Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Školení a odborné semináře 03-05/2012

Starší semináře ZDE


10.5.2012


Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Vás zve na:


odborný seminář:
Školení pro technický dozor stavebníka při zateplování budov

odborný seminář se uskuteční:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
05.06.2012 09:00 - 16:00


Zaměřeno na:
Seminář se zaměří na aktuální informace k revizi požadavkové tepelnětechnické normy ČSN 73 0540-2, která má v blízké době vejít v platnost. Revize normy je zejména reakcí na různé vydané legislativní a normové dokumenty, například na směrnici Evropského parlamentu a Rady. Seminář reaguje na potřebu zajišťovat v praxi kvalitu provedení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS), jako jedné ze základních technologií ke snižování energetické náročnosti budov.

Více informací ZDE

Přihláška ZDE.

.
.
.
.
.

10.5.2012


Národní stavební centrum
Vás zve na:


seminář:
Srubové domy a roubenky

seminář se uskuteční:
NSC Brno, Bauerova 10, areál BVV (mezi branami 9 a 10)
31.5.2012 9:00 - 15:00
 

Zaměřeno na:
Seminář je zaměřen na problematiku dřevěných stavem jako jsou sruby, srubové domy či roubenky. Zaměřuje se na architektonické a konstrukční zásady výstavby moderních srubů, dále na tepelně technické pořadavky, fyzikální vlastnosti dřeva, výhody a nevýhody těchto staveb, údržba a příklady realizací.

Více informací ZDE.

Přihláška ZDE.
.
.
.
.
.
10.5.2012  AZ PROMO sro
Vás zve na:
Vás zve na:


seminář:
Fasády a fasádní konstrukce

seminář se uskuteční:
Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, Olomouc
22.5.2012 8:30 - 13:30

Zaměřeno na:
ISOVER - Isover TWINNER - systémové řešení kombinovaného izolantu ze šedého polystyrenu a protipožární minerální vlny.
Cembrit a.s. - Provětrávané fasády z pohledu nové ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, nový systém skrytého kotvení - Cembrit Flow, Cembrit Sauna, funkční desky.
Hörmann ČR, s.r.o. - Tepelné koeficienty sekčních vrat pro RD.

PPG Primalex BalakrylJohnstones
- Primalex ETICS P a Primalex ETICS M - zateplovací systémy certifikované dle evropských norem. Využití akrylátových, silikátových a silikonových materiálů - výhody/nevýhody pro konečnou povrchovou úpravu fasád i povrchů v interiéru, volba správného barevného řešení, zkušenosti z praxe.
Europrofil, spol. s r.o. - Balkóny, drenážní systémy a jejich separace, jakož i detaily příslušenství zateplovacích systémů.
Perfo Linea a.s. - Použití děrovaných plechů, tahokovu a ocelových roštů na fasády budov, plotové systémy a další novinky.
Ing. arch. Marcela Jonášová - Fasádní konstrukce v roce 2020. Kam směřují požadavky na fasádní konstrukce, implementace EPBD II a státní podpora energeticky efektivních budov.


Více informací ZDE.

Přihláška ZDE.
.
.
.
.
.

3.5.2012


Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství,SPS v ČR
Vás zve na:


odborný seminář:
PŘÍPRAVA NA AUTORIZAČNÍ ZKOUŠKU ČKAIT V OBORU POZEMNÍ STAVBY

odborný seminář se uskuteční:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
23.05.2012 08:15 - 17:15


Zaměřeno na:
Seminář poskytne posluchačům informace o průběhu zkoušky, pravidlech zkoušení, řádech ČKAIT, přehled dotčených právních předpisů, pravidla užívání razítka ČKAIT a nejčastěji se vyskytující otázky v rozdílové a ústní části zkoušky.

