Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Vláknocementové šablony

Co je lepší? Eternit, břidlice, plastové nebo plechové šablony

11. 9. 2023

Střecha korunuje dům a správně zvolená střešní krytina poskytuje nejen bezpečí vašemu domovu před rozmary počasí, ale plní i estetickou funkci. Jedno z řešení, které splňuje zmíněné požadavky jsou maloformátové střešní krytiny s rozměrem do 40 x 40 cm. Jsou to tzv. skládané střešní krytiny, k jejímž hlavním představitelům patří eternit, břidlice a všechny jejich imitace. Všechny tvary těchto krytin vycházejí z jedné jediné předlohy, z jednoho jediného typu střešní krytiny, a to je břidlice. 
 
 
Břidlice je označení pro usazené částečně metamorfované horniny s jemnou zrnitostí vzniklé z jílovců a prachovců (jílu a prachu). Jinými slovy břidlice je přírodní kámen. Břidlice byla od nepaměti využívaná, mimo jiné, jako přírodní střešní krytina. První použití je téměř dva a půl tisíce let staré a tyto střešní krytiny se ve starověku i středověku používaly zejména na různé významné stavby, například hrady, zámky, sakrální stavby, kostely, katedrály nebo různé stavby, které měly reprezentovat danou osobu, stát apod. V neposlední řadě můžeme najít břidlicové střechy i na rodinných domech po celé Evropě. Jinými slovy tato střešní krytina reprezentovala majitele. Vzhledem k tomu, že tato krytina se používala celá staletí a nebyly jiné technologie, tak samozřejmě byla velmi žádaná.

Struktura břidlicové krytiny
Struktura tradiční břidlicové krytiny


Břidlice může být upravena do tzv. střešních šablon ve tvaru čtverců, obdelníků, bobrovek, šupin s různými rozměry. Největší rozmach zažily břidlicové střechy v Evropě od roku 1870 do první světové války, za což břidlice vděčí své extrémně nízké nasákavosti vody. V dnešní době se břidlice řadí mezi luxusnější střešní krytiny. Vyniká především přirozenou přírodní krásou a trvanlivostí. Trvanlivost střechy z břidlicového šindele nebo tašek se odhaduje až na stovky let. Díky velmi nízké absorbitě vody je materiál velmi odolný i v průběhu mrazů. Díky své nízké vodivosti má navíc i izolační vlastnosti. Pokud uvidíte na střeše břidlici, tak je to krytina, která je nenapodobitelná vzhledem k různým přírodním odleskům a různým vybarvením, které jsou typické pro danou lokalitu, kde se břidlice těží. Břidlice je jako jediná, ze všech krytin zmiňovaných v tomto článku, přírodního původu. 

Břidlice bývala historicky velice oblíbenou střešní krytinou

 

Od břidlice k eternitu

S nástupem průmyslové revoluce přišly první krytiny, které břidlici imitovaly. Bylo to právě v českých zemích, kde před více jak 100 lety se objevila první imitace, první eternit, eternitová šablona, čtverec o rozměru 40 x 40 cm, který měl useknuté rohy. Dostala jméno „česká šablona“. Po položení vypadá tato krytina pouze jen jako čtverec.  

Tato krytina se později rozšířila po celé Evropě, a i dále do světa a začali ji vyrábět i další výrobci v jiných zemích. Obecně je eternit stavební materiál tvořený cementem a vláknitým pojivem, dříve nejčastěji azbestem. Azbest byl v prvopočátcích přimícháván do cementu, načež byly vyráběny různé výrobky z tohoto materiálu. Hovořilo se o azbestocementu. Obliba tohoto materiálu byla natolik značná, až jeden z prodejců azbestocementových střešních krytin nazval tuto krytinu Eternitem (je to o dost kratší než azbestocement), přičemž byla vedle požární bezpečnosti vyzdvižena i dlouhá trvanlivost výrobků. Samotné slovo eternit přitom bylo odvozeno z latinského slova aeternus, což znamená věčný.

Nejčastějším využitím jsou tedy eternitové střechy. Ale dá se z tohoto materiálu vyrobit kde co, třeba i nádoby. Tato krytina s azbestem se ale dnes už nepoužívá, tedy vláknocementové šablony existují, ale jsou bez azbestu. V 80. letech minulého století se totiž zjistilo, že azbest je silně karcinogenní látka, takže se upustilo od jeho používání při výrobě stavebních materiálů. Krytina s názvem eternit se stále vyrábí, ale je bez azbestu, který byl nahrazen vláknem, které má funkci tužidla. Výrobců je celá řada, tvarů je také celá řada.


Detail vláknocementové tašky Cembrit
 

Jeden z důvodů, proč eternit jako takový byl vynalezen, byla cena břidlice. Břidlice sama o sobě je materiál, který je drahý nejen na výrobu, na vytěžení z lomu, ale i na montáž samotnou. Je nutno umět velmi dobře pokrývačské řemeslo, protože tyto šablony je potřeba si umět dotvarovat přímo na stavbě na tvary, které potřebujete pokládat, čímž se dílo hodně prodražuje.

