Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Školení a odborné semináře 06-08/2012

Starší semináře 03-05/2012 najdete zde


16.8.2012


Národní stavební centrum
Vás zve na:


odborný seminář:
Obchodní jednání a asertivita

odborný seminář se uskuteční:
NSC Brno, Bauerova 10, areál BVV (mezi branami 9 a 10)
30.8.2012 09:00 - 15:00

Zaměřeno na:
Seminář je zaměřen na aktivní trénink obchodního jednání. Účastníci semináře zde rozvíjí vlastní iniciativu a tvořivost, zvyšují svoji jistotu sebedůvěrou a učí se cílevědomé komunikaci. Dále zde budou řešeny základní principy mezilidské komunikace, zásady, jak poznávat spolupracovníky a jak profilovat jejich individuální chování při jednání s nimi. Další část semináře se věnuje asertivitě jako optimálnímu způsobu komunikace. Účastníci se naučí lepšímu dorozumění s druhými, lépe se orientovat v obtížných situacích a volit v nich optimální strategie rozhodování a jednání. Seminář je protkán množstvím skupinových diskuzí, her a testů osobnosti s vyhodnocením.

Více informací ZDE

Přihláška ZDE.

 9.8.2012


Národní stavební centrum
Vás zve na:


odborný seminář:
Kolaudace a zapisy novych staveb do katastru nemovitostí

odborný seminář se uskuteční:
NSC Brno, Bauerova 10, areál BVV (mezi branami 9 a 10)
31.8.2012 09:00 - 13:00

Zaměřeno na:
Tento seminář je zaměřen na problematiku povolování užívání staveb stavebními úřady, jednotlivé typy kolaudací dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Veškeré tyto postupy a řízení budou vysvětleny v návaznosti na katastr nemovitostí, a to včetně vymezení specifik zápisů nových staveb do katastru nemovitostí. V rámci semináře dojde k vysvětlení postupů při kolaudacích staveb, budou vymezeny jednotlivé způsoby kolaudace staveb, včetně předčasného užívání a zkušebního provozu. V průběhu semináře dále dojde k výkladu postupů při zapisování staveb do katastru nemovitostí, budou vymezeny podklady přikládané k zápisu do katastru nemovitostí.
 
Více informací ZDE

Přihláška ZDE.

18.7.2012


Národní stavební centrum
Vás zve na:


odborný seminář:
Zdravé bydlení

odborný seminář se uskuteční:
NSC Brno, Bauerova 10, areál BVV (mezi branami 9 a 10) 
16.8.2012 09:00 - 14:00

Zaměřeno na:
Seminář je zaměřen na oblast tzv. „Stavební Medicíny", tedy oboru, který se zabývá metodami harmonizace a uzdravení domova i kanceláře. Účastníci semináře se dozví, jak prostor kolem nás ovlivňuje naše emoce, zdraví, tělesné orgány a jejich funkci. Dále zjistí, jak je důležité, aby tvar domu byl v harmonii s člověkem a s přírodními a fyzikálními zákony planety Země. Seminář se také věnuje oborům jako jsou „Feng Shui", „Geomantie" (vliv zemského podloží a geopatogenních zón), „Energetická geometrie staveb" (vliv tvaru budov na život uvnitř), „Stavební biologie" (vliv Elektrosmogu, vhodné technologie, materiály, apod.) nebo propojení „Čínské medicíny" s prostorem. Přednášky jsou doplněny praktickými ukázkami zajímavého a unikátního výzkumu vlivu tvarů budov na člověka a nevšedním pohledem využití Feng Shui u nás. Cílem tohoto semináře je naučit účastníky, co „Stavební Medicína" přináší, kde všude ji mohou uplatnit (stavby, rekonstrukce, interiéry a exteriéry, zdraví) a proč.