V odborné části vyslechnou posluchači průřezové přednášky v oborech:
ochrana proti hluku
požární bezpečnost staveb
hygienické požadavky na stavby
betonové konstrukce
tepelná ochrana budov
realizace staveb
závady staveb a další

Někteří přednášející jsou členy zkušební komise pro obor pozemní stavby. Odpovědi na otázky posluchačů jsou samozřejmostíVíce informací ZDE

Přihláška ZDE.26.4.2012Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, INCHEBA Praha s.r.o., AMBO sdružení  a Ministerstvo vnitra
Vás zve na:


odborný seminář:
Ochrana domovního - bytového fondu stavebních bytových družstev a společenství vlastníků

odborný seminář se uskuteční:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
9.května 2012 v čase od 10:00 do 15:00 hod


Zaměřeno na: 
Zásady prevence při ochraně osob a majetku (kriminality)
Investiční záměr zabezpečení - projekt - realizace
Význam režimových opatření
Technologie a produkty pro ochranu osob a majetku pro ochranu bytů a domů (mechanické zábrany, kamerové systémy, vstupní systémy, požární ochrana, ochrana dat a informací)
Ochrana osobních údajů a kameroví dohlížecí systémy

Více informací ZDE.

Přihláška ZDE


26.4.2012


Národní stavební centrum
Vás zve na:


seminář:
Tepelná ochrana budov a termodiagnostika

seminář se uskuteční:
NSC Brno, Bauerova 10, areál BVV (mezi branami 9 a 10)
11.5.2012 9:00 - 15:00
 

Zaměřeno na:
Seminář je zaměřen na oblast tepelné ochrany budov, zejména na nové požadavky podle revidované ČSN 73 0540-2:2011, předpokládaný vývoj požadavků s ohledem na energetickou náročnost budov, návrhové tepelné a vlhkostní hodnoty veličin dle ČSN 73 0540-3 a výpočtové metody pro oblast tepelné ochrany budov v evropských i českých normách. Dále je věnována pozornost praktickým důsledkům při navrhování a dokladování tepelných vlastností konstrukcí obálky budov a jejich změn, včetně výplní otvorů, aplikací tepelných izolací a systémů vnějšího i vnitřního zateplení. V neposlední řadě se seminář zaměří na problematiku prevence a zjišťování tepelně vlhkostních vad a poruch staveb, včetně termografie a termodiagnostiky staveb.

Více informací ZDE.

Přihláška ZDE.


19.4.2012Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, INCHEBA Praha s.r.o., AMBO sdružení
Vás zve na:


odborný seminář:
Ochrana osob a majetku při výstavbě a provozu pozemních a inženýrských staveb

odborný seminář se uskuteční:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
3.května 2012 v čase od 10:00 do 15:00 hod


Zaměřeno na: 
-zásady prevence při ochraně osob a majetku (prevence kriminality)
-kompetence osob na stavbách, jejich povinnosti
-zásady stavebního zákona a jejich vyhlášek o stavební dokumentaci při přípravě a realizaci staveb
- technologie a produkty pro ochranu osob a majetku při výstavbě pozemních a inženýrských staveb (mechanické zábrany, kamerové systémy, vstupní systémy, požární ochrana, ochrana utajovaných ----- skutečností, ochrana dat a informací)
- investiční záměr projekt - realizace
- zásady výběrového řízení na dodavatele
- význam režimových opatření
- ochrana staveniště

Více informací ZDE.

Přihláška ZDE


10.4.2012


az promo logo
AZ PROMO sro
Vás zve na:


odborný seminář:
Moderní materiály a technologie pro výstavbu rodinných domů a obytných budov

odborný seminář se uskuteční:
Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové
18.dubna 2012 v čase od 8:30 do 14:30 hod

Tento seminář se uskuteční i v Brně. Termín semináře v tomto městě naleznete ZDE.

