Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Parozábrany – 3. Díl: Chyby během instalace

8. 11. 2019

Závěrečný třetí díl o parozábranách věnujeme celý nejčastějším chybám, které nastávají během vytváření parotěsnicích vrstev.

Níže jsou přehledně sepsány nejčastější chyby, které vznikají při vytváření parotěšnících vrstev v konstrukcích zateplených střech.

Typické chyby

Absence parotěsné vrstvy

Úplná absence použití parotěsné vrstvy v konstrukci.

Absence parotěsné vrstvy


Nesprávná fólie

Na místě parozábrany je použita nesprávná např. mikroperforovaná podstřešní fólie.

Nesprávná fólie


Nízká parotěsnost

Konstrukce prokotvené parozábrany (např. vruty sádrokartonu) je vytvořena z parozábrany s nízkou parotěsností.

Nízká parotěsnost


Nespojená parozábrana

Parozábrana není vůbec mezi sebou parotěsně spojena.

Nespojená parozábrana

Nespojená parozábrana další příklady


Nevhodné těsnící komponenty

Pro spojení parozábrany jsou použity naprosto nevhodné těsnící komponenty.

Nevhodné těsnící komponenty


Nenapojené inženýrské sítě

Pronikajicí inženýrské sítě nejsou na parozábranu nijak parotěsně napojeny.

Nenapojené inženýrské sítě
Nenapojené inženýrské sítě - další fotky


Nenapojená parozábrana na stavební konstrukce

Parozábrana není parotěsně napojena na přiléhajicí či pronikajicí stavební konstrukce (rám stř. okna a půdního průlezu, kleština, ventilové potrubí, zdivo...)

Nenapojená parozábrana na stavební konstrukce
Nenapojená parozábrana na stavební konstrukce - další fotky


Špatně utěsněná deska průlezu

Deska průlezu do zbytkového půdního prostoru nemá po svém obvodu parotěsné těsnění nebo vlastní deska průlezu není z nízkodifúzního materiálu.

Špatně utěsněná deska průlezu
Špatně utěsněná deska průlezu - další příklady


Špatně vyvedené potrubí

Odvětrávání koupelny, digestoře či kanalizace je vyvedeno pouze do zbytkového půdního prostoru.

Špatně vyvedené potrubí


Pronikání příček do zateplení

Lehké či vysocedifúzní příčky pronikají plochou parozábrany do zateplení konstrukce.

Pronikání příček do zateplení


Chybné umístění nízkodifúzního záklopu

Souvisejicí chybou je pak chybné umístění nízkodifúzního záklopu (málo paropropustné průchozí vrstvy, např. dřevotřískové či dřevoštěpkové desky) na studené/vnější straně tepelné izolace.

Chybné umístění nízkodifúzního záklopu


Další chyby

  1. V objektu s vysokým zdrojem vodních par je použitá nízko parotěsně účinná parozábrana.
  2. V konstrukci, která má omezenou možnost odpařování vodních par do exteriéru, je použita nízko parotěsně účinná parozábrana.
  3. Není dodržen správný poměr tloušťky tepelných izolací nad a pod parozábranou.
  4. Deska průlezu do zbytkového půdního prostoru nemá po svém obvodu parotěsné těsnění nebo vlastní deska průlezu není z nízkodifúzního materiálu.

Jak chybám předejít?

Eliminaci chyb lze docílit tak, že správný typ parozábrany a spojujících komponent do konstrukce budete vybírat nikoliv podle lobby výrobce souvisejícího materiálu či obchodníka, ale přímo podle technicko-aplikačních dispozic výrobce dotyčné parozábrany. Nejlépe takového, který vyrábí více druhů a není tudíž svázaný obchodním lobby, a navíc má k dispozici odborníky – aplikační techniky, popř. podrobný „Aplikační manuál“ s rozkreslenými detaily.
Byť se považujete na odborníka, není ostuda se na cokoliv zeptat. Nikdo nemůže znát vše. Je však potřeba vědět, kde najít opravdu relevantní informace či kterého skutečně kompetentního odborníka v dané věci s dotazem kontaktovat.

Nejhorší scénáře...

Je však ostudné navrhovat či vytvořit natolik katastrofickou skladbu, jež končí jako konstrukce na následných fotografiích.

Katastrofické fotky ze špatných instalací parozábrany
Strašné příklady ze špatných instalací parozábranyAutor: Jan Rypl, manažer aplikací JUTA a.s., www.juta.czŠtítky: Střešní fólie, Parozábrana, Difuzní fólie, Střecha chyby
Rubriky článků