Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Komíny

Zednictví na střechách - 2 díl: Nový komín v podkrovním prostoru

23. 5. 2020

V druhém díle si popíšeme, jak postavit komín do podkrovní místnosti, jak na komínový průduch a jak správně komín vyzdít. 


Při stavbě podkrovních místností bývá  mnohdy dost obtížné řídit vytápění kamny na tuhá paliva, neboť chybí potřebný komínový průduch. Zásadně nelze připustit zaústění topidla v podkroví na komínový průduch s připojeným topidlem v jiném podlaží, př. v přízemí. Kamna v podkroví musí mít svůj samostatný průduch.


Zřizuje-li se nový komín, musí se většinou vyzdívat,přezdívat nebo prosekávat až ze spodních podlaží nebo dokonce až ze sklepa. Jenom málo domků, hlavně těch starých, má střední zdi,kde se zpravidla komíny zřizují, ti. 45 cm a více, takže je zde není potřeba vyzdívat nebo přizdívat. Komín v podkroví se v tomto případě založí na staré zdi spodního podlaží, min. 45 cm tlusté, a normálně se vyzdí až na střechu. Nemůže-li se v něm zřídit otvor pro vybírání sazí, musí se průduch prodloužit, tj. vysekat ve staré zdi až do spodního podlaží, nebo lépe až do sklepa. Vybírací otvor s betonovými dvířky totiž nesmí ústit do obytné místnosti, tedy do pokoje, ložnice a kuchyně, ale pouze do tzv. příslušenství (předsíně, WC aj.).

V domcích se střední zdí pouze 30 cm tlustou je nutno pro komín v podkroví tuto zeď zesílit 15 cm širokou příložkou a prosekat v ní průduch profilu o stejné velikosti. Pro příložku se musí zhotovit přizdít i základ. Se starou zdí se příložka dobře spojí ozuby z cihel nebo třmeny ze zbytků betonářské oceli tenčího průřezu. Třmeny se na obou koncích zahnou.

Nový komín v podkrovním prostoru


Komínový průduch se vyseká ve staré zdi

Pro ozuby se vysekají ve staré zdi kapsy asi 8 cm hluboké, pro třmeny se provrtají jen díry. Příložka se vyzdí na vápenocementovou maltu. Komínový průduch se ve staré zdi vyseká zednickým dlátem a paličkou. Po vyplentovánívětších prohlubní cihelnou šibrou (odštěpkemi a vápenocementovou maltou se průduch omítne a touto maltou se vymaže. Zbývající čtvrtá strana průduchu - příložka - se běhen vyzdívání rovněž zatře maltou. Dokonalejší komínový průduch se získá osazením keramických nebo osinkocementových trub do vysekané rýhy. Trubky (např. drenážní) se postupně osadí, zazdí se a zalijí řídkou maltou.

Předností vložkových průduchů je nejen jejich hladký povrch a snazší práce, ale i těsnost průduchu při eventuálním vzniku trhliny v koutech mezi starou zdí a příložkou. Čerstvě zazděné azbestocementové trubky nasají z malty vodu, a proto se musí pozvolným topením vysušit. V kamnech by se nemělo zpočátku normálně topit. Nevyschlá trouba většinou vysokou teplotou popraská a pára v průduchu, podobně jako u normálnfho nevyschlého komína, zhoršuje tah.

Špalky pro omítání komínových průduchů


Komín se vyzdí

Komín, který má být v podlaží pod podkrovím při 15 cm tlusté příčce, se u příčky buď celý vyzdí, nebo se v příčce vybourá potřebný svislý pruh široký 45 (75) cm, případně i širší, a celý komín se v něm vyzdí. Zváště je důležité určit, na kterou stranu má z příčky vyčnívat. Podobně jako u příčky 15cm tlusté upravuje se komín v podlažích pod podkrovím i u čtvrtcihelné příčy. Buď se k ní přizdí, nebo se vyzdí ve vybouraném pruhu v příčce . Příčka se zavazuje do komínového zdiva jenom několika cihlami na výšku mfstnosti nebo se váže vyztužují pásovou ocelí příčky, která se při probourání pruhu v příčce neodstraňuje. Komínový průduch musí být vzdálen od dřeva nejméně 30 cm.https://img.grada.cz/_t_/media/sprinx.bookimages/735801_600_0_fit.jpg Zdroj: 100 osvědčených stavebních detailů - zednictví
Autor: Šefců Ondřej, Štumpa Bohumil


Štítky: Jak postavit komín, Umístění komína, Prostup komínu střechou, Komín zásady
Rubriky článků