Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Střešní vikýře

Vikýře jsou střešní stavební konstrukce, které v první řadě umožňují prosvětlení a zvětšení půdního prostoru. Další předností vikýřů je odvětrání půdy, vhodně navržený vikýř pozitivně pozvede vzhled budovy jako celku.
Valbový a polovalbový vikýř (
www.rdrymarov)

Provádění střešních vikýřů

Nosná konstrukce vikýřů se provádí tesařsky (viz. popis u jednotlivých typů níže). Stěny vikýře je možné dozdít nebo provést jako montované z dřevěných lisovaných desek (OSB desky apod..). Důležité je provedení dostatečného zaizolování stěn a střechy vikýře, provedení parozábrany v interiéru, naopak difuzní folie směrem v exteriéru. Pro správnou funkčnost vikýře z hlediska tepelných ztrát je nutné správně provést všechny detaily např. napojení izolace a folií na tyto vrstvy v ploše střechy. Důležité je správné provedení oplechování vikýře - stěny, úžlabí.

Povrchová úprava stěn vikýřů může být omítka nebo střešní krytina - např. plech nebo eternitové šablony. (vždy závisí na posouzení projektanta a investora).

 

Další info a tipy k tomuto tématu naůeznete zde

Střešní okna z Katalogu střešních oken

Střešní výlezy a vikýře z Katalogu střešních prvků

Střešní krytinu na vikýři navrhujeme v souladu s uvažovaným sklonem střechy vikýře a samozřejmě ve shodě se střešní krytinou, která je provedena v ploše střechy. Pokud skon střechy vikýře vyhoví předepsanému dovolenému skonu na střešní krytinu která je použita na střeše je to optimální řešení. Častým problémem je nízký sklon, v případě taškových krytin je nutné zvolit alepoň takový sklon který umožňuje položení střešních tašek s tzv. těsným nebo vodotěsným podstřeším. V případě sklonů 10° a méně je vhodné použití falcovaných plechů -měď, titanzinek, barvený pozink, hliník (možnost použití od 3° sklonu) nebo technologie na plochou střechu tzn. asfaltové pásy, PVC folie.

Ne na každou střechu a dům vikýř lze použít. Například na řadových domech stavební úřad nemusí vydat souhlasné stanovisko k provedení této konstrukce.Sedlový vikýř s úpravou slitiny zinku, mědi a titanu ( www.rheinzink.cz )


Vikýř nebo střešní okno?

Výhoda střešních vikýřů oproti střešním oknům je ve zvětšení obytného prostoru, to střešní okno nedokáže, protože rovina střechy se osazením okna nezmění. Oproti oknům vikýře ztrácí v prosvětlení místnosti a to právě proto, že okno je osazeno přímo v rovině střechy, takže světla proudí do podkroví více.

Možnost využití střešních vikýřů oproti střešním oknům je vždy na posouzení s projektantem a budoucím uživatelem domu. Pro některé případy je lépe využít vikýr jinde zase střešní okno.

Typy vikýřů

Vikýře provádíme buď zároveň s krovem nebo může být vytvořen dodatečně.
Typů je celá řada, vikýř je možné v podstatě vybrat na jakýkoli typ střechy. Rozlišijeme vikýře sedlové, pultové, valbové, podle tvaru jsou kruhové či obloukové, trojúhelníkové, tzv. volské oko a mnohé další.


                                  
sedlovývalbový


polovalbový


štítový (trojboký)trapézový


pultový


napoleonský klobouk


volské oko


U navrhování vikýře je nejvhodnější zvolit co nejjednodušší tvar, aby lépe opticky zapadl do architektury objektu. Navíc jeho konstrukci významně ovlivňuje stavba krovu.

Pultový vikýř

Hlavní charakteristikou pultového vikýře je, že má pouze jednu střešní rovinu, která bývá v menším sklonu, než střecha objektu, na kterém stojí a jeho boční strany jsou svislé.

Můžeme si zvolit, zda vytvoříme vikýř současně s obvodovou zdí domu, či jej posuneme do vzdálenějších míst více do prostoru střechy.

Pokud volíme umístění u obvodové zdi, je největší přeností pro obývání rozšíření prostoru podkroví. Po konstrukční stránce využívá nosnost obvodové zdi, což vede k usnadnění podpírání a řešení únosnosti stropní konstrukce. Navíc můžeme vytvořit vyšší okno, než u vikýře, který se nachází dál od okapu.

Vyzděná čelní stěna

Pokud vyzdíme čelní stěnu, pak boční stěny můžeme postavit z dřevěných profilů. U krovu s vrcholovou vaznicí je potřeba vyřešit problém s podepřením starých krokví (krokve střechy) a nových krokví (krokve vikýře). Ten se řeší pomocí nové vaznice nebo sloupkem, který začepujeme do bačkory či na práh příčky. Přemístění střední vaznice je ten nejdůležitější moment v celé výstavbě. Podepření zvolíme podle typu konstrukce krovu, a to nejčastěji dvěma způsoby.

