Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Střecha chytře

Solární kolektory

Solární zařízení popis

Solární tepelný kolektor je zařízení určené k pohlcení slunečního záření a jeho přeměně na tepelnou energii. K rozvoji počtu instalací solárních kolektorů pomáhají v ČR aktuální dotační programy. Ve světě jsou pak solární kolektory chápány spíše jako nástroj ke snížení energetické náročnosti domácností.


Solární kolektory princip

Princip získávání tepelné energie ze solárních kolektorů je jednoduchý. Jejich povrch je černý a matný, aby pohlcoval maximální množství dopadající energie a co nejvíce se zahříval. Získané teplo je poté předáváno vodě, která je využívána jako otopná nebo teplá užitková. Již instalace dvou slunečních kolektorů pokryjete náklady na ohřev užitkové vody až ze 70 procent. Návratnost investice se tak může přiblížit hodnotě Životnost kolektorů počítána na cca 30–40 let.


Solární zařízení rozdělení

Solární kolektory je možné rozlišit podle řady hledisek. Základním kriteriem rozlišení je druh použité teplonosné látky. V ČR se převážně používají solární kolektory, ve kterých je jako teplonosná látka používána kapalina (voda, nemrznoucí směs vody a propylenglykolu).

Kapalinové kolektory - mají absorbér zpravidla tvořený trubkami, protékanými teplonosnou kapalinou, která odvádí teplo z povrchu absorbéru.

Vzduchové kolektory  - jsou v současnosti využívány v ČR pouze okrajově.

Pozor: Solární kolektory nejsou fotovoltaické panely!

Seriál Instalace solárních kolektorů - 4. díl: Typy střech

Seriál Instalace solárních kolektorů - 4. díl: Typy střech

Další díl seriálu o solárních kolektorech se zaměří na konkrétní příklady instalace kolektorových pa… Celý článek
1 z 1
Rubriky článků