Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Pronájem kontejneru, odvoz suti - Praha

Vyberte místo podnikání
Zrušit filtr


Naše firma a1recyklace.cz se zabývá uložením a odvozem odpadu. Kromě jiného nabízíme také kontejnery na odpad. Můžete u nás také uložit odpad na našich pobočkách v Praze. Máme pobočku na Praze 5 a na Praze 9. Na našich pobočkách máme také stavební materiál pro okamžitý prodej - písek, štěrky a další


Odvoz a likvidace odpadu a suti, kontejnery 3m3 - 9m3, vyklízecí práce. Odvážíme sutě, zeminu, směsný, zahradní a další odpad, zajišťujeme skartací dat a nakládku odpadu. Služby v Praze a Středočeském kraji.


Zabýváme se odvozem a likvidací suti, stavebních i komunálních odpadů. Dále nabízíme pronájem kontejnerů, vyklízecí a bourací práce, dovoz písku, štěrku, zeminy a jiných stavebních materiálů. Provoz autodopravy, kropení komunikací.


Kontejnerový odvoz odpadu a suti, přepravování stavebního materiálu. Nabídka stěhovacích, vyklízecích a bouracích prací.


Nabídka kontejnerového odvozu sutě, komunálního odpadu a zeminy. Dovoz štěrku, písku, betonu a stavebních materiálů. Zemní práce. Přeprava materiálů - písek, zemina, beton, stavební dřevo.


Provádíme tyto činnosti: zemní práce, demolice, velkoobjemová přeprava. Sutě, odpady, vyklízení, odvoz (řídíme se zákonem o odpadech). Prodáváme a dovážíme písek, štěrk a recykláty. Ukládka inertního odpadu - Praha a Středočeský kraj.


Nabízíme jeřábnické práce, zemní práce, demoliční a stavební práce, pronájem montážních plošin, odvozy suti a odpadu, kontejnery. Stavíme rodinné domy na klíč a provádíme rekonstrukce průmyslových objektů.


Zajišťujeme odvoz sutě a odpadu, včetně nakládání s nebezpečnými odpady, úklid černých skládek, sběrný dvůr - třídění odpadu. Provádíme likvidaci a skartaci datových nosičů a dokumentů. Provozujeme překladiště odpadu. Prodej písku.


Zajistíme odvoz odpadů a stavebních sutí, přistavení kontejnerů o objemu 3-15 m3 a nosnosti 3-10 tun (nosiče Avia a Mercedes Benz). Provádíme strojní, ruční a zimní údržbu komunikací, údržbu zeleně, likvidaci černých skládek a další komunální služby.


Zajišťujeme deratizace, dezinsekce, dezinfekce, odvoz suti, odvoz odpadu a nepořádku našimi kontejnery. Přistavení kontejnerů AVIA k Vašemu domu. Pokud potřebujete dezinfekční práce, deratizační práce, dezinsekční práce, jednoduché stavební a demoliční práce, zajistíme.


Odvážíme odpady, třídíme odpady, vyklízíme odpady i suti. Odvoz odpadu - přistavujeme kontejnery. Vyklízení prostor - bytů, sklepů, půd, areálů. Bourací a zemní práce ručně i strojem. Recyklace, likvidace, komplexní nakládání s odpady. Nonstop.


Kontejnerový odvoz sutí, zeminy, odpadů a nebezpečných odpadů, likvidace odpadů, dovoz štěrků, písků a recyklátů na území Prahy a okolí. Předmětem naší činnosti jsou sutě, zemina, odpady, písek, štěrky, recykláty, kontejnery, autodoprava.


Odvoz suti a odpadu.


Nabídka instalatérských, stavebních, zednických, topenářských, bouracích a vyklízecích prací, čištění kanalizací, rekonstrukcí a kontejnerové dopravy.


Firma Jaromír Jiroš - odvoz odpadů se zabývá likvidací a odvozem sutí a odpadů, vyklízením bytových a nebytových prostor a dopravou materiálu. Používáme vozidla Avia T75 a T90 - nosič kontejnerů, s kontejnery o objemu 3m3 a 9m3. Veškeré služby poskytujeme v regionu Praha a okolí. Oblast Praha - zápa


Nabídka služeb v oblasti kontejnerové dopravy. Provádění zemních prací. Odvoz sutin, drtě, písku a zeminy.


