Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Stavba pergoly - seriál Pergoly a přístřešky

Základní modul pergoly

Základní modul pergoly sestává ze čtyř podpor, propojených vodorovnými břevny, na nichž je rošt z vodorovně uložených krokví. Ukončení krokví většinou přesahuje uložení na vodorovných břevnech. To je i popisem konstrukčního principu pergoly.

Základní model pergoly

Obr.1 - Základní model pergolyNa obrázcích níže najdete, variantu stavby lehké krabicové konstrukce pergoly, která se používá k vytváření spíše zahradních konstrukcí než staveb (viz obrázek níže obr.2a). Pro variantu stavby velké pergoly ( obr.2b) se rozhodneme v případě, že vyžadujeme především pevnost a nosnost konstrukcí.

Lehká pergola krabicové konstrukce

Obr.2a) Lehká pergola krabicové konstrukce

Velká tesařská pergola

Obr. 2b) Velká tesařská pergola


Vyměření základů a výkopů

Chceme-li konstruovat stavbu trvalou, definitivní, vybíráme nejvhodnější místo pro pergolu pečlivě a s ohledem na rostliny, které plánujeme pro obrůstání, a také ve vztahu k dosavadní zeleni, oplocení a zahradním komunikacím. Pro názornost a zjednodušení výkladu si vybereme umístění pergoly v návaznosti na zahradní chodník s tím, že chodník bude procházet pergolou. Ze stejných důvodů budeme popisovat vyměření pro osazení klasické jednoduché pergoly se čtyřmi sloupy.

Způsob vytyčování je názorně zobrazen na obrázku 3. Nejprve si vytyčíme osu chodníku, která bude také osou pergoly. Na této ose si vyznačíme místo, kde bude čelo pergoly. Z tohoto bodu pak vycházíme dále. Kolmo k ose vyznačíme pomocí šňůry a kolíků linii přední strany. Kolmost čelní strany a napnuté šňůry si překontrolujeme pravoúhlou pomůckou, zhotovenou z prken nařezaných v poměru 3:4:5 a vzájemně sbitých, jak je vidět z obrázku.

Vytyčení a vyměření výkopů základů

Obr.3 - Vytyčení a vyměření výkopů základů


Protože budou sloupky pergoly svojí vnější stranou od sebe vzdáleny 250 cm, na každou stranu od osy natáhneme šňůru, kterou vypneme mezi kolíky, zatlučenými minimálně 125 cm (polovina šířky pergoly) plus 50 cm od osy, to je asi 175 cm. (Těch 50 cm přidáváme proto, aby nám kolík nepřekážel v dalším vytyčování a při výkopech základových patek.) Stejným způsobem vytýčíme i zadní stranu pergoly, která je vzdálena 250 cm od čela. Souběžně s osou chodníku a pergoly a po obou jejích stranách pak natáhneme a vypneme mezi kolíky další šňůry. Křížením kolmých a souběžných šňůr vznikají body (na obrázku označené písmeny A, B, C, D), které určují rohy zamýšlené pergoly. Nakonec kolíky pevně zatlučeme, aby se nemohly vyhnout z osy a šňůry k nim přivazujeme jednotným způsobem z vnější strany vytyčovaného objektu (viz střed obrázku). Tuto zásadu uvazování dodržujeme proto, aby nám při výkopech, betonování a osazování kotevních prvků šňůry nepřekážely


Osazování kotvicích prvků do základů

Do čerstvého betonu vsazujeme ocelové kotvy, ke kterým posléze přisazujeme a přišroubováváme patky pergoly.

a) základní typy kotevních prvků  b)kotevní prvky pro usazení do betonu  c) kotevní prvky pro upevnění na pevný podklad  d) betonové patky na upevnění sloupků; úhelníková kotva, třmenová kotva, kotva s plošinkou

a) základní typy kotevních prvků

b)kotevní prvky pro usazení do betonu

c) kotevní prvky pro upevnění na pevný podklad

d) betonové patky na upevnění sloupků; úhelníková kotva, třmenová kotva, kotva s plošinkou

Pokud jako kotvy použijeme upravené pásové železo, je vhodné, aby zvláště masivnější konstrukce - byla kotvena pomocí dvou kusů. V tom případě musí být pásy zabetonovány tak, aby otvory obou želez byly osově a výškově osazeny shodně. Zabetonování lze provést i tak, že pásová železa, podobně jako ostatní kotevní prvky zabetonováváme již přišroubovaná ke dřevěné stojce pergoly.

Sloupek udržujeme ve svislé pozici zavětrováním (obr. 4A). V žádném případě nesmíme zapomenout na to, že konec dřevěné stojky by měl být alespoň 5 cm nad úrovní betonu. Z tohoto důvodu při osazování do základů vkládáme mezi sloupek a základový beton la1, kterou později (po zatuhnutí betonu) odstraníme vyklepnutím (obr. 4B).

Zavětrování posavené konstrukce, 4B Zajištění úrovně uložení patek

Obr. 4A Zavětrování posavené konstrukce, 4B Zajištění úrovně uložení patek

Zdroj článku: Pergoly

Další články z kategorie: Pergoly ZDE
autor: Karel Pavas/KČ

Rubriky článků