Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

SERIÁL PERGOLY: 3.DÍL - Montáž lehké světlopropustné střechy pergoly

Světlopropustné krytiny umožňují pronikat přirozenému dennímu světlu do prostoru pod pergolou, čímž zajišťují světlé a příjemné prostředí pro relaxaci nebo práci na zahradě. Moderní světlopropustné materiály, jako je polykarbonát, obvykle obsahují i UV filtry, které navíc chrání před škodlivým UV zářením.
Světlopropustné krytiny se skvěle hodí u pergol přiléhající k domu, kde přidávají přirozené světlo do přilehlých interiérových prostor, což nejen snižuje potřebu umělého osvětlení, ale zároveň to vytvoří i příjemnější atmosféru. Zajišťují také lepší vizuální propojení s okolní přírodou a pocit otevřenosti, aniž by se ztratil pocit ochrany pod střechou pergoly.Polykarbonátová desky mohou být rovné, trapézové, vlnky nebo dutinkové v barvě čiré či bronzové


Skladování světloprospustných plastových krytin

Před samotnou montáží je důležité vědět, jak světlopropustné krytiny skladovat, než se pustíte do práce. Nejvhodnější je tyto krytiny skladovat na rovné ploše (např. na dřevěných paletách) a překrýt je neprůhlednou fólií. Světlopropustné krytiny by měly být uskladněny na stinném místě bez dopadu přímého slunce a teplota na místě kde jsou desky uskladněny, by neměla překročit 60°C. Pokud byste takto neučinili, sluneční záření a vysoká teplota by mohly značně snížit kvalitu krytiny. Kupříkladu může dojít k jejich deformaci. Zejména pokud máte položených několik desek na sobě, hrozí vznik samozápalu. Krytinu chraňte při skladování před deštěm a větrem. V žádném případě ji nepokládejte na trávu či tmavší plochy, mohla by se zdeformovat absorpcí tepla.

Obrázky vygenerované pomocí nástroje DALL-E od OpenAI


Dělení (řezání) plastových krytin

Dělit krytinu je doporučováno ruční pilkou s jemnými zuby (pilkou na kov), a nebo kotoučovou vysokootáčkovou úhlovou bruskou („flexou"). Při samotném řezání mějte krytinu z obou stran dobře upevněnou tak, aby se nemohla pohybovat. Také řez musí být zajištěn (např. oboustranně přiloženou lištou). Řez provádějte najednou. Při přerušovaném řezu může dojít k naštípnutí krytiny.

Důležité upozornění: Krytinu nezpracovávejte při teplotách nižších než 10°C, mohla by se začít štípat. Krytinu nelze řezat kotoučovou pilou s klasickými pilovými kotouči.

Vrtání sklolaminátových, polykarbonátových krytin

Pro vrtání světlopropustných krytin můžete použít běžné vrtáky. Vrtat můžete elektrickou i ruční vrtačkou. Tak jako u řezání i u vrtání platí, že deska musí být řádně upevněna. Minimální vzdálenost otvoru od kraje se doporučuje 50 mm.

Důležité upozornění: Při montáži krytiny je nutné vrtat otvory. Krytiny se nesmí přibíjet hřebíky ani prošroubovávat vruty nebo samořeznými šrouby.
Montáž plastových krytin na pergoly

Sklon střechy by měl být vyžší než 10°. Rozteč nosných podpěr krytiny zjistíte u svého prodejce. Záleží totiž na rozměrech krytiny, ale také na předpokládaném zatížení sněhem. Tak jako u skladování se nedoporučuje pokládat krytinu na tmavou konstrukci (z důvodu absorpce tepla). Nosnou konstrukci natřete bílou barvou nebo na ni nalepte hliníkovou páskou. Než začnete pokládat krytinu na připravenou konstrukci, ujistěte se, zda již nátěr konstrukce zaschnutý. Po připevnění již nelze konstrukci natírat. Dávejte pozor, aby krytina nepřišla do kontaktu s barvami a nátěry.

U světlopropustných krytin, které obsahují UV ochranné stabilizátory výrobci nepředepisují kterou stranou bude krytina položena k střešní konstrukci.

