Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Střecha doplňky

Zednictví na střechách - 4 díl: Profilované římsy

29. 6. 2020

Táhnou se v maltě šablonou neboli sájmem. Tvar římsy je je hrubě vyzděn cihlami nebo vybetonován a vytažením v  maltě nabývá žádané členitosti.Nosnou částí římsy je římsová deska (kamenná, cihlená nebo betonová). Deska je zakončena ukončujícím článkem a podepřena články podpůrnými. Římsové desky se kladou i vyzdívání buď těsně vedle sebe, anebo na délku cihly od sebe a mezery mezi nimi se vyzdí cihlami. Obrázek níže znázorňuje římsu renesančního tvaru, vyloženou z betonových desek, druhý obrázek zobrazuje už moderní, betonovou s konzolami.


Šablony se vyseknou z plechu a vypilují se přesně podle výkresů.

Přibijí se na stojinu saní, která je podle profilu šablony šikmo vyříznuta. Saně neboli vozík pojíždí po latích upevněných skobami do zdi. Horní i lícní plocha latí musí být přesně vodorovná. Pomocná lať nad římsou se přilepí maltou a zatíží se cihlami nebo se přichytí laťkami, jež jsou přibity do krokví.

Saně s plechovým sájmem

Římsa se nahazuje hrubou maltou a po každém náhozu se protáhne sájmem, což se opakuje tak dlouho, dokud nekreslí (dokud nevyniknou všechny články. Potom se teprve nahazuje maltou štukovou a dále se protahuje, až se dosáhne plných, ostrých forem . Zalomení římsy na rozích a v koutech se vypracuje ručně. Zde se pracuje špachtlí a modelovkou. Musí se dbát na to, aby střihy článkových styků byly v téže přímce, jak je naznačeno v obrázku. K dosažení této přesnosti je zapotřebí, aby nanášený článek měl stejný tvar a velikost jako článek sájmem vytažený. Dokud není střecha úplně zakryta, je třeba přikrýt římsu lepenkou, aby ji déšť nepoškodil.

K vytažení menších profilů (šambrán, hlavic apod.) se saní neužívá. Šablona se zasazuje do menšího dřevěného držadla. Při tažení se drží šablona stále ve stejné poloze a pojíždí po lati. Při článkování taženém v oblouku se přibije šablona na konec otáčivé latě, jak ukazuje obrázek. Tažení profilů v sádře vyžaduje velkou přesnost a zkušenost a svěřuje se spolehlivým omítkářům (sádrařům).


Šablona pro vytahování z ruky, římsa konstrukčně vytvořená, šablona na kružbovém sájmu


Poslední obrázek znázorňuje římsu novodobou, která je konstrukčně vytvořena konsolou z železobetonové desky. Pokud se tato římsa omítá, potom se táhne pouze spodní a horní orámování v omítce. Konzoly zubořezu, které římsu ozdobně člení, jsou dílensky připravené prvky, které se na tavbě pouze osazují. Jsou již povrchově upravené a zacelení jejich povrchu do fasádní omítky je již jakási forma retuše. Konečná úprava bude nátěr barevným povlakem.
https://img.grada.cz/_t_/media/sprinx.bookimages/735801_600_0_fit.jpg Zdroj: 100 osvědčených stavebních detailů - zednictví
Autor: Šefců Ondřej, Štumpa Bohumil


Štítky: Střecha doplňky
Rubriky článků