Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Obkládání palubkami - seriál Rekonstrukce podkroví a střechy

Izolované střešní úkosy se dají bez problémů obkládat dřevěnými palubkami. Jsou atraktivní a vytvářejí zdravé klima.Přestavbou podkroví se získá dodatečný obytný prostor za mimořádně příznivou cenu za čtvereční metr. Masivní, profilované dřevo, ale i dřevěné palubky jsou pro střešní úkosy, stejně jako pro lehké mezistěny ideálním obkladovým materiálem. Dají se vynikajícím způsobem přizpůsobit individuálním danostem prostoru, a poskytují pod úkosy příjemnou a zdravou atmosféru.

Je-li mezi krokvemi zabudován potřebný izolační materiál, za účelem upevnění příčně vedených profilovaných dřev se přímo na krokve jednoduše přišroubuje svislé latění. Nejsou-li naproti tomu, jak se uvádí na další straně, panely upevněny příčně, doporučuje se nejprve upevnit vodorovné základní latění na krokve. Jelikož budování svislého latění je nezávislé na průběhu krokví, mohou se v případě potřeby zvolit užší rozestupy a případné odchylky se snadněji vyrovnají.

Pomocí dlouhého hliníkového zednického pravítka se zkontroluje, zda jsou latě v rovině. V případě odchylek se svislé latě podloží distančními vložkami, které jsou k dostání v různých tloušťkách.

Při obkládání dřevem se postupuje nejraději shora dolů. Palubky opatřené drážkou a perem, nebo s drážkou po celém obvodě a vkládacím perem, se do sebe zasunou a přesně se zalícují.

Podkroví

Na upevnění obvyklých jednotlivých palubek se používají speciální svorky, které se nasouvají na zadní rameno drážky, a potom se přibijí k nosné konstrukci. Svorky se musí přesně hodit k příslušným tloušťkám ramen drážky. Přibíjení se může dělat pomocí ručního přístroje na přibíjení, nebo pomocí elektrické nastřelovačky.

K palubkám z masivního dřeva je k dostání obrovský výběr různých ukončovacích lišt. Ty zakrývají nepravidelnosti v oblasti zakončení a starají se tak o optimální celkový obraz.

 

.

Postup obkládání palubkami:

vkládání tepelné izolace mezi krokve
Nejprve se zaizolují prostory mezi krokvemi.
Na tepelnou izolaci se následně připevní Pe folie
neboli parozábrana.
rošt z latí V případě obkládání palubkami se nejprve
šroubuje vodorovné latění a potom přijde
na řadu svislé latění s rozestupy 30-40cm.
Na obrázku je vidět hotové laťování.
distanční podložky Nerovnosti podkladového laťování
se dokonale vyrovnají podložením
distančních vložek.
obklad z palubek Obklad palubkami se začíná shora,
aby obložení pěkně vypadalo.
Vždy se zasune palubka, potom
se nasadí svorka a přibije se.

 

Zdroj článku: Přestavba střechy, plánování a realizace

Další články z kategorie: Rekonstrukce podkroví ZDEautor: Nakladatelství Vašut, Krytiny-Střechy, KČ

Rubriky článků