochou volských ok apod.).

Samozřejmě Pravidla obsahují množství dalších souvisejících informací a požadavků, které ovšem zde nelze prezentovat z pochopitelných důvodů. Vždyť celá Pravidla mají 400 stran a z toho Část 2 DHV mají 35 stran (str. 25-60).Autor: Jan Rypl, manažer aplikací JUTA a.s., www.juta.czŠtítky: Střešní fólie, Difuzní fólie, Hydroizolace, Ochrana střechy
Rubriky článků