Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Odvodnění plochých střech a nové odvětrávací komínky pro sanace a rekonstrukce

Při rekonstrukci a sanaci plochých střech se musí realizační firmy často vypořádat s řadou problémů a technických řešení, mezi které patří zejména napojení nové hydroizolace na vnitřní dešťové svody, spolehlivé opracování odvětrávacích potrubí a prostupů různých kabelů, zajištění účinného provětrávání dvouplášťových střech apod. A protože vždy platí, že správné provedení detailů je alfou a omegou dlouhodobé funkčnosti a spolehlivosti každé střechy jako celku, je třeba pro opracování všech detailů použít vhodné výrobky a využít osvědčené technologické postupy.

K mlýnům 80
595 01 Velká Bíteš
info@topwet.cz
777 717 116

Ve většině případů se musí vyřešit zásadní problém napojení hydroizolace do stávající vpusti, případně do původního dešťového potrubí bez hrdla. Ideálním řešením je samozřejmě kompletní výměna dešťové kanalizace. To se ale, ať z důvodů náročných stavebních zásahů např. u bytových domů, nebo z ekonomických důvodů, ve většině případů nedělá. V tomto případě je ale nutné provést posouzení nového stavu, a to zejména při malém počtu vpustí (často i jedna vpust na odvodněnou plochu). Pokud je počet vpustí nebo jejich průtok zjištěný výpočtem odvodnění (k dispozici na www.topwet.cz) pro odvodňovanou plochu nedostatečný, je nutné doplnit střechu pojistnými přepady. Pokud nelze střechu doplnit pojistnými přepady nebo bočními chrliči, je nutné investora na uvedenou skutečnost upozornit a navrhnout výměnu celého dešťového odpadního potrubí. Vždyť v případě ucpání kanalizace nebo přívalového deště může dojít v závislosti na intenzitě srážek k vytvoření souvislé vrstvy vody a již při výšce hladiny 100 mm se jedná o dodatečné přitížení střechy - 100 kg/m2.

Firma Topwet nabízí nejen realizačním firmám, ale i architektům a projektantům v rámci přípravy staveb vždy systémové řešení. Současně považuje za svou profesní povinnost upozornit na rizika a nedostatky spojené s odvodněním rekonstruované ploché střechy.

V případě výměny dešťového potrubí a následného napojení standardních vpustí přes pryžové těsnění se vše řídí zavedenými postupy podobně jako při novostavbách, proto bych se chtěl v tomto článku věnovat odvodnění střešního pláště do stávajících vpustí nebo do původního dešťového potrubí.

Ze svých zkušeností vím, že samotné napojení vpusti na stávající dešťové odpadní potrubí nebo původní vpust je nejčastěji realizováno tak, že není zajištěna vůbec žádná těsnost mezi stávajícím střešním svodem a novou vpustí nebo velmi často použitým měkkým vtokem nebo někdy dokonce jen rukávem z fólie! Je to dáno tím, že mnozí izolatéři vidí smysl svojí práce jen ve zpracování vlastní hydroizolace v ploše a návaznosti na ostatní konstrukce nechtějí nebo často ani neumí řešit. Proto se i já velmi často setkávám při opravách krytiny s názorem „něco tam strčíme, vždyť voda přece neteče nahoru". Když pomineme riziko ucpaného svodu a nastoupání dešťové vody až na střechu, měli bychom zohlednit závažnější rizika spojená s poměrně častými přívalovými dešti, při kterých dochází k zahlcení dešťového potrubí, a když není napojení nové vpusti na stávající svod těsné, dojde k zatečení vody pod novou hydroizolační vrstvu, to znamená i do tepelné izolace v případě doteplování střešního pláště v rámci rekonstrukce střechy. Největším rizikem je proto použití tzv. měkkých vtoků, které nezaručí povahou svého materiálu těsné napojení na jakékoliv dešťové potrubí nebo vpust. Navíc použití jiných než schválených výrobků tuhé konstrukce jako součást svislých svodůnepřipouští ani současně platné normy.
Obr.1 - nesprávné použití vtoků při rekonstrukci

