Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Montáž zahradní pergoly

Malá pergola krabicové konstrukce

Pro začátečníky, kteří mají pocit, že řezání zvládnou, jsme připravili stavebnici jednoduché pergoly - brány (viz obr. 1) zhotovené z ohoblovaných hranolků, které jsou k dostání snad v každé dobré dřevoprodejně. Při konstrukci této pergoly s krabicovým nosným systémem, uplatníme hlavně dva základní pracovní postupy:
 řezání,
 vrtání (šroubování).


Nejprve si ale materiál přesně rozměříme a pak nařežeme podle řezného plánu na obrázku 2. Teprve potom ho spojujeme vrtáním a šroubováním.
Základní schéma jednoduché pergoly

Obr.1 - Základní schéma jednoduché pergoly 


Materiál:

  hoblované hranolky 50x50mm, dl. 3000mm - 17ks

  samořezné vruty 75x5 pokovené 90 ks

  samořezné vruty 50x4 pokovené 8 ks (16 ks v případě použití pásnice)

  speciální kovové nebo plastové trny se zápustnýk otvorem 50x50 - 8 ks nebo ocelová pásnice 40x5 délky 380mm - 8 ks


Řezný plán malé pergoly (v cm)
   Obr.2 - Řezný plán malé pergoly (v cm)


Montáž

1. Nejprve vytvoříme čtyři jednoduché rámy z dílů č. 1 a 2. Stojky č. 1 spojíme vodorovnými spojkami č. 2 podle kót na obrázku 3. Spojujeme pomocí vrutů se zápustnou hlavou 75×5. (Dbáme, aby spojené kusy byly vázány v pravém úhlu.)

2. Máme-li tyto rámy připraveny, propojíme vždy jeden jejich pár spojkami č. 4, jak je vidět na obrázku 4, avšak pouze ve spodní části spojovaného páru. Tím vzniknou dva kusy částečně spojených párů stojek. Oba dva kusy propojíme vzájemně vodorovnou spojkou č. 3

3. Na vodorovná ráhna č. 5 přišroubujeme vodorovné krokvičky č. 6 podle plánku (obr. 5). Tím nám vznikne stropní rošt pergoly.

4. Rozteč mezi vodorovnými ráhny musí být přesně 50 cm, tedy stejná, jako šířka obou kubusů složených ze čtyř vzájemně propojených stojek č. 1. To proto, abychom mohli tento rošt nasadit na oba připravené kubusy (složené ze čtyřstojek č. 1 a již dříve propojené spojkami č. 3) a přišroubovat k jejich koncům rošt (obr. 6).

Montáž základních rámů 

Obr.3 - Montáž základních rámů


 

Obr.4 - Příprava kubusů

  Obr.5 - Rozkres stropního roštu (v cm)
 

 

Obr.6 - Montáž stropního roštu


5. Poslední montážní operace, zavětrování konstrukce vzpěrami č. 7 a 8 provedeme až po osazení a přichycení konstrukce pergoly k základům.  Na stojku č. 1 si podle obrázku 7A odměříme a vyznačíme 20 cm dolů od spodní hrany vodorovného břevna č. 3, popřípadě 40 cm dolů od horní hrany břevna č. 5 vodorovného roštu. Tutéž vzdálenost si vyznačíme na dolním břevnu. Tím získáváme 45° úhel uložení vzpěry. Pak umístíme vzpěru č. 7, zafixujeme její pozici svěrkou a přišroubujeme ji ke stojce a břevnu.

6. Trochu složitější je případné příčné zavětrování boční konstruce kubusů vzpěrami č. 8. Rozteč mezi stojkami kubusu by měla být 40 cm. Uděláme si rysku přesně v polovině této vzdálenosti tak, aby vzpěra č. 7 byla opřena svojí sešikmenou částí o stojku č. 1 a spodní (delší) strana byla položena na uvedené rysce na spojce č. 2, jak je vidět na obrázcích 7B a 8. Druhá vzpěra, kterou chceme upevnit zrcadlově, bude mít stejnou podobu. Po fixaci pomocí svěrek je můžeme konečně přišroubovat tak, jak je názorně ukázáno na obrázku 8. Nad spojku č. 2 nám budou přečnívat lehce konce obou zrcadlově uložených vzpěr (odřízneme je ručně ocaskou).

7. Poslední šroubování uplatníme při upevnění konstrukce pergoly ke kotevním prvkům (viz obr. 9). Tím sestavení pergoly a spojování její konstrukce vruty končí. Pravděpodobně kutil v obchodě nekoupí hranoly o průřezu přesně 50×50, ale podobných rozměrů. Délky jednotlivých dílů, kromě dílu č. 4, se však nemění a sestavujeme je podle plánu osově. Délka dílu č. 4 vyplyne ze souvislostí.

Plán umístění vzpěr 
Obr.7 - Plán umístění vzpěr

Zavětrování konstrukce vzpěrami

Obr.8 - Zavětrování konstrukce vzpěrami


Upevnění konstrukce pergoly ke kotevním prvkům
 Obr.9 - Upevnění konstrukce pergoly ke kotevním prvkůmZdroj článku: Pergoly   


  

Další články z kategorie: Pergoly ZDE

autor: Karel Pavas/KČ      

Rubriky článků