Zabýváme se rozvozem stavebního materiálu a odvozem suti a ostatního odpadu ze staveb nebo demolic.


Nabízíme odvoz stavební sutě, zeminy, domovního odpadu, dovoz štěrku a betonu. Vyklízíme objekty.


Provádíme odvoz a likvidaci odpadu a sutí a vyklízení prostor. Dopravujeme a prodáváme písek, kačírek, štěrky a recykláty. Nabízíme komplexní služby v nakládání s odpady, odvoz suti, likvidace a evidence odpadu. Likvidujeme stavební odpad.


Zajištění odvozu sutě a komunálního odpadu. Dovoz stavebních materiálů. Vyklízení a stěhování sklepů, půd a bytů.


Zajištění odvozu a likvidace komunálního i domovního odpadu a stavební suti.


Zajistíme Vám odvoz komunálního odpadu. V případě zájmu zajistíme i nakládku odpadu našimi pracovníky. Dále dovezeme písky, betony a ostatní recykláty. Disponujeme kontejnery o objemu 3, 5, 9 m3.


Nabídka kontejnerů, vyklízecích prací, odvoz suti a odpadu včetně ekologické likvidace. Zemní práce, možnost práce s malým nakladačem. Nabízíme také dopravu písku, betonu a stavebního materiálu.


Odvoz a dovoz kontejnerů na suť a odpad. Prodej písku, kačírku, štěrku, drtě a zeminy. Provoz autodopravy. Provádění zemních a výkopových prací.


Provádíme odvoz a likvidaci odpadu a sutí v kontejnerech Avia, Liaz Tatra. Dodáváme písek, štěrk, recykláty. Provádíme zemní práce UNC a Cat 428. Poskytujeme slevy pro vybrané části Prahy.


Zařizování odvozu a likvidace odpadu, dovozu stavebního materiálu, prodeje písku a štěrku. Možnost objednání kontejneru na suť nebo odpad.


Nabízíme kompletní stěhovací služby, stěhování bytů, kanceláří, těžkých břemen, dále vyklízení, vystěhování nepotřebných věcí ze sklepů, půd, bytů, skladů, odvoz odpadu, suti kontejnery na skládky. Provádíme bourací práce, bourání všech objektů.


Nabízíme naše služby v oboru přeprava, doprava, dovoz a prodej písku, štěrku, betonu, stavebního materiálu a přistavení kontejneru na odvozy a likvidace suti a odpadu. Provádíme zemní a výkopové práce, přípojky a základy domů bagrem JCB a minibagrem.


Odvoz suti a odpadu na území Prahy a v jejím okolí. Možnost pronájmu kontejnerů.


Nabízíme odvoz odpadů a stavebních sutí, přistavení kontejnerů o objemu 3-11 m3. Provádíme vyklízení bytových i nebytových prostor a odvoz kovového šrotu.


Odvoz sutě a komunálního odpadu, přistavení kontejneru. Strojní a ruční čištění komunikací a chodníků, zimní preventivní posyp inertním materiálem.


Poskytování mezinárodní a vnitrostátní kontejnerové autodopravy.


K odvozu odpadu kontejnery, na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje, používáme kontejnerové vozy různých nosností. Disponujeme širokým spektrem kontejnerů o objemech od 3 do 40m3.


Nabídka odvozu odpadů a sutí, levného ubytování, pronájmu nebytových prostor a správy nemovitostí včetně účetnictví.


Zajišťování mezinárodní kamionové, kontejnerové a kurýrní dopravy.


Nabízíme odvoz a zpracování odpadu i sutě, zemní, výkopové, bourací a vyklízecí práce.


Nabízíme odvoz sutě a odpadu. Provádíme vyklízení a stěhování sklepů, půd, bytů. Dovážíme písek, beton a stavební materiál.


Provádíme odvoz a likvidaci odpadu, sutí a vyklízení prostor. Doprava písku, betonu.


Odvoz suti a odpadu. Doprava stavebního materiálu. Likvidace černých skládek.


Odvoz odpadu a sutě. Prodej písku, drtí a zeminy.


Zajišťování odvozu odpadu a suti.


Rubriky článků