Zaměřeno na: 
STOMIX, spol. s r. o. - Nové řešení protipožárních detailů ETICS.
Europrofil spol. s r.o. - Komplexní problematika stavebního detailu od fasády až po oblast keramiky od jednoho výrobce Europrofil, s.r.o. „Bezkompromisní koncovka ve stavebnictví".
Beton. st. Group s.r.o. - Inteligentní stavební systém LIVETHERM pro nízkoenergetické a pasivní domy - technické představení nové produktové řady tvárnic pro přesné zdění. Konkrétní řešení stavebních detailů, ukázky z realizací.
CIDEM HRANICE, a.s. - CTD CETRIS® - protipožární, vysoce odolná a multifunkční deska, pro stavebně systémové aplikace v interiéru a exteriéru.
PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. - Hliníkové střešní krytiny a fasády - novinky 2012.
PPG (Primalex, Balakryl, Johnstone´s) - Nová kategorizace nátěrových hmot PRIMALEX zaměřená na přesnější zacílení a jednoznačnost z pohledu kvality i způsobu použití pro zákazníky. BALAKRYL- vysoká orientace na ekologičnost produktů. Nové, vysoce kvalitní produkty zejména v oblasti ochrany a dekorace dřeva, to je JOHNSTONE´S.
LASSELSBERGER, s.r.o. - Nový design bytové keramiky RAKO a systémy stavební chemie LASSELSBERGER.

Více informací ZDE.

Přihláška ZDE
 
 

  
10.4.2012


Národní stavební centrum
Vás zve na:


seminář:
Obnovitelné zdroje energie. Nízkoteplotní a ekologické vytápění.

seminář se uskuteční:
NSC Brno, Bauerova 10, areál BVV (mezi branami 9 a 10)
24.04.2012 09:00 - 15:00

Zaměřeno na:
Tento seminář je zaměřen na řešení energetických potřeb nízkoenergetických a pasivních domů, zabývá se systémy nízkoteplotních zdrojů vytápění, věnuje se tématu obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaické a solární systémy, vytápění biomasou, ...).

Více informací ZDE.

Přihláška ZDE   
3.4.2012


Národní stavební centrum
Vás zve na:


seminář:
Životní cyklus stavby. Ekonomika provozu. Oceňování nemovitostí.

seminář se uskuteční:
NSC Brno, Bauerova 10, areál BVV (mezi branami 9 a 10)
10.04.2012 09:00 - 15:00

Zaměřeno na:
Cílem tohoto semináře je seznámení posluchačů s životním cyklem stavby jako obdobím existence stavby, a to především z ekonomického hlediska (předinvestiční, investiční, provozní, likvidační fáze). Životnost staveb - metody zjišťování životnosti staveb a jejich dalšího trvání. Oceňování různých typů nemovitostí v současného stavu nemovitosti. Zjištění výše majetkové újmy způsobené poškozením nemovitostí - vliv opotřebení, poruch a vad na cenu nemovitosti. Oceňování rekonstrukcí a dalších úprav nemovitostí. Oceňování nemovitostí ve vybraných případech.

Více informací ZDE.

Přihláška ZDE  
3.4.2012

 


Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Katedra STAVEBNÍ ŘEMESLA, OPPA
Vás zve na:


exkurzi:
Exkurze - Stavební veletrh IBF, Brno

exkurze se uskuteční:
Nadace ABF (Katedra stavebních řemesel), Václavské nám. 31, Praha 1
24.04.2012 07:45 - 18:30

Zaměřeno na:
IBF mezinárodní stavební veletrh je největší přehlídkou výrobků a stavebních strojů v ČR, které se každoročně účastní okolo 1000 předních dodavatelů pro český trh. Významný je také podíl zahraničních vystavovatelů a nabídky technických a technologických novinek.

Více informací ZDE.

Přihláška ZDE   
3.4.2012


Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Vás zve na:


odborný seminář:
POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV, REVIZE ČSN 73 0540-2:2007 A NOVÉ ENERGETICKÉ PŘEDPISY - NOVÁ NORMA V PLATNOSTI

seminář se uskuteční:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
17.04.2012 09:00 - 15:00

Zaměřeno na:
Novinky v revidované ČSN 73 0540-2:2011 "Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky" (vydání 10/2011, účinnost od 1.11.2011) při hodnocení vnitřní povrchové kondenzace, součinitele prostupu tepla konstrukcí, průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy, tepelné stability v letním období apod. Související návazné ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO a návaznosti na stavební zákon a jeho vyhlášky. Důsledky pro navrhování konstrukcí a budov.
Kromě norem Vás seminář seznámí s návazností na zákon o hospodaření energií č. 406/2006 Sb. a jeho vyhlášek, které upravují způsob energetického hodnocení budov pomocí průměrného součinitele prostupu tepla a referenční budovy. Stanovení požadavků na nákladově optimální úrovni energetické náročnosti budovy a realizace nových budov s téměř nulovou spotřebou energie. Upozornění na souvislosti a novinky v novele evropské směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a stavem její implementace v ČR.