Můžeme použít věšadlo, které vytvoříme jedním sloupkem a dvěma vzpěrami, které začepujeme do vazného trámu. Druhým způsobem je podepření stropnicí. Pro malý spád stačí podepřít vaznici stropnicemi a uříznout starou vaznici v místě plných vazeb. Větší spád už si žádá podepření nové vaznice malými sloupky.

Úprava závěrečné části u okapu závisí na existenci římsy a na její pevnosti. Pevnost je důležitá hlavně z toho hlediska, že může podporovat konce krokví vikýře. Pokud ale máme dům, kde římsa chybí, opírají se krokve o pozednici a volné konce se mohou vzepřít mezi latě, které jsou přichycené v obvodové zdi. Vznikne tak falešná římsa.
Vikýř - Volské okoČelní stěna z dřevěných profilů

U některých typů domů není vhodné mít vyzděnou přední stěnu vikýře, a nebo si jen majitel tuto skutečnost nepřeje. Řešením je dřevěná sloupová konstrukce, která plně nahradí vyzděnou část. Pozednice od konstrukce domu slouží jako práh čelní stěny vikýře. Může být zcela podezděná nebo podepřená dřevěnými sloupy či zděnými příložkami. Do ní se poté začepovávají nosné sloupky konstrukce. Vikýř je ve své horní části ukončen vaznicí.

Umístíme-li vikýř hlouběji do plochy střechy, začne zatěžovat stropní konstrukci. Čím dále od okapu se vikýř nachází, tím více je pro strop zátěží. Z toho důvodu se přední stěna vikýře provádí co nejlehčí, což v případě trámové konstrukce, která se nejčastěji používá, vyhovuje. Nejjednodušší je vytvořit vikýř přes jedno krokevní pole, tzn. mezi dvěmi sousedícími krokvemi. V horních částech obou krokví se pak vyřízne pravoúhlý zářez, aby se mohl osadit rám konstrukce.

Pokud bychom chtěli širší vikýř, museli bychom uložit horní část středních krokví na výměnu, která bude položena na starých krokvích.

Pultové vikýře se pokrývají většinou z plechu. Dělá se tak v důsledku jiného spádu, než je spád objektu, na kterém se vikýř nachází. V případě nízkých vikýřů se mohou plechem obložit i jeho boční stěny.

Sedlový vikýř

Rozdíl oproti vikýři v pultové střeše je pouze drobný a to konkrétně v jeho středové části. Jestliže vyžadujeme nízký spád střechy, nepoužijeme klasické krokve, ale nahradíme je seříznutými fošnami právě v tom sklonu, který potřebujeme. Poté se fošny uloží na vodorovné vazníky vikýře.
Když bychom ovšem uvažovali o klasickém spádu, museli bychom řešit průnik dvou ploch střech, a to střechy domu a stříšky vikýře, kterým vzniká úžlabí. Po tomto prvku stéká voda, která se sbíhá po obou plochách střech. Konstrukce se vytvoří pomocí tzv. úžlabní krokve.

Valbový vikýř

Liší se od sedlového vikýře pouze přední stěnou, kde je na konstrukci střechy provedena valba či polovalba. Vznikají tak dvě nároží, ze kterých odtéká voda po střešní rovině pryč. Podobně jako u úžlabí se nároží vytváří pomocí speciální nárožní krokve.

Sedlové i valbové vikýře by měly splývat s konstrukcí střechy domu, tudíž se vytváří ve stejném spádu a pokrývají se stejnou krytinou, jako je na objektu. Kdo chce mít ovšem vikýř jako na první pohled jasnou konstrukční a materiálovou dominantu, může si jej zkrášlit jiným typem krytiny.


Další články z kategorie: Střešní okna, světlovody a vikýře ZDE
autor: AJ, krytiny-strechy.cz

 

Seriál 100 detailů tradice - 7.díl: Sedlový vikýř

Seriál 100 detailů tradice - 7.díl: Sedlový vikýř

V článku si detailně popíšeme a vysvětlíme co je sedlový vikýř se zvalbenou stříškou a sedlový vikýř… Celý článek
Seriál zednictví na střechách - 1.díl: Střešní vikýř na obvodové stěně

Seriál zednictví na střechách - 1.díl: Střešní vikýř na obvodové stěně

Dle publikace 100 Osvědčených stavebních detailů - Zednictví (vydala Grada), přinášíme článek Jak sp… Celý článek
1 z 1
Rubriky článků