Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Střecha chytře

Návrhy střech – základní technické informace

Zákony, ČSN normy, předpisy

12. 6. 2014

VYBRANÉ PŘEDPISY SE ZBÍRKY ZÁKONŮ ČR

1.      Zákon č. 183/2006 Sb.         Stavební zákon  -Zákon o územním plánování a stavebním řádu

2.      Zákon č. 262/2006 Sb.        Zákoník práce

3.      Zákon č. 455/1991 Sb.        Živnostenský zákon

4.      Zákon č. 634/1992 Sb.        Zákon o ochraně spotřebitele

 NĚKTERÉ ČSN NORMY SOUVISEJICÍ S PROVÁDĚNÍM STŘECH:

 1 ČSN 72 2680 Pálená krytina - základní technické požadavky
 2. ČSN EN 538 (72 2681) Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - stanovení únosnosti
 3. ČSN EN 539-1,2 (72 2682) Pálená krytina – Stanovení fyzikálních charakteristik
 4. ČSN EN 1024 (72 2683) Pálená krytina - Stanovení geometrických charakteristik
 5. ČSN EN 1304 (72 2684) Pálená krytina – Definice a specifikace výrobků
 6. ČSN EN 490 (72 3240) Betonová krytina – Požadavky na výrobek
 7. ČSN EN 491 (72 3243) Betonová krytina – Zkušební metody
 8. ČSN EN 492,494(723401,2) Vláknocementové střešní desky a tvarovky - Technické požadavky a zkušební metody
 9. ČSN 72 7010 Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu –společná ustanovení
 10. ČSN 72 7030 Stanovení součinitele difuze vodní páry stavebních materiálů – Všeobecná část
 11. ČSN EN 1602 (72 7046) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení objemové hmotnosti
 12. ČSN EN 1239 (72 7635) Hydroizolační pásy a folie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení přilnavosti posypu
 13. ČSN 73 0532 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí v budovách
 14. ČSN P ENV 1991 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí
 15. ČSN 73 0540-1,2,3,4

Tepelná ochrana budov

 16. ČSN 73 0550 Stanovení tepelně technických vlastností stavebních kcí a budov. Měření a kontrola tepelných ztrát
 17. ČSN EN ISO 10211-1 Tepelné mosty ve stavebních kcích – základní výpočtové metody
 18. ČSN EN 832

Tepelné chování budov – Výpočet spotřeby energie – Obytné budovy

 19. ČSN 73 0810    Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí
 20. ČSN EN 1365-2 (73 0854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – část2. Stropy, střechy
 21. ČSN 73 0862 Stanovení stupně hořlavosti
 22. ČSN 73 1901

Navrhování střech - Základní ustanovení

 23. ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce
 24. ČSB 73 3130    Truhlářské práce stavební
 25. ČSN 73 3150     Tesařské stroje dřevěných konstrukcí
 26. ČSN 73 3610    

Klempířské práce stavební

 27. ČSN EN 1443 (73 4200)  Komínové konstrukce – všeobecné požadavky
 28