Obr.2 - správné řešení za použití sanační vpusti TopwetSanační vpusti Topwet nabízí díky jazýčkové těsnící manžetě na bázi EPDM spolehlivé řešení napojení vpusti na stávající dešťové potrubí. Střešní vpusti Topwet mají integrovanou manžetu hydroizolace - ať se jedná nejčastěji o modifikované asfaltové pásy, nebo o fólie na bázi PVC, ale také o flexibilní polyolefiny, EPDM folie, stěrkové izolace a další. Jsou vyrobeny z kvalitního UV stabilního materiálu - polyamidu PA6 s příměsí skelného vlákna pro zajištění tvarové stálosti. Standardní délka sanačních vpustí je 400mm, v některých případech může být tato délka nedostatečná, a proto lze na zakázku dodat vpusti o délce až 4000 mm. Sanační vpusti Topwet mohou být dodány ve vyhřívaném provedení se samoregulačním systémem vyhřívaní bez použití trafa nebo řídící jednotky s napojením na 230V/50Hz, které zaručí spolehlivé odvodnění i v zimním období.

Dalším produktem určeným k rekonstrukci plochých střech jsou i sanační odvětrávací komínky Topwet, které jsou určeny jako náhrada za stávající dříve hojně používané litinové anebo jiné odvětrávací komínky. Sanační komínky Topwet fungují na podobném principu jako sanační vpusti, realizační firma odstraní část původního komínku v úrovni hydroizolace a sanační komínek vsune do potrubí odvětrání. Délka komínku pod izolaci je standardně 400mm a část nad izolaci 330mm. Na zakázku lze dodat komínek až do výše 2000 mm. Tento limit sice většina zákazníků nevyužije, nicméně pro střechy s provozním souvrstvím (pochozí, pojízdné a ozeleněné střechy) a pro střechy s opačným pořadím vrstev (tzv. obrácené a DUO střechy) je atypická výška komínků často nutností.


Obr.3 - skladba střechy se sanační vpustí Topwet a výrobky Topwet pro sanace a rekonstrukce plochých střech


K výběru vhodné sanační vpusti nebo komínku je třeba znát buď vnitřní průměr těla původní vpusti případně dešťového svodu, nebo znát materiál a průměr potrubí, na které potřebujete vpust napojit, a samotné určení lze pak jednoduše stanovit dle tabulky.
Firma Topwet nabízí i atypická odvodnění při sanacích a rekonstrukcích a široký sortiment ostatních střešních prvků, proto nás neváhejte v případě zájmu kontaktovat.


Závěrem ještě jedno doporučení: jakákoliv větší oprava, a zejména pak veškeré rekonstrukce střech by měly být připravovány ve spolupráci s projektanty nebo alespoň specializovanými firmami schopnými nabídnout zákazníkům komplexní řešení. Jedná se především o celkové posouzení stávajícího stavu střešního pláště a návrh řešení z tohoto zjištěného stavu vycházejícího. Celkový návrh rekonstrukce střechy pak musí zohlednit veškeré souvislosti a návaznosti na ostatní stavební konstrukce a musí být dostatečně vypovídajícím podkladem pro vlastní realizaci. Součástí komplexních rekonstrukcí střech by měly být i opatření zajištující následné provádění jejich bezpečné údržby. Toho se dá docílit návrhem vhodně rozmístěných lanových úchytů sloužících pro ochranu osob proti pádu z výšek, které naše společnost nabízí pod vlastní značkou TOPSAFE.
Další články z kategorie: Ploché střechy ZDE
autor: Tomáš Kunst, obchodně technický manažer ;Ing. Eduard Schilhart, CSc., technický ředitel společnosti TOPWE

 

Zásady návrhu odvodnění plochých střech

Zásady návrhu odvodnění plochých střech

Zásady a způsoby odvodnění u jednoplášťových a dvouplášťových plochých střech.… Celý článek
1 z 1
Rubriky článků