Krytinu přišroubujte k nosným profilům, které jsou kolmo k vlně desky. Tyto profily jsou něco jako střešní latě při pokládce střešních tašek. Na nosný profil (pod krytinu) výrobci doporučují nalepit samolepící gumovou podložku, kvůli možnému rozšíření materiálu a ochraně krytiny před nátěry na konstrukci. Výrobci zásadně nedoporučují používat tmely nebo jiná lepidla (týká se to polykarbonátových a sklolaminátových krytin), způsobují popraskání krytiny.

Při pokládce jak světlopropustných rolí, tak i desek, začínejte od spodní hrany střechy z důvodu přeložení následující vrstvy horem s přesahem. Velikost přesahu určuje spád střechy. Čím je spád menší, tím je větší přesah. Montáž role proveďte tak, že ji položíte na kraj střechy a rozmotáte po celé šířce. Jestli je role moc krátká můžete přeložit dvě sousední vlny a přišroubovat. Desky se doporučuje pokládat vedle sebe s minimálním přesahem o délce aspoň jedné vlny, tím dosáhnete dokonalého utěsnění. Šrouby umisťujte do vrcholku každé druhé vlny.


Schéma pokládky světlopropustné plastové krytiny

Schéma překrytí krytiny (zdroj: Onduclair.cz)Pokud kotvíte krytinu do dřeva použijte mezi nosný profil a krytinu distanční podložku nebo pěnovou profilovou výplň a vhodný vrut. Pod hlavičku vrutu navlékněte PVC podložku. Dále potom distanční podložku umístěte pod každou vlnu, ve které je umístěn vrut, na vrut navlékněte PVC podložku a otvorem ve vršku vlny z vnější strany přišroubujte. Pokud kotvíte krytinu do železa používejte šrouby do železa.

Kotvení krytiny do dřeva
(zdroj: Zenit)
Pokud krytinu umisťujete k fasádě je nutné ponechat dilatační mezery v tomto místě (zakončení desek u fasády). Realizaci přechodu na fasádu proveďte pomocí klempířského prvku - plechu. Stejně tak u řešení hřebenáče, zde je i možnost použití universálního plochého hřebenáče.

Pergola navázaná na fasáduPergola se světlopropustnou plastovou krytinouPokud je pro Vás nezbytné po namontované krytině chodit, doporučuje se použít montážní lávka nebo můžete na krytinu položit silnou fošnu, ale to pouze v případě, že je nosná konstrukce dostatečně únosná. Při položení fošny na krytinu hrozí poškození krytiny poškrábáním, takže mezi fošnu a krytinu umístěte textilní podložku. Všechny tyto pokyny zde uvádíme proto, že světlopropustné krytiny (polykarbonátové, sklolaminátové) nejsou únosné pro člověka, a z toho důvodu Vám hrozí propadnutí.

 


Druhy světlopropustných materiálů


Polykarbonátové desky:

  • Vlastnosti: Vysoká odolnost proti nárazu, dobrá průhlednost a UV ochrana.
  • Použití: Ideální pro pergoly, skleníky a zastřešení teras​​.

Akrylátové desky (plexisklo):
  • Vlastnosti: Vysoká průhlednost, odolnost proti UV záření, ale méně odolné proti nárazu ve srovnání s polykarbonátem.
  • Použití: Vhodné pro dekorativní aplikace, kde je estetika prioritou.

Skleněné panely:
  • Vlastnosti: Vysoká průhlednost a estetický vzhled, vyšší hmotnost a náročnější instalace.
  • Použití: Luxusní pergoly a architektonicky náročné projekty.

Čištění světlopropustných krytin

Světlopropustné plastové krytiny disponují samočisticím efektem (vítr nebo déšť), ale občas je nutné je manuálně vyčistit. Pokud se do čištění pustíte používejte pouze vodu s obyčejným mýdlem. Krytina nesmí přijít do kontaktu s žádným druhem rozpouštědel a obecně všemi chemikáliemi, jako je benzín či čistící prostředky k umývání oken. Čistěte je hadříkem, nepoužívejte stěrky nebo žiletky. Poškrábanou krytinu totiž nelze vyleštit. Jakýkoli Váš pokus by mohl stav krytiny ještě zhoršit.
Další články z kategorie: Pergoly ZDE

autor: KČ

Chci u vás poptatVaše osobní údaje (firma, jméno, email, telefon, adresa stavby, projekt) zpracováváme a držíme pouze za účelem vytvoření nabídky na materiál – což je Váš i náš oprávněný zájem.
Další informace se dozvíte v našich Zásadách zpracování údajů.


Rubriky článků