Více informací ZDE


Přihláška ZDE.9.7.2012


Národní stavební centrum
Vás zve na:


odborný seminář:
Manažerské dovednosti

odborný seminář se uskuteční:
NSC Brno, Bauerova 10, areál BVV (mezi branami 9 a 10) 
2.8.2012 09:00 - 15:00

Zaměřeno na:
Seminář je zaměřen na aktivní rozvíjení a trénink manažerských dovedností. Cílem semináře je zdokonalení komunikačních, vůdčích a řídících schopností účastníků. Dále je seminář zaměřen na principy stanovování a zadávání cílů a úkolů, metody motivace spolupracovníků, poskytování pozitivní zpětné vazby, hodnocení pracovního výkonu, sdělování nepříjemných informací, předávání zkušeností a dovedností spolupracovníkům, výchovu, vzdělávání a rozvoj jejich schopností. Na semináři se řeší případové studie, konkrétní situace, pracuje se v týmech.

Více informací ZDE


Přihláška ZDE.

.
.
.


29.6.2012


Národní stavební centrum
Vás zve na:


odborný seminář:
Změna zákona o DPH ve vztahu ke stavebnictví

odborný seminář se uskuteční:
NSC Brno, Bauerova 10, areál BVV (mezi branami 9 a 10) 
17.07.2012 09:00 - 14:00

Zaměřeno na:
Seminář se zaměřuje na změny zákona o DPH, jejich dopad na oblast stavebnictví, seznamuje posluchače zejména s pravidly týkajícími se uplatňování snížené sazby daně, případně osvobození od daně. Dále se zaměřuje na vymezení základních pojmů, režim DPH u stavebních a montážních prací, oprav dokončených staveb, výstavby a převodu staveb pro sociální bydlení atd.

Více informací ZDE


Přihláška ZDE.

20.6.2012


Národní stavební centrum
Vás zve na:


odborný seminář:
Obchodní jednání a asertivita

odborný seminář se uskuteční:
NSC Brno, Bauerova 10, areál BVV (mezi branami 9 a 10) 
10.07.2012 09:00 - 15:00

Zaměřeno na:
Seminář je zaměřen na aktivní trénink obchodního jednání. Účastníci semináře zde rozvíjí vlastní iniciativu a tvořivost, zvyšují svoji jistotu sebedůvěrou a učí se cílevědomé komunikaci. Dále zde budou řešeny základní principy mezilidské komunikace, zásady, jak poznávat spolupracovníky a jak profilovat jejich individuální chování při jednání s nimi. Další část semináře se věnuje asertivitě jako optimálnímu způsobu komunikace. Účastníci se naučí lepšímu dorozumění s druhými, lépe se orientovat v obtížných situacích a volit v nich optimální strategie rozhodování a jednání. Seminář je protkán množstvím skupinových diskuzí, her a testů osobnosti s vyhodnocením

Více informací ZDE

Přihláška ZDE.13.6.2012


Národní stavební centrum
Vás zve na:


odborný seminář:
Aplikace tepelně izolačních desek v systémech ETICS a nová norma ČSN 73 29 02

odborný seminář se uskuteční:
NSC Brno, Bauerova 10, areál BVV (mezi branami 9 a 10) 
28.06.2012 09:00 - 15:00

Zaměřeno na:
Seminář je zaměřen na základní předpisy pro provádění zateplovacích systémů a na problematiku realizace pokládky tepelně izolačních desek a jejich kotvení dle zjednodušeného návrhu dle ČSN 73 2902. Dále se seminář zaměří na protipožární systémy ŽB konstrukcí a na protipožární systémy na ochranu vzduchotechniky.

Více informací ZDE

Přihláška ZDE.
7.6.2012


Národní stavební centrum
Vás zve na:


odborný seminář:
Koordinátor BOZP na staveništi

odborný seminář se uskuteční:
NSC Brno, Bauerova 10, areál BVV (mezi branami 9 a 10) 
26.06.2012 09:00 - 15:00


Zaměřeno na:
Seminář dává posluchačům ucelený přehled problematiky činnosti koordinátora BOZP na staveništi. Zaměřuje se na základní právní předpisy, prevence rizik, bezpečnost na staveništi, základy tvorby plánu BOZP, práce ve výškách, požární ochrana, mimořádné události na staveništi, dočasné stavební konstrukce, bezpečná údržba staveb apod.