Vláknocementové šablony Cembrit
Lehké vláknocementové šablony najdou uplatnění i v moderní architektuře. Vyrábí se v mnoha barvách.


Plastové šablony - levná a ekologická varianta

Dalším představitelem maloformátových střešních krytin jsou plastové šablony, které se začaly na trhu objevovat v 80. a hlavně v 90. letech 20. století. Plasty nás v životě obklopují na každém kroku a přesvědčují nás o své užitečnosti. Díky tomu se tento materiál dostal i na střechy. Jak široká je škála plastových sloučenin, tak vypadá i sortiment plastových krytin pro střechy.

Nejznámější jsou světlopropustné krytiny z průsvitných plastů (tzv. polykarbonáty), které jsou schopny plnit současně funkci nosnou i prosvětlovací. Lehké střešní krytiny z plastů se využívají u altánů, přístřešků, na pergolu atd. 

Další variantou jsou plastové imitace přírodních materiálů - břidlice, dřevěného šindele, nebo eternitu. Tyto plastové šablony a plastové krytiny všeobecně řešily a dodnes řeší problém recyklace plastových hmot. Takže se vyrábějí jako recykláty (z PET lahví, z různých bužírek drátů z palubních desek starých automobilů apod.). Prostě plasty se dávají znova do oběhu, nebo se vyrábí přímo z derivátů ropy a ropných produktů jako nový produkt. Plastové šablony vyráběny jsou čtverce neboli české šablony, které imitují eternit a ten zase imituje břidlici. Pokud se bavíme o tvarech, tak tvary jsou velmi podobné eternitu. Jsou to různé tvary šupin, to znamená kulatý roh apod. Mohou to být i tvary, které napodobují bobrovky nebo i klasické tašky. 

Šablony jsou dostupné v mnoha různých tvarech - bobrovky, šupiny, čtvercové šablony...
Plastové šablony jsou dostupné v různých tvarech - bobrovka, šupiny, čtvercové šablony... (na obr. zn. Ekoternit)
 

Opět výhodou těchto krytin je cena. Jsou levnější než eternitové šablony, tedy donedávna byly levnější. Uvidíme, jak bude pokračovat vývoj cen. Výhodou plastových šablon je určitě kromě ceny i nízká váha. Tyto šablony jsou lehčí než eternit nebo než břidlice. Dalším důvodem pro použití plastových šablon je skutečnost, že v případě recyklátu nezatěžují životní prostředí. Ovšem určitou nevýhodou plastů je to, že plast sám o sobě na slunci měkne, takže může docházet k jistému dotvarování krytiny. Někteří výrobci tomu říkají 3D efekt, který se projevuje tím, že rohy krytiny jako kdyby byly přilepeny k šablonám, které jsou níže na střešní krytině.

Plastové střešní krytiny se řadí mezi lehké, hmotnost se ale může u jednotlivých typů výrazně lišit. Mechanická odolnost plastových krytin je nižší než u těch tradičních, ale vynahrazují to dlouhou životností a bezproblémovou funkčností.

Detail struktury u šablony Ekoternit
Detail struktury u šablony Ekoternit


Plechové imitace eternitu

Další variantou šablon jsou plechové šablony, které se vyrábějí z ocelového nebo hliníkového plechu. Opět jsou to šablony čtvercové, které se vyskytují od rozměrů 20 x 20 cm až po rozměr 40 x 40 cm. Některé mají i větší rozměry. Opět se jedná o variantu, která je napodobeninou eternitových krytin. Tyto krytiny jsou poměrně lehké. Plech sám o sobě není lehký tak jako plast, ale je lehčí než eternit.
 
Detail šablony z hliníkového plechu Comax
Detail šablony Comax z hliníkového plechu


Další výhodou těchto skládaných maloformátových plechových krytin je to, že nejsou tak náročné na působení vlhkosti na podstřešní plášť. Pokud je střecha správně odvětraná, udělaná podle předpisů výrobce, zpravidla nejsou problémy. Pokud na střeše uvidíte plechovou šablonu, je velmi těžké ji rozeznat od eternitu. Od plastových šablon se samozřejmě rozeznat dá. Skládaná krytina ve tvaru šablon se nejčastěji vyrábí z pozinkovaného, nebo hliníkového plechu. 

Imitace umí často velice věrně napodobit původní texturu přírodních materiálů (na obr. SATJAM Rombo)

Srovnání skládaných šablon

Zrekapitulujeme-li výše uvedené o střešních skládaných šablonách, tak již víme, že hlavními představiteli těchto krytin na trhu jsou břidlice, její imitace eternit, jeho imitace plastové krytiny a plechové šablony. Níže uvedený přehled stručně charakterizuje popisovaný sortiment.


Životnost

• břidlice záleží podle naleziště, ale u kvalitní břidlice se uvádí 100 až 150 let,
• životnost eternitu je 40 až 60 let,
• u plastových šablon záleží opět na výrobci plastové krytiny, vzhledem k tomu, že jsou na trhu velmi krátce (20 až 30 let), odhaduje se životnost mezi 30 až 50 lety,
• šablony z plechů podle povrchové úpravy a podle materiálu ocelové krytiny mohou mít životnost 40 až 80 let, hliníkové krytiny 80 až 100 let. 

Záruky 

• na břidlici nejsou poskytovány, jedná se o přírodní krytinu, ale nicméně vždy do jisté míry záleží i na kvalitě lokality, každopádně životnost je velmi dlouhá, ověřená časem,
• na eternit výrobci uvádějí až 30 let, ale někteří mají záruky dokonce pouze 5 let,
• u plastových krytin se záruky pohybují od 10 až po 30 let,
• ocelové nebo plechové krytiny jsou v zárukách od 10 až po 60 let dle materiálu a povrchu. 

Použitelnost 

U všech popisovaných materiálů je použitelnost limitovaná od sklonu střechy 25° nahoru. Jednotliví výrobci mohou mít ovšem předepsány různé specifické požadavky na montáž těchto krytin, které je potřeba dodržovat. 

Lehké šablony je možno použít jak na novostavby, tak na rekonstrukce. Mohou být použity na střechy jednoduché nebo členité. 

U členitých střech je použití šablon výhodné, protože tyto šablony jsou malého rozměru, takže nebývají velké prořezy, prostřihy, jako jsou například u velkoformátových plechových krytin. 
V současnosti můžeme ve stavebnictví sledovat jak trend používání nových materiálů a nových  technologických postupů, tak zároveň trend návratu k přírodním stavebním materiálům, které splňují nejpřísnější ekologická měřítka. Tomuto trendu zcela právem náleží střešní krytina z přírodní břidlice. I když jde o ekologický materiál prověřený historií, zatím není v naší republice náležitě doceněn, byť přírodní břidlice představuje estetiku a eleganci a přizpůsobí se každému stylu a architektuře. V současnosti je její využití víceméně omezeno na opravy historických staveb nebo specifické oblasti s tradičním použitím břidlice.

Přírodní břidlice zůstává využívána při opravách historických budov
Přírodní břidlice zůstává využívána při opravách historických budov


Barevné provedení 

Nejčastější a nejběžnější je antracit, což je přírodní barva břidlice, ale vyskytují se i antracity, které jsou zbarveny do šedomodré. Eternity mohou být provedeny jako hladké, i rastrované (ty mají tendenci se přibližovat břidlici). U plechů je široká paleta barev a povrchových úprav. 

Porovnání cen (včetně práce)

• břidlice je nejdražší, cena se pohybuje od 2 500 až 3 000 Kč/m2
• cena eternitu je v rozmezí 1 500 až 2 500 Kč/m2 
• plastové krytiny taktéž 1 500 až 2 500 Kč, spíš ale 1 500 až 2 000 Kč/m2 
• plechové krytiny 2 000 až 3 000 Kč/m2, vše bez DPH

Hmotnost

• břidlice je nejtěžší, je to přírodní materiál hmotnost, se pohybuje mezi 20 až 40 kg/m2 
• hmotnost eternitu je mezi 18 až 25 kg/m2 
• plech, hmotnost cca 5 kg (ocel), hliník 2,5 kg/m2 
• plastové krytiny se pohybují kolem 2 až 2,5 kg/m2

Na našem webu si dokonce můžete srovnat hmotnost, sklon, záruku a životnost různých druhů střešních krytin.

Dostupnost krytin 

Dá se říct, že tyto krytiny jsou relativně dostupné všechny. Nejdostupnější je plech, poté plastové šablony, eternit a na závěr břidlice, kterou je ovšem potřeba nejdříve z lomů vytěžit, v České republice nejsou kvalitní naleziště, kvalitní naleziště se nacházejí ve Španělsku a v Itálii. 


Na závěr tohoto přehledu krátké zhodnocení. Jednoznačně je na střeše nejkrásnější kvalitní břidlice. Přírodní zdroj se nedá žádnou lidskou prací nahradit. Je samozřejmě nejdražší. Z dalších krytin je vše otázka vkusu, peněz a lokalit (objektu), kde krytinu uživatel chce a potřebuje. Nedá se vyloženě vyzdvihnout a doporučit jeden typ. Každý je výhodnější na něco jiného, je potřeba si stanovit požadavky, srovnat s dostupnými informacemi, popř. konzultovat s odborníky a potom teprve se rozhodovat o realizaci.
Autor článku: Krytiny-strechy.cz


 

Rádi vám poradíme

Pokud si nevíte rady s výběrem střešní krytiny, nebo chcete jen poradit, ozvěte se nám. Pomůžeme vám s výběrem materiálů i doplňků a najdeme pro vás to nejlepší řešení za výhodnou cenu.


Jsme velmi rádi, pokud vás článek zaujal a dozvěděli jste se vše potřebné. Mimo poradenství nabízí náš informační portál Krytiny-Střechy i prodej materiálu na celou střechu. POPTAT MATERIÁL

 Štítky: Eternitová střecha, Břidlice
Rubriky článků