Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Asfaltové pásy

Asfaltové pásy (lepenky) se využívají jako hydroizolační vrstva u plochých střech a u střech s mírným sklonem. Pokládka probíhá pomocí nahřátí asfaltu plynem a natavení na podkladní konstrukci. Asfaltové pásy mohou být také kotveny a ve spojích nataveny.

Asfaltové (bitumenové) střešní pásy se rozdělují na modifikované a oxidované.
Modifikované asfaltové pásy se dále rozdělují jako tzv. "SBS pásy" nebo "APP pásy" (rozdíl ohebnost, tvárnost, flexibilita asfaltu při vyšších a nízkých teplotách). Modifikované pásy se používají jako vrchní i spodní (podkladní) vrstva hydroizolačního souvrství ploché střechy. Vrchní vrstva je dodávána s posypem pro prodloužení životnosti pásu proti UV záření.

Oxidované asfaltové pásy se dnes využívají jako podkladní vrstvy ve střešní konstrukci nebo jako provizorní vrchní vrstva střechy (natavené nebo mechanicky kotvené).

Výhody asfaltových pásů: rychlá aplikace, vysoká odolnost proti vodě, cena, flexibilita asfaltu, možnost kombinace s polystyrenem

Nevýhody asfaltových pásů: nevýhodné při použití u vyšších sklonů - tvarová nestálost při vyšších teplotách, méně šetrné k životnímu prostředí, křehké při provádění za nižších teplot.

Další použití asfaltových pásů je jako hydroizolační vrstva u spodních izolací proti vodě, vlhkosti, radonu, jako hydroizolační vrstva na terasách, zelených střechách atd.

Trh asfaltových pásů a PVC fólií - Průzkum

Trh asfaltových pásů a PVC fólií - Průzkum

V rámci průzkumu byli dotazováni odborníci působící na tomto trhu, to je výrobci, obchodní společnos… Celý článek
1 z 1
Rubriky článků