Více informací ZDE.

Přihláška ZDE


   

3.4.2012

 

az promo logo
AZ PROMO sro
Vás zve na:


odborný seminář:
Materiály pro dřevostavbu

odborný seminář se uskuteční:
Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, Brno
středa dne 11.dubna 2012 v čase od 8:30 do 13:30 hod

Tento seminář se uskuteční i v Ústí nad Labem, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ostravě a v Olomouci. Termíny seminářů v těchto městech naleznete ZDE.

Zaměřeno na:
INSOWOOL s.r.o. - Dřevovláknité desky Hofatex, základní charakteristiky a použití v dřevostavbách. Difúzně otevřené skladby konstrukcí obvodového pláště, zateplení střech a stropů bungalovů.
Rigips s.r.o. - Nová konstrukční deska RigiStabil do dřevostaveb pro nosné i nenosné konstrukce.
PPG, Primalex, Balakryl, Johnstones - Výrobce osvědčených a vysoce kvalitních produktů značek Balakryl , Johnstone´s a Primalex určených nejen pro dekorativní úpravy povrchů materiálů dřevostaveb, ale také k dlouhodobé ochraně různých prvků konstrukcí staveb.
CEMEX Czech Republic, s.r.o. - Compacton - základové desky s vysokou přesností pro zakládání dřevostaveb. Akuizol - polyuretanová akustická izolace pro dřevostavby. GraniSol - estetické venkovní komunikační plochy bez sedání a s dlouhou životností.
STEICO CEE - Dřevovláknité izolace a konstrukční systém STEICO je ideální volbou pro zhotovení kvalitní dřevostavby v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu. Dřevovláknité izolace chrání dům nejen v zimě před chladem, ale hlavně v létě před horkem. Nosníky tvaru I jsou vhodnou volbou pro konstrukce dřevostavby bez tepelných mostů.
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. - Konstrukční systémy dřevostaveb - zásadní rozdíly, výhody a nevýhody, možnosti provedení, konstrukční zásady a detaily (roubenky, hrázděnky, lehké skelety, těžké skelety a masivní deskové konstrukce). Křížem vrstvené dřevo CLT/KLH. Kompozitní dřevobetonové stropní konstrukce.

Více informací ZDE

Přihláška ZDE.

 

   

29.3.2012

az promo logo
AZ PROMO sro
Vás zve na:


odborný seminář:
Efektivní řešení požadavků současných stavebníků

odborný seminář se uskuteční:
Hotel Čechie, U Sluncové 618, Praha 8
středa dne 4.dubna 2012 v čase od 8:30 do 13:30 hod

Tento seminář se uskuteční i v Plzni, Českých Budějovicích a Ostravě. Termíny seminářů v těchto městech naleznete ZDE.

Zaměřeno na: 
Meffert ČR s.r.o. - Netradiční a nové systémy energetické sanace stavebních konstrukcí. Systémy sanace vlhkosti stavebních konstrukcí za využití principu kapilární aktivity materiálů. Systémy vnějšího a vnitřního zateplení vlhkých stavebních konstrukcí. Již provedené kontaktní zateplovací systémy - dodatečné kotvení při poruchách přídržnosti, kotvení dodatečného izolantu, odstraňování plísní a biotického napadení.
PRAMOS, a.s. - Kvalitní okna od návrhu po montáž. Řešení problémů s návrhem a montáží plastových oken. Splnění požadavků norem v praxi.
Heat flow s.r.o. - Teplo a izolace budoucnosti. Heat flow - uhlíková topná fólie v 1mm. Heat comfort - termoizolační interiérová stěrka v 1mm
Izolační skla a.s. - Návod na odstranění nejčastějších problémů s izolačním zasklením. Bezrámové zasklívání splňující nízkoenergetický standard, jak vyhovět nové ČSN 730540-2 v LOP (prosklené stěny a fasády), odstranění vnější povrchové kondenzace a zneprůhlednění skleněné výplně, proč přesklívat současná okna, jak získat přístup k typickým konstrukčním detailům osazení skel.
Recifa a.s. - Využití tepelné izolace z pěnového skla REFAGLASS při výstavbě rodinných domů a jiných budov.
Xnergie s.r.o. - Princip funkce izolace Lu..po.therm a jeho použití v praxi. Jak je možné, že izolant s tloušťkou 3cm izoluje lépe než 25cm minerální vlny nebo EPS.
Xnergie s.r.o. - GIGATHERM® - difúzně otevřené zateplení fasády. Obálka s tloušťkou 8-10cm izoluje lépe než 25cm EPS nebo minerální vlny. Se zárukou 20 let na funkci izolace.