Více informací ZDE


Přihláška ZDE.6.6. 2012

česká stavební akademie logo
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Česká společnost pro stavební právo 
                  Vás zve na:


seminář:
Nový občanský zákoník a příprava a realizace staveb

konference se uskuteční:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
dne 21. června 2012 v čase od 10:00 do 15:00 hod

Zaměřeno na:
Nový občanský zákoník se významně dotkne téměř všech oblastí soukromoprávních vztahů. Důraz na autonomii vůle přináší nové pojetí úpravy jak právních jednání obecně, tak závazkových právních vztahů, uzavírání smluv i jednotlivých smluvních typů. Významné změny zasáhnou i vztahy vznikající při přípravě a realizaci staveb.
Cílem přednášky je seznámit posluchače se základními novinkami, které mohou očekávat a na něž by se měli připravit v souvislosti se vztahy, jejichž obsahem je příprava a realizace staveb, a to od vysvětlení obecných pojmů, jejichž znalost je nezbytná pro pochopení nové úpravy, po specifika smluv ve stavebnictví.

Více informací ZDE

Přihláška ZDE.
6.6.2012


Národní stavební centrum
Vás zve na:


odborný seminář:
Dřevěné konstrukce - od historie po současnost

odborný seminář se uskuteční:
NSC Brno, Bauerova 10, areál BVV (mezi branami 9 a 10) 
21.06.2012 09:00 - 15:00


Zaměřeno na:
Seminář je zaměřen na problematiku dřevěných stavem jako jsou sruby, srubové domy či roubenky. Zaměřuje se na architektonické a konstrukční zásady výstavby moderních srubů, dále na tepelně technické pořadavky, fyzikální vlastnosti dřeva, výhody a nevýhody těchto staveb, údržba a příklady realizací.

Více informací ZDE

Přihláška ZDE.

31.5.2012

česká stavební akademie logo
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Vás zve na:


konferenci:
Jak získat zakázku

konference se uskuteční:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
dne 14. června 2012 v čase od 9:00 do 12:00 hod

Zaměřeno na:
Největším problémem současnosti je získat zakázku na přípravu a realizaci stavby.
Akce se koná ve spolupráci s časopisem Stavitel společnosti ECONOMIA, a.s.

Více informací ZDE

Přihláška ZDE.25.5.2012

az promo logo
AZ PROMO sro
Vás zve na:


odborný seminář:
Materiály pro dřevostavbu

odborný seminář se uskuteční:
Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, Olomouc
dne 6. června 2012 v čase od 8:30 do 12:45 hod

Zaměřeno na:
STEICO CEE - Dřevovláknité izolace a konstrukční systém STEICO je ideální volbou pro zhotovení kvalitní dřevostavby v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu. Dřevovláknité izolace chrání dům nejen v zimě před chladem, ale hlavně v létě před horkem. Nosníky tvaru I jsou vhodnou volbou pro konstrukce dřevostavby bez tepelných mostů.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize Rigips - Nová konstrukční deska RigiStabil do dřevostaveb pro nosné i nenosné konstrukce.
PPG, Primalex, Balakryl, Johnstones - Výrobce osvědčených a vysoce kvalitních produktů značek Balakryl , Johnstone´s a Primalex určených nejen pro dekorativní úpravy povrchů materiálů dřevostaveb, ale také k dlouhodobé ochraně různých prvků konstrukcí staveb.
VELUX ČR, s.r.o. - Systém VELUX - moderní řešení prosvětlení obytného prostoru s ohledem na energetickou efektivitu domu. Ukázky montáže střešních oken do různých nadkrokevních systémů.
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. - Konstrukční systémy dřevostaveb - zásadní rozdíly, výhody a nevýhody, možnosti provedení, konstrukční zásady a detaily (roubenky, hrázděnky, lehké skelety, těžké skelety a masivní deskové konstrukce). Křížem vrstvené dřevo CLT/KLH. Kompozitní dřevobetonové stropní konstrukce.

Více informací ZDE

Přihláška ZDE.


22.5.2012


SINCEPA
Vás zve na:


odborný seminář:
SEDM VĚCÍ, které byste měli vědět o dřevostavbách

odborný seminář se uskuteční:
Hotel Gustav Máhler, Křížová 112/4, 586 01 Jihlava
7.06.2012 08:30 - 13:50


Zaměřeno na:
úspora energií, rychlost výstavby, akustický komfort, přirozená vzdušnost, hořlavost, ekologie a suchá výstavba

Více informací ZDE

Přihláška ZDE.

Rubriky článků