Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Zateplení budov

 

Většina původní zástavby, nejčastěji pak panelové domy, byla v minulosti stavěna efektivně a účelně. Musela být rychle a levně hotová. Stavebnictví se v minulosti příliš nezabývalo zateplením staveb a prováděním tepelných izolací, takže drtivá většina v minulosti postavených staveb je na dnešní požadavky nedostatečně zateplená.
Proto můžete v dnešní době vídat čím dál častěji, většinou u panelových domů, lešení a stavební firmy provádějící zateplovací práce. Starší domy už navíc neodpovídají evropské normě o zateplení budov a konstrukcí.TEPELNĚ IZOLAČNÍ MATERIÁLY NA ZATEPLENÍ

 

Zateplení střech, zateplení fasádNa každou část stavby je možné na zateplení použít určitý druh tepelné izolace. Ty se dělí např. na vláknité izolace, které dále rozdělujeme na minerální a skleněné.

 Dalším druhem jsou izolace z pěnového (lehčeného) polystyrenu. Tyto polystyreny se dělí na expandované a extrudované. Jako izolace se ještě používá pěnový polyuretan, pěnový polyetylén, pěnové sklo, sypké a foukané materiály( minerální granuláty, materiály na bázi papíru a celulózy) a sendvičové desky a systémy. Také je můžeme zařadit do skupin dle hořlavosti.Dům se musí zateplit kompletně počínaje spodní stavbou. Na tepelné odizolování suterénu se nejčastěji používá extrudovaný polystyren (XPS), na šikmou střechu minerální vata a na plochou střechu vata i polystyren..
Ovšem nejdůležitější pro již postavenou stavbu je především zateplení fasády. Podle různých měření byl zjištěn největší únik tepla u zděných a panelových staveb infiltrací (teplo odchází netěsnostmi kolem okenních a dveřních otvorů), dále samotnou obvodovou zdí a v neposlední řadě střechou, balkony, lodžiemi apod.

Pro dosažení co možná nejmenšího úniku tepla je zapotřebí zateplení fasád, izolace střech a dalších výše zmiňovaných konstrukcí. Tím se sníží náklady na vytápění, zvýší se tak ochrana domu proti povětrnostním vlivům (déšť, vítr, sníh) a také životnost obvodového pláště. Takovouto úpravou se samozřejmě zvyšuje cena a životnost nemovitosti.

Výměnou starých oken za nová, plastová okna lze uspořit neuvěřitelné množství energie na výtop bytu či domu. Podle vašich požadavků Vám firmy které provádějí zateplení dodají taková okna, která budou pro Vás optimální. Okna jsou většinou dodávána s pěti nebo šestikomorovým systémem ovšem lze si objednat i jiný druh.CO UDĚLAT PŘED ZATEPLENÍM FASÁDYZateplení střech, zateplení fasád

Před zateplením je nutné upravit stávající povrch konstrukce. Starou zvětralou omítku je potřeba oškrábat a nahradit ji omítkou novou. Dále se musí ze zdi odstranit nečistota, mastnoty a plísně a povrch zarovnat. V případě vlhkých zdí se musí provést jejich sanace.
U novostaveb je důležité provádět zateplení až po dokončení všech mokrých prací a po osazení oken a ostatních otvorů. Na nově vybudované zdi se může zateplení klást přímo na hrubé zdivo.
Budovu je během zateplovacích prací nutno chránit před povětrnostními vlivy, a to nejlépe ochranou připevněnou na vnější část lešení. Zateplování by se nemělo provádět při teplotě pod +5°C a také při extrémních teplotách, tj. nad +30°C.
Důležitou podmínkou pro požadovanou účinnost tepelné izolace a zateplovacího sytému je nekombinovat materiály. Vždy by se měl pečlivě vybrat jeden systém, který se použije pro celou stavbu.
NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ SYSTÉMY ZATEPLENÍ


Nejběžnějším typem zateplení je tzv. KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍSYSTÉM.

Využívá především polystyrénu (EPS) ve formě desek. Ty se tmelem lepí k podkladu (obvodový plášť) a zakotví se talířovými hmoždinkami. Na desky potom přijde vyztužená síťovina, nakonec se nanese vnější omítka.

Z bezpečnostních důvodů se smí systémy zateplení expandovaným polystyrenem (EPS) obkládat jen do výše 9m. Do výšky 22,5m se smí obkládat za předpokladu, že vnější povrchová vrstva bude z nehořlavého materiálu a nad tuto výšku (22,5m) ho nelze použít.

Dalším materiálem pro kontaktní zateplovací systémy jsou desky z minerálních vláken. Na fasádu se připevňují obdobně jako polystyrenové desky, což znamená, že se tmelem nebo jinou lepící hmotou k tomu určenou nalepí na obvodový plášť, připevní se talířovými plastovými hmoždinkami, vyztuží se armovací sítí a opět se natáhnou 2 vrstvy vnější omítky.

Desky z minerálních vláken jsou velice prodyšné, tudíž se mohou používat na jakékoli zděné a betonové konstrukce. Navíc jsou i zvukově izolační, což přidá na kvalitě. Díky nehořlavosti neexistuje žádné požární omezení pro jejich využití na zateplení.
Dalším používaným způsobem zateplení fasády je ODVĚTRÁVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM.