Více informací ZDE

Přihláška ZDE29.3.2012


Národní stavební centrum
Vás zve na:


seminář:
Školení pro technický dozor stavebníka při zateplování budov

seminář se uskuteční:
Národní stavební centrum, s.r.o., Bauerova 10, 603 00 Brno(areál BVV mezi branami 9 a10), přednáškový sál - 1. Patro
4.4.2012 8:30 - 15:00

Zaměřeno na:
Školení reaguje na potřebu zajišťovat v praxi kvalitu provedení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS), jako jedné ze základních technologií ke snižování energetické náročnosti budov. Seminář se v první řadě věnuje legislativnímu rámci pro činnost technického dozoru staveb (TDS) a kontrolnímu systému pro zajištění kvality staveb. Součinnost TDS při přípravě zateplování, zejména při přejímce projektové dokumentace, výběru zhotovitele a zajištění smluvních vztahů, přípravě staveniště apod. Dále je seminář zaměřen na činnosti technického dozoru staveb při vlastním provádění zateplování, zejména na vedení stavebního deníku, kontrolní a zkušební plány (KZS), spolupráci s autorským dozorem stavby, dokladování kontrol kvality prováděných prací, projednání případných vad či nedodělků apod.

Více informací ZDE.

Přihláška ZDE.


29.3.2012


Národní stavební centrum
Vás zve na:


seminář:
NOVELIZACE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

seminář se uskuteční:
Národní stavební centrum, s.r.o., Bauerova 10, 603 00 Brno(areál BVV mezi branami 9 a10), přednáškový sál - 1. Patro
3.4.2012 9:30 - 14:30

Zaměřeno na:
Seminář je zaměřen především na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou ke dni 1. 4. 2012. Přednášející se zaměří zejména na obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a také na rozsah příslušné dokumentace staveb a rozsah soupisu stavebních prací. Dále bude věnována pozornost samotnému procesu zadávání veřejných zakázek.

Více informací ZDE.

Přihláška ZDE.


22.3.2012


Národní stavební centrum
Vás zve na:


seminář:
Automatizace v budovách. Inteligentní domy

seminář se uskuteční:
Národní stavební centrum, s.r.o., Bauerova 10, 603 00 Brno(areál BVV mezi branami 9 a10) 
29.3.2012 8:30 - 15:00

Zaměřeno na:
Seminář se zaměřuje na inteligentní budovy aarchitekturu -úvod, definice -rozbor, rámcový koncept inteligentních budov, dvojí roli inteligence koncového uživatele, prostředí budov, koncept eko-domu (Eco Ideas House), úspornou stavbu, energetické úspory při výstavbě, materiálové úspory, integraci energií ve stavebnictví, koncept energeticky integrované budovy, systém energetických úspor -návrh konkrétních opatření přímo v rámci budovy a ve vztahu k přístrojům a zařízením, skleněné fasády, návrh budovy s maximálním ohledem na životní prostředí, prostředí budov, lidé a vliv elektromagnetických a elektrických polí, baubiologie, inteligentní elektroinstalace a automatizované systémy řízení budov (ASŘB).

Více informací ZDE.

Přihláška ZDE.
 
Rubriky článků