Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Ochrání Vás Vaše střecha? - 1. Díl: Třídy těsnosti

23. 10. 2019

Logo JutaOd prosince roku 2000 do nedávné doby v ČR platily obdobné požadavky na třídy a stupně těsnosti pojistné hydroizolace - PHI (od 2011 v ČR nyní: DHV - doplňková hydroizolační vrstva), tj. tzv.: podstřešních membrán", jako do současnosti platí na Slovensku a jaké v minulosti platily i v západních státech. Vzhledem k tomu, že mezitím došlo ke změnám dalších souvisejících norem a i ZVDH Německo v lednu 2010 vydalo nová pravidla pro toto navrhování, i toto bylo jedním z důvodů, že byla v roce 2011 ustanovena tzv. Řemeslá rada Cechu KPT ČR, která po téměř 3 leté mravenčí práci mimo jiné zpracovala nová "Pravidla pro navrhování a provádění střech" (dále jen Pravidla), jež byla schválena 28.3.2014 a oficiálně veřejně "pokřtěna" dne 12.9.2014. Tyto nová Pravidla tedy nahrazují původní Pravidla z roku 2000. Nová Pravidla úplně nekopírují aktuální německé tabulky, ale výrazně se jim podobají.

Pravidla pro navrhování a provádění střech
Součástí těchto pravidel je i "Část 2 Pravidla pro navrhování a provádění doplňkových hydroizolačních vrstev střech", tedy jak navrhovat a provádět i "podstřešní fólie a membrány".
Jednou ze zásadních informací je skutečnost, že - cituji: "Některé krytiny se kladou a upevňují spolu s podkladním pásem (např. břidlice, asfaltové šindele a plechy). Tento pás nelze považovat za doplňkovou hydroizolační vrstvu, protože není umožněn hladký odtok vody pod krytinou ani odvod vlhkosti větráním a pás je v celé ploše perforován připevňovacími prvky krytiny". Z toho vyplývá skutečnost, že pokud má "podstřešní fólie či membrána" (DHV) plnit svoji funkci, musí nad ní následovat kontralatě a funkční dostatečně nadimenzovaná ventilační vzduchová mezera. Odkrytá střechaOdkrytá střecha - latě

Tj. uvedená púvodní tabulka Pravidel z roku 2000 určená pro pálené a betonové střešní krytiny (s BSS 220 a vyšším) - s uváděnými třídami a stupněmi těsnosti PKI tedy pozbývá platnosti a dochází několika zásadním změnám:

a) Původní možnosti podkročení BSS o -6°, -10°a >-10° nyní je nahrazeno podkročením BSS o -4°, -8°, -10° a >-10°

b) Číslování tříd DHV je obráceně (sestupně), kde nejméně přísnou je třída DHV 6 (původně PHI 1) a nejvíce přísnou DHV 1 (původně PHI 3B)

c) Přísnější stupně těsnosti nastávají podstatně dříve než tomu bylo v minulosti

d) Využití podstřešního prostoru (obytné podkroví, bungalov) se považuje za 2 zvýšené požadavky

Zvýšené požadavky (ZP)

Sklon střechy  Využití - Konstrukce - Klimatické podmínky - Místní podmínky
 Žádný další ZP Jeden další ZP Dva další ZP  Tři další ZP
 > nebo =
bezpečný sklon střechy (BSS)
   PHI 1.stupně
 PHI 1.stupně PHI 2.stupně
třída A
> nebo =
(BSS - 60)
 PHI 1.stupně  PHI 1.stupně PHI 2.stupně
třída A
PHI 2.stupně
třída C
 > nebo =
(BSS - 100)
PHI 3. stupně, třída A
 
PHI 3. stupně, třída A
 
PHI 3. stupně, třída A  PHI 3. stupně, třída B svařené bitum. pásy na pevném podkladu vedeny přes kontralatě
 < (BSS - 100) PHI 3. stupně, třída B svařené bitum. pásy na pevném podkladu vedeny přes kontralatě  PHI 3. stupně, třída B svařené bitum. pásy na pevném podkladu vedeny přes kontralatě  PHI 3. stupně, třída B svařené bitum. pásy na pevném podkladu vedeny přes kontralatě  PHI 3. stupně, třída B svařené bitum. pásy na pevném podkladu vedeny přes kontralatě 

Současné konstrukční typy a třídy těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev:

Konstrukční

Typ

Charakteristika

Materiál

Průběh u kontralatí

Provedení spojů

Třída DHV

 

 

 

 

 

1

DHV na podkladu - na celoplošném bednění

1.1

DHV je vodotěsná,

s utěsněnými přesahy

a položená přes kontralatě.

● fólie syntetické těžké

Přes

svařené

1

 

● asfaltové pásy těžké

 

slepené

 

 

 

 

 

 

1.2

DHV je těsná proti volně

stékající vodě, s utěsněnými

přesahy a s utěsněním

perforace v místě kontralatí.

● fólie syntetické těžké

pod s utěsněním

svařené

2

 

● asfaltové pásy těžké

slepené

 

 

● fólie lehkého typu s příslušenstvím

 

 

 

 

 

 

 

 

2

DHV na podkladu - na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo na celoplošném bednění

2.1

DHV s utěsněnými přesahy

a s utěsněním perforace

v místě kontralatí.

● fólie lehkého typu s příslušenstvím 

pod s utěsněním

svařené

3

 

● desky s příslušenstvím 

slepené

 

 

 

 

 

 

2.2

DHV s utěsněnými přesahy.

● fólie lehkého typu

pod

svařené

4

 

● desky 

 

slepené 

 

2.3

DHV z asfaltových pásu s

přesahy bez utěsnění.

● asfaltové pásy lehké 

pod

    ● přesah volný, bez   utěsnění

4

 

 

 

  ● v případě bednění - přibité

 

2.4

DHV s přesahy bez utěsnění

nebo do drážek.

● fólie lehkého typu 

pod

● přesah volný, bez  utěsnění

5

 

● desky 

 

● do drážky

 

3

DHV nad vzduchovou vrstvou 

3.3

DHV s prověšením nebo bez

prověšení.

● fólie lehkého typu 

pod

● přesah volný, bez utěsnění

6

 

 

 

 

 


Vznikly tedy třídy těsnosti DHV 6, DHV 5, DHV 4, DHV 3, DHV 2 a DHV 1, které se dělí podle způsobu provedení DHV obdobně jako tomu bylo v minulosti u tříd a stupňů těsnosti PHI. Základním pravidlem pro navrhování je tedy – cituji : „DHV střechy se obvykle dimenzuje podle nejnáročnější, vodou nejvíce namáhané části. Je také možné  DHV  dimenzovat samostatně pro jednotlivé střešní plochy. Výjimečně lze v jedné střešní ploše navrhnout více DHV. Např. v okolí problematických konstrukčních detailů a mezi těmito detaily a okapem se navrhne těsnější  DHV, ve zbylé části střešní plochy lze navrhnout DHV nižší těsnosti. Musí být zajištěna souvislost všech vrstev a požadovaná těsnost DHV v průnicích střešních ploch a mezi částmi ploch s různými DHV.“
Autor: Jan Rypl, manažer aplikací JUTA a.s., www.juta.cz

Logo JutaŠtítky: Difuzní fólie, Hydroizolace, Ochrana střechy
Rubriky článků