Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Zákony, ČSN normy

VYBRANÉ PŘEDPISY SE ZBÍRKY ZÁKONŮ ČR

1.      Zákon č. 183/2006 Sb.         Stavební zákon  -Zákon o územním plánování a stavebním řádu

2.      Zákon č. 262/2006 Sb.        Zákoník práce

3.      Zákon č. 455/1991 Sb.        Živnostenský zákon

4.      Zákon č. 634/1992 Sb.        Zákon o ochraně spotřebitele

 

   

 NĚKTERÉ ČSN NORMY SOUVISEJICÍ S PROVÁDĚNÍM STŘECH:

 1. ČSN 73 1901-1

Navrhování střech - Základní ustanovení (1.část)

 2. ČSN 73 1901-2

Navrhování střech - Základní ustanovení (2.část)

 3. ČSN 73 1901-3

Navrhování střech - Základní ustanovení (3.část)

 4. ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy (1.část)
 5. ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy (2.část)
 6. ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy (3.část)
 7. ČSN EN 12056-4 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy (4.část)
 8. ČSN EN 12056-5 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy (5.část)
 9. ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace
 10. ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí
 11. ČSN 72 2680 Pálená krytina - základní technické požadavky
 12. ČSN EN 538 (72 2681) Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - stanovení únosnosti
 13. ČSN EN 539-1,2 (72 2682) Pálená krytina – Stanovení fyzikálních charakteristik
 14. ČSN EN 1024 (72 2683) Pálená krytina - Stanovení geometrických charakteristik
 15. ČSN EN 1304 (72 2684) Pálená krytina – Definice a specifikace výrobků
 16. ČSN EN 490 (72 3240) Betonová krytina – Požadavky na výrobek
 17. ČSN EN 491 (72 3243) Betonová krytina – Zkušební metody
 18. ČSN EN 492,494(723401,2) Vláknocementové střešní desky a tvarovky - Technické požadavky a zkušební metody
 19. ČSN 72 7010 Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu –společná ustanovení
 20. ČSN 72 7030 Stanovení součinitele difuze vodní páry stavebních materiálů – Všeobecná část
 21. ČSN EN 1602 (72 7046) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení objemové hmotnosti
 22. ČSN EN 1239 (72 7635) Hydroizolační pásy a folie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení přilnavosti posypu
 23. ČSN 73 0532 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí v budovách
 24. ČSN P ENV 1991 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí
 25. ČSN 73 0540-1,2,3,4

Tepelná ochrana budov

 26. ČSN 73 0550 Stanovení tepelně technických vlastností stavebních kcí a budov. Měření a kontrola tepelných ztrát
 27. ČSN EN ISO 10211-1 Tepelné mosty ve stavebních kcích – základní výpočtové metody
 28. ČSN EN 832

Tepelné chování budov – Výpočet spotřeby energie – Obytné budovy

 29. ČSN 73 0810    Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí
 30. ČSN EN 1365-2 (73 0854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – část2. Stropy, střechy
 31. ČSN 73 0862 Stanovení stupně hořlavosti
 32. ČSN 73 1901

Navrhování střech - Základní ustanovení

 33. ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce
 34. ČSB 73 3130    Truhlářské práce stavební
 35. ČSN 73 3150     Tesařské stroje dřevěných konstrukcí
 36. ČSN 73 3610    

Klempířské práce stavební

 37. ČSN EN 1443 (73 4200)  Komínové konstrukce – všeobecné požadavky
 38. ČSN 73 6760  Vnitřní kanalizace
 39. ČSN 06 0210   Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění
 40. ČSN 34 1390     Předpisy pro ochranu před bleskem
 41. ČSN EN 516      Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu – Lávky plošiny a stupně
 42. ČSN EN 517      Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Bezpečnostní střešní háky
 43. ČSN EN 612   Okapové žlaby a odpadní trouby na dešťovou vodu z plechu – Definice, klasifikace a požadavky
 44. ČSN EN 607     Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U – Definice, požadavky, zkoušení
 45. ČSN EN 544     Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou
Další články z kategorie: Návrhy střech - základní technické informace ZDE


ČSN EN 12056-2

ČSN EN 12056-2

ČSN EN 12056-2 je česká technická norma, která se zabývá vnitřní kanalizací. Tato část normy stanovu… Celý článek
ČSN 73 1901-1

ČSN 73 1901-1

ČSN 73 1901-1 je česká technická stavební norma, která se zabývá navrhováním střech. Tato první část… Celý článek
ČSN EN 12056-3

ČSN EN 12056-3

ČSN EN 12056-3 je česká technická norma, která se zabývá vnitřní kanalizací. Tato část normy ČSN EN … Celý článek
ČSN 75 6760

ČSN 75 6760

ČSN 75 6760 Tato norma platí pro navrhování, provádění, zkoušení a provoz gravitačních systémů vnitř… Celý článek
ČSN 73 3610

ČSN 73 3610

ČSN 73 3610 Norma stanovuje zásady pro volbu, navrhování a použití klempířských prvků a konstrukcí z… Celý článek
ČSN 73 1901-2

ČSN 73 1901-2

ČSN 73 1901-2 je česká technická stavební norma, která se zabývá navrhováním střech. Tato norma stan… Celý článek
ČSN 73 1901-3

ČSN 73 1901-3

ČSN 73 1901-3 je česká technická stavební norma, která se zabývá navrhováním střech. Norma stanoví s… Celý článek
ČSN EN 12056-1

ČSN EN 12056-1

ČSN EN 12056-1 je česká technická norma, která se zabývá vnitřní kanalizací. Tato část normy stanovu… Celý článek
ČSN EN 12056-4

ČSN EN 12056-4

ČSN EN 12056-4 je česká technická norma, která se zabývá vnitřní kanalizací. Tato norma ČSN EN 12056… Celý článek
ČSN EN 12056-5

ČSN EN 12056-5

ČSN EN 12056-5 je česká technická norma, která se zabývá vnitřní kanalizací. Tato část normy ČSN EN … Celý článek
Nejčastější mýty o novém stavebním zákoně

Nejčastější mýty o novém stavebním zákoně

Nejčastější mýty o novém stavebním zákoně vám představí v krátkém videu přímo Klára Dostálová minist… Celý článek
Nový stavební zákon se nemusí zjednodušit pro všechny

Nový stavební zákon se nemusí zjednodušit pro všechny

Do návrhu nového stavebního zákona by se mohl vrátit původně zamýšlený model čisté státní stavební s… Celý článek
1 | 2
Rubriky článků