Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Zateplování střechy

Ochrana podkroví proti letním vedrům, 1.díl

3. 9. 2015

Léto je sice krásné, ale při tropických teplotách se v domě už nikdo necítí dobře. Dřevovláknité izolace STEICO se postarají o to, že i v horkých dnech zůstane v domě příjemně chladno – a to i bez drahé klimatizace.

Příjemné klima i při extrémním počasí

Naše klima se mění. O tom snad už nejsou žádné pochybnosti. Počet takzvaných „tropických dnů s teplotami nad 30° C se v minulých dekádách znásobil. Není proto vůbec divné, že v novostavbách i u rekonstrukcí starších staveb získává na významu ochrana proti přehřívání interiérů v létě. Kdo by chtěl snášet v celém domě teploty vhodné pro saunu? Vhodnými konstrukcemi a správnou volbou materiálů se dá i v letních měsících vytvořit příjemné klima pro bydlení – a to docela přirozeným způsobem.

Důležité jsou v tomto ohledu neprůhledné části stavby, jako jsou stěny a střecha. Zde dřevovláknité izolace zajišťují, že vedro zůstane jen venku. Platí totiž, že byty, nebo místnosti umístěné pod střechou mají v létě mimořádný sklon k silnému přehřívání. Důvodem je nejen nedostatečná tloušťka tepelné izolace střechy, ale zejména její nedostatečná tepelně akumulační schopnost.

V celém světě se pro chlazení budov spotřebuje více energie než pro jejich vytápění. A je krásné, když to má jednodušší řešení. Pomocí dřevovláknitých izolací se dá nejenom ušetřit na klimatizačním zařízení, ale také docela pěkná část nákladů na vytápění v zimě.

Tepelná vodivost: Vstupní karta k ochraně proti letním vedrům

Pro optimalizaci konstrukce je rozhodující především volba správné tepelné izolace. Pro ochranu proti letním vedrům se hodí takové izolace, které zaručují velmi pomalý prostup tepla. Jinak řečeno mají co nejnižší tepelnou vodivost. To znamená, že tyto izolace dobře tepelně izolují, avšak se svou nízkou tepelnou vodivostí spojují současně vysokou akumulační schopnost, která je dána vysokou objemovou hmotností a vysokou měrnou tepelnou kapacitou. Mnohé relativně těžké materiály, např. ocel, izolují velmi špatně, protože mají vysokou tepelnou vodivost. Ovšem pomocí jiných těžkých materiálů, které dobře izolují, se dá prostup tepla – např. střechou – podstatně snížit a zpomalit. Dřevovláknité izolace mají mimořádně příznivý poměr mezi součinitelem tepelné vodivosti a součinem hodnot měrné tepelné kapacity a objemové hmotnosti. Tím je určena nízká tepelná vodivosti „a“.

Zjednodušeně řečeno: izolace neklade dostatečný odpor pronikání teplu ze slunečního zářenía to tak víceméně bez zábran sálá do obytných prostorů.

Řešením jsou izolace s mimořádně vysokou akumulační schopností

Právě takové jsou dřevovláknité izolace. Tyto izolace v odpoledních hodinách přijímají teplo a "uschovávají ho" až do večera, když už je chladno. Večer a v noci toto "uskladněné" teplo znovu vydávají střechou ven a už to nepředstavuje pro obytný prostor žádnou tepelnou zátěž.

tepelná vodivost a= součinitel tepelné vodivosti λ cm2 /  objemová hmotnost ρ* měrná tep. kapacita c  h

Materiál Objemová hmotnost [kg/m3] Součinitel tepelné vodivosti [W/(m*K)] Měrná tepelná kapacita [J/(kg*K)] Tepelná vodivost a [cm2/h]
Smrk, borovice, jedle 600 0,13 2500 3
STEICOuniversal 270 0,048 2100 3
STEICOprotect 250 0,042-0,048 2100 3
STEICOspecial 250 0,046 2100 3
STEICOtherm 160 0,039 2100 4
STEICOtop 100 0,041 2100 7
STEICOflex 45 0,038 2100 15
STEICOcanaflex 40 0,047 1700 21
Plné cihly 1800 0,8 1000 16
Železobeton 2200 1,4 1050 22
Pěnový polystyren EPS 40 0,040 1380 26
Expandovaný polystyren XPS 30 0,030 1380 26
Izolace ze skelných vláken 30 0,035 800 52
Konstrukční ocel 7800 58 600 446
Hliník 2700 200 921 2895

Poznámka: Hodnoty veličin jsou z německých zdrojů a mohou se lišit od hodnot podle ČSN 73 0540-3. Při navrhování a ověřování podle ČSN 73 0540-2 je nutné uvádět návrhové hodnoty veličin ve stavu ustálené vlhkosti materiálu (podle ČSN 73 0540-3).


Zdroj textu a obrázků: STEICO

 Štítky: Izolace střechy, Zateplení fasády, Zateplení podkroví
Rubriky článků