Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Rekonstrukce podkroví

Nechcete, aby se Vám zateplené podkroví v létě přehřívalo? - 2. díl

4. 6. 2021

V předchozím díle článku jsme si na modelovém příkladu zateplení podkroví vypočítali výsledky tepelné vodivosti a fázového posunu a vyšlo nám, že zdaleka nejlepších výsledků dosahuje lněná vata NATURIZOL s dobou fázového posunu výborných 8,2 hodin. V tomto díle Vám povíme o tomto materiálu více.


Materiál, který tedy umí řešit nejen únik tepla, ale i fázový posun konstrukce, je tudíž i přírodní lněná tepelná izolace NATURIZOL. Ta totiž umí jak kvalitně tepelně izolovat (lambda 0,039 W/m.K) a řešit i akustické souvislosti, ale i když se jedná o vatu, má dostatečnou hmotnost (32 kg/m3) i vysokou měrnou tepelnou kapacitu (c 1550 J/kg.K), tj. má schopnost poměrně vysoké tepelné akumulace. Navíc má tu výhodu, že se aplikuje jako běžná vata, tj. není potřeba z vnitřní a vnější strany tepelné izolace používat cenově náročné bednění (tuhé vrstvy) jako při aplikaci foukaných izolací. Je v závodě JUTA 08 TURNOV vyráběn o tloušťkách od 40 mm až po 160 mm, tudíž jej lze v konstrukcích různě kombinovat a vrstvit.

Přírodní lněná tepelná izolace NATURIZOLPřírodní lněná tepelná izolace NATURIZOL
Přírodní lněná tepelná izolace NATURIZOL


Tj. stačí tedy vyměnit plánovaný běžný lehký tepelný izolant za lněnou izolační vatu NATURIZOL, a rázem se teplotní stabilita místností (včetně letního období) s lehkým obvodovým pláštěm výrazně zlepší.

Výrobek Naturizol lze použít ve všech běžných lehkých konstrukcích, kde výrobek není mechanicky zatěžován, plošně stlačován či namáhán. Viz. níže uvedené schéma.

Schéma použití materiálu NATURIZOL
Schéma použití materiálu NATURIZOL

U výrobku NATURIZOL však najdete i jiné přednosti. Je vysoce paropropustný (faktor difúzního odporu u < 2,2) a tedy vhodný i pro difúzně otevřené skladby. Navíc má sníženou hořlavost na úroveň třídy E dle EN 13501-1 (B2 dle DIN 4102). Neobsahuje však žádné zdravotně závadné bromité sloučeniny jako retardéry hoření, jelikož zde tímto přípravkem je soda. Neobsahuje žádné formaldehydy ani pryskyřice, jelikož pojivem je BiCo vlákno. Je tedy ryze ekologický a zdravotně nezávadný. Navíc i dostatečná objemová hmotnost 32 kg/m3 vytváří správnou tuhost (T2), ulehčuje manipulaci i snadnou zpracovatelnost. Díky své rostlinné hmotě výrobek umí při příslušné aplikaci pozitivně ovlivňovat i vzdušnou vlhkost v interiéru. Zároveň se jedná o ryze český výrobek vyráběný ryze českou firmou v závodě Turnov.

Izolace NATURIZOLIzolace NATURIZOL ve výrobním závodě

Velice často otázkou pak je otázka: „ jak je to se škůdci“ ? Tím, že z původní rostliny lnu jsou odstraněny hlavní zdroje živin, tj. i lýko a pazdeří, pak výrobek obsahuje fakticky pouze celulózu, tj. obdobnou hmotu jako je dřevo. Tj. v materiálu nejsou žádné živiny, které by byly pozvánkou pro škůdce. A vzhledem k tomu, že pojivem hlavních lněných vláken není škrob, ale PES BiCo vlákno, pak ani pojivo není zdrojem živin.

Pro toho kdo výrobek aplikuje je jednou z hlavních výhod i skutečnost, že výrobek na rozdíl od běžných vat tzv. „nekouše“, je tedy příjemný i na dotyk a nevyvolává žádné dýchací problémy při montáži.

Díky výše uvedeným vlastnostem má výrobek NATURIZOL i vysoký potenciál možnosti odparu vodních par z konstrukce. Zároveň díky použitému typu pojiva nemůže vlivem pronikající vlhkosti konstrukcí či normou povolenému množství kondenzací vodních par v konstrukci dojít k rozpojení vláken vaty, a tedy nemůže vlivem těchto souvislostí dojit k degradaci funkčnosti tepelné izolace. Totéž platí i pro namáhání teplotami běžně se vyskytujícími v konstrukci.

Samozřejmostí výrobku jsou příslušné osvědčení a certifikáty, včetně Evropského technického posouzení ETA č. 15/0153. Nedílnou součástí k tomuto materiálu je i bezplatné poskytování poradenství a technický servis, a to včetně provedení případných výpočtů a posouzení správnosti provedení plánovaných konstrukcí, kde bude výrobek NATURIZOL použit. Základní informace o výrobku pak lze najít i na internetu na stránkách https://www.juta-strechy-steny.cz/dle-pouziti/tepelne-izolace-naturizol.

Je však nutno uvést, že otázka přehřívání podkroví v letním období může být zaviněna i jinými nesprávnými detaily či postupy v provedené konstrukci. Zejména může být problém v nesprávně či nedostatečně nastavené ventilační mezeře pod nosnou vrstvou střešní krytiny či v nedostatečně velkých otvorech či počtu ventilačních prvků krytiny pro její fungování (viz. „ČSN 731901-2:2020, příloha B“ a „Pravidla pro navrhování a provádění střech Cechu KPT ČR – 2014“). Popř. průběh této ventilace nějaký nesprávně provedený detail přerušuje, zužuje či úplně anuluje. Dalším velkým vlivem rizika přehřívání interiéru mohou být použité průhledné prvky střechy či fasády, zejména ty směrované na JV, J, JZ a Z světovou stranu (např. střešní okna), u kterých se na letní období nebudou používat venkovní stínící prvky.

Nikdo nemůže znát vše, a proto není ostudou, pokud jakákoliv provádějící či projekční firma si požádá o odborné proškolení v této věci u výrobce, zvlášť pokud je toto školení poskytováno bezplatně.
Autor článku: Jan Rypl, JUTA.czŠtítky: Zateplení podkroví, Izolace podkroví, Teplo podkroví, Půda, podkroví
Rubriky článků