Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Pojistěte si střechu nad hlavou

Je jasné, že pořízení rodinného domu není žádná levná záležitost. Pro mnoho z nás se v takovém to případě jedná o životní investici. Právě proto bychom měli dbát na ochranu svého domova a střechy nad hlavou. Péče však nespočívá pouze v údržbě a průběžné rekonstrukci. Naše rodinné pohodlí je neustále vystavováno mnoha dalším nebezpečím, jako jsou například živly, vandalové a zloději, na které bychom také měli myslet a klást důraz pokud chceme v noci klidně spát.

Nejjednodušším způsobem jak se ochránit před těmito nepříznivými vlivy je svoji nemovitost pojistit. Pojistky jsou nástrojem k zabezpečení nahodilých a zpravidla nepříjemných událostí, které bychom finančně sami nezvládli vyřešit. Pojištění nemovitosti spadá do kategorie majetkových pojištění. Pomocí pojištění majetku můžeme pojistit rodinné a bytové domy, byty ve smyslu stavby a další nemovité objekty jako chalupy, chaty, garáže a další. Pojistit můžeme i rozestavěnou nemovitost, abychom ochránili stavební materiál na stavbě.

Lidé by se měli podívat, zda je jejich nemovitost kvalitně pojištěna. Je třeba, aby pojištění pokrývalo dostatek rizik a současně byla sjednána rozumná (dostatečná) pojistná částka. Mnoho lidí si v dnešní době již platí nějaké pojištění svého majetku, avšak smlouvu mají uzavřenou již mnoho let, a sami vlastně nevědí, na co jsou pojištěni, nebo není nastavení smlouvy aktuální.

Nastávají tak zpravidla situace, kdy klienti nemají nastavenou dostatečnou pojistnou částku. Tuto situaci nazýváme „podpojištěním". Následkem takového podpojištění může být v případě pojistné události nedostatečné odškodnění, které neodpovídá skutečně způsobené škodě. Například když má někdo dům v hodnotě 2 milionů a přitom pojištění nastaveno na částku pouze 1 milionu korun, tak v případě pojistné události klient dostane odškodnění, které bude počítáno z pojistné částky stanovené ve smlouvě (tzn. z 1 milionu). Pokud se jedná o totální likvidaci nemovitosti vlivem například požáru, klient přijde o střechu nad hlavou a navíc nedostane částku, za kterou by si dům mohl pořídit znovu.

Další problém nastává v okamžiku, kdy nejsou v pojištění obsažena všechna potřebná rizika. Není žádnou zvláštností, že klienti nejsou pojištění pro případy povodní, záplav a dalších rizik, které mohou dům postihnout. Zde může být důsledek stejný jako při podpojištění. Klient si pojištění platí, ale odškodněn nebude.

Poslední nejčastější případ je situace, kdy klient má nastavenu „časovou hodnotu" plnění, která odpovídá stupni opotřebení majetku. Od této varianty plnění se již v dnešní době upouští, a proto doporučujeme nastavit smlouvu na plnění v „nových cenách". U časového plnění se bere v úvahu opotřebení.


Co ovlivňuje výslednou cenu pojištění?

Výsledná cena, kterou klient platí za pojištění je ovlivněna několika faktory. Nejdůležitějším z nich je celková pojistná částka, která označuje hodnotu domu. Tato částka by měla odpovídat skutečné aktuální hodnotě nemovitosti. Bereme zde v úvahu např. zastavěnou plochu, počet podlaží, obvodové zdivo, typ střechy, udržovanost, zabezpečení, aj. Pokud se jedná o starší dům, který podléhá průběžné rekonstrukci a je v dobrém technickém stavu, je třeba brát v úvahu zhodnocení vlivem rekonstrukcí.

Dalším z faktorů ovlivňujících cenu pojištění je poloha nemovitosti vůči vodním tokům, rybníkům a jiným vodním objektům, které mohou ohrozit Váš dům. Platí zde čím je větší riziko vzniku povodně nebo záplavy roste i sazba pojištění.

Neméně důležitým prvkem tohoto pojištění je spoluúčast. Tu je možné zpravidla zvolit, a protože smlouvou pojištění nemovitosti se kryjí výrazně vyšší rizika než u pojištění domácnosti, může být tato spoluúčast také poměrně vyšší. Od zvolené spoluúčasti se tak odvíjí pojistné. Výše spoluúčasti se pohybuje v rozmezí 1% - 10% ze způsobené škody (minimálně 1.000,- Kč).

Důležité je zvolit správný rozsah pojistných rizik. Vždy bychom měli pečlivě zvážit, jaká rizika bude pojištění obsahovat. Jednotlivé pojišťovny nabízí nejrůznější kombinace pojistných rizik. Některá rizika jsou pak za příplatek.

Jak správně zvolit pojištění svého domu?

Při volbě pojištění svého domu byste měli využít předchozích poznatků. Vhodně zvolte pojistnou částku. Nesnažte se zbytečně ušetřit na hodnotě domu, mohly byste tak přijít jednou zkrátka. Zvolte plnění v nových cenách (tzn. bez amortizace). Nezapomeňte na vhodně zvolená pojistná rizika. Zvažte výši spoluúčasti, kterou zvolíte. Zde si jako pomůcku položte otázku: „Jak velká oprava na domě mně finančně nezatíží?", nebo: „Od jak velké částky budu chtít plnění od pojišťovny? "

Jak to může vypadat u Vás?

Řekněme, že Vaše nemovitost, např. rodinný dům, má hodnotu 1.000.000,- Kč a vy ji chcete pojistit před základním nebezpečím - vichřice, požár, kouř, blesk, výbuch, voda z potrubí, částečné odcizení aj.

Částka, kterou zaplatíte, bude pouze cca 750 - 1000,- Kč ročně.

Osoby s průkazem ZTP, ZTP/P pak získávají další výrazné slevy.

V případě, že Vás postihne škoda s vážnými následky, pojišťovna Vám vyplatí sjednanou pojistnou částku, případně takovou, která pokryje napáchané škody v plné výši.

Teď když už víme na co se zaměřit při nastavování pojištění, je třeba správně zvolit pojišťovnu. V těchto případech není nejlepší volbou zajít do nejbližší pojišťovny a tam se nechat přesvědčit, že jejich pojištění Vám poskytne tu nejlepší ochranu a splní Vaše požadavky. Nechejte si zpracovat analýzu možností pojištění svého domu nezávislým poradcem. Někým kdo se na finančním trhu vyzná a zastupuje více pojišťoven. Pouze tak docílíte nezávislého posouzení a zjistíte tak, jaká pojišťovna Vám dokáže nabídnout za Vámi stanovených podmínek nejlepší cenu a limity plnění. Nezávislý poradce Vám navíc může většinou udělit mnohé slevy na pojištění, které na pobočkách pojišťoven příliš často nedávají.

Pokud zvažujete pojistit svoji střechu nad hlavou, nebo byste chtěli provést revizi svého pojištění a zjistit, zda můžete klidně spát, obraťte se na našeho odborníka, který pro Vás vypracuje nezávislé porovnání cen na trhu a ochotně zodpoví všechny Vaše otázky.
Marek Pechal, DiS.
Tel: 734 337 147
mail: pechal@sms-as.eu

Další články z kategorie: Doplňkové konstrukce ve střeše, ostatní informace ZDE

Rubriky článků