Systém spočívá v odvětrání tepelné izolace, kvůli případné kondenzaci vody. Je vhodný především do vlhkých prostředí, kde je pravděpodobnost kondenzace vody nebo vzniku písní vysoká. Materiály jsou v podstatě stejné jako u kontaktních systémů a opět se především používá polystyren.
Jsou 2 způsoby odvětrání systémů zateplení. Častějším způsobem je vytvoření vzduchové mezery mezi původní fasádou a tepelnou izolací. Mezera se zajišťuje pomocí soklových profilů nebo různých rozpěr (záleží na výrobci a konkrétním sytému) a tím si izolace udrží předepsanou vzdálenost od obvodového pláště budovy.
Druhým způsobem je vytvoření vzduchové mezery mezi zateplením a vnější úpravou zateplovacího systému (omítka, obklad...). V tomto případě se mezera vytvoří kotvícím rámem, dle druhu systému, nebo obkladem.
Do mezery je nutné vkládat rozpěry z nehořlavého materiálu, aby se zabránilo případnému volnému šíření ohně.

Pro odvětrávaný i kontaktní systém platí stejná ideální tloušťka tepelně-izolačních desek, a to min. 100-160mm.

Co se týče požární odolnosti, je na tom expandovaný polystyren hůř než minerální vata. Vata nemá omezení ve výšce použití. Stejně tak je na tom polystyren i s difúzním odporem. Ten je u polystyrenu větší, čili je snížená prodyšnost stěn. Minerální vata má difúzní odpor nízký, tudíž může obvodová stěna bez problému dýchat.
Nesporná výhoda polystyrenu je ale v jeho hmotnosti. Tu má na rozdíl od vaty velice nízkou, lépe se s ním manipuluje a nezatěžuje konstrukci. Polystyren je také levnější než vata.
Dále můžeme fasádu chránit TEPELNĚ-IZOLAČNÍ OMÍTKOU.
Omítka obsahuje buď kuličky polystyrenu, nebo perlit, čímž se provzdušní a může sloužit jako tepelná izolace. V tloušťce 2-5 mm se nanáší na zeď a musí se krýt vnější omítkou. Tento způsob zateplení je sice velice levný, ale nejméně účinný, proto se většinou nepoužívá.
Jinou metodou zateplení , která je u nás méně známá, je TRANSPARENTNÍ TEPELNÁ IZOLACE.Vyrábí se z polykarbonátových desek, tvořených soustavou kapilár kladených kolmo k fasádě. Vyztužují se skelnou tkaninou (opět s čirým lepidlem) a omítají se skelnou omítkou. Tento materiál propouští část slunečního záření a tím ohřívá konstrukci. Děje se tak na podzim, v zimě a na jaře, kdy je slunce poměrně nízko pod úhlem cca 25°. V létě je slunce vysoko na obloze, tudíž materiál paprsky nepropouští.
Tento způsob izolace je poměrně nákladný a to zřejmě také způsobuje, že je u nás málo rozšířený.


Zateplení střech, zateplení fasád


Další související články:

Sádrokartony v podkroví.
Zateplování střech a fasád - seriál moderní střecha
.
Izolace plochých střech - Seriál Moderní střecha.
Zateplení střechy - Nadkrokevní systémy - seriál Moderní střecha.
Hydroizolace - asfaltové pásy a střešní fólie - seriál Moderní střecha.

 

Zateplení šikmé střechy nad krokvemi

Zateplení šikmé střechy nad krokvemi

Zateplení nad krokvemi systémem TOPROCK je ideální pro přiznání dřevěné konstrukce krovu. Umožňuje v… Celý článek
SERIÁL 5. DÍL Údržba střech u nízkoenergetických domů

SERIÁL 5. DÍL Údržba střech u nízkoenergetických domů

V této části se zaměříme na ploché a šikmé střechy opět z hlediska zajištění jejich funkčnosti, což … Celý článek
Ochrana podkroví proti letním vedrům, 1.díl

Ochrana podkroví proti letním vedrům, 1.díl

Léto je sice krásné, ale při tropických teplotách se v domě už nikdo necítí dobře. Dřevovláknité izo… Celý článek
Nová zelená úsporám - Efektivní využití zdrojů energie

Nová zelená úsporám - Efektivní využití zdrojů energie

Dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo ma… Celý článek
Dotace na výstavbu nových RD s velmi nízkou energetickou náročností

Dotace na výstavbu nových RD s velmi nízkou energetickou náročností

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročnost. Dotace na výstavbu nových rodinných d… Celý článek
Nejčastější chyby při zateplování

Nejčastější chyby při zateplování

Jeden z nejčastějších problémů, který lidé podceňují při zateplování pěnovým polystyrenem, je tloušť… Celý článek
Nová zelená úsporám - Snižování energetické náročnosti stávajících RD

Nová zelená úsporám - Snižování energetické náročnosti stávajících RD

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Dotace na zateplení obálky budovy - vým… Celý článek
Příjem žádostí do pokračování NZÚ právě začal

Příjem žádostí do pokračování NZÚ právě začal

Dnes, 15. května, přesně v 10.00 hodin začal Státní fond životního prostředí ČR přijímat žádosti o d… Celý článek
Česko je polystyrenovou velmocí

Česko je polystyrenovou velmocí

Spotřeba pěnového polystyrenu překročila v loňském roce potřetí ve své historii hranici 60 000 tun. … Celý článek
Nová zelená úsporám prodloužena do konce roku

Nová zelená úsporám prodloužena do konce roku

Ministerstvo životního prostředí prodlužuje termín podání žádostí do programu Nová zelená úsporám do… Celý článek
Ministerstvo prodloužilo příjem žádostí o ''zelené'' dotace

Ministerstvo prodloužilo příjem žádostí o ''zelené'' dotace

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) prodloužilo příjem žádostí o dotace z programu Nová zelená ús… Celý článek
V NZÚ zbývají stovky milionů, fond se program snaží zatraktivnit

V NZÚ zbývají stovky milionů, fond se program snaží zatraktivnit

Možná až 900 milionů korun by mohlo zbýt v programu Nová zelená úsporám, pokud se nezrychlí čerpání … Celý článek
1 z 1
Rubriky článků