Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Parozábrany – 2. Díl: Správný výběr

2. 10. 2019

V druhém díle seriálu o parozábranách se podíváme na jejich druhy a také na čem závisí ten správný výběr.Dělení parozábran

Parozábrany lze obecně rozdělit na:

  1. Parobrzdy – materiály, které jen velice málo regulují prostup vodních par do konstrukce (např. Jutavap,..), kde faktor difúzního odporu µ je < 50.000 (ekvivalentní difúzní tloušťka Sd okolo 2-25m)
  2. Parozábrany o střešní parotěsnosti (např. Jutafol N, …), kde µ je > 150.000 (Sd okolo 40-50 m)
  3. Parozábrany o vysoké parotěsnosti (nap. Jutafol NAL, Jutafol Reflex,..), kde µ je > 500.000 (Sd > 150 m)
  4. Parozábrany o extrémní parotěsnosti (nap. Allu Vilatherm, …), kde Sd se pohybuje na úrovni okolo 1500-2000 m


Na čem závisí výběr parozábrany?


Proto velice záleží nejen na správném výběru parozábrany po stránce její parotěsné účinnosti, ale i na tom čím a jak je parozábrana spojena a napojena, a rovněž také na tom, do jaké míry je parotěsná účinnost parozábrany narušena pronikajícími kotvícími prvky (např. vruty sádrokartonu, hřebíky palubek,…) či pronikající elektroinstalací (kabely, bodová svítidla, zásuvky, vypínače, kotvení svítidel, apod.). Neméně vážnou otázkou je pak umisťování parozábrany do souvrství mezi 2 vrstvy tepelných izolací, kde je nutno dodržet poměr tloušťky tepelné izolace nad a pod parozábranou, a zda je z hlediska zdroje vodních par ze strany interiéru tato možnost vůbec použitelná.

Další důležité parametry parozábran


Další funkcí některých parozábran je i jejich reflexní schopnost (Jutafol NAL, Jutafol Reflex), kdy se odráží sálavé teplo zpět do interiéru objektu. Je však nutno uvést, že fólii je potřeba natočit reflexní stranou k interiéru a že tato funkce funguje pouze v případ, mezi reflexní stranou fólie a podhledem (např. sádrokartonem) je vytvořena uzavřená vzduchová mezera, ideálně o tloušťce 4-6 cm. Pokud vzduchová mezera chybí, reflexe nefunguje, jelikož vodivé teplo se neodráží. Čím větší je teplota v interiéru, tím roste smysl využívání této reflexní funkce. Z hlediska účinnosti reflexe jsou většinou na tom nejlépe takové fólie, jež mají připojenou kovovou (nikoliv jen pokovenou) AL vrstvu.

Parotěsná fólie JUTA

Parotěsná fólie JUTA, Zdroj: juta.cz

Speciální příapady parozábran


Speciálním případem pak jsou skladby s používáním parobrzd s proměnou difúzí, kdy je tímto parotěsnícím materiálem obalena krokev z boků a horní plochy (většinou u rekonstrukcí a zateplení střech z vnější strany při zachování stávajícího podhledu). Avšak i zde musí být taková parotěsnící vrstva ve spodním ohybu vůči navazujícím krokvím či stěnám parotěsně nalepena. Ale takové aplikace není vhodné používat u staveb s místnostmi s vysokým tepelně vlhkostním namáháním či přetlakovou ventilací, ani v místě stavby s vyšší nadmořskou výškou či vyšší sněhovou oblastí. Současným trendem jsou i systémy nadkrokevního zateplování, kde ale vzniká speciální detail nutnosti parotěsně-vzduchotěsnícího propojení parotěsnící vrstvy střechy s konstrukcí obvodové stěny, která však tím pádem musí být kompletně připravena ještě před montáží střešní skladby, tj. aby se toto propojení vůbec mohlo provést (dodatečné propojení zespoda většinou není možné provést).Autor: Jan Rypl, manažer aplikací JUTA a.s., www.juta.cz

Logo JutaŠtítky: Parozábrana
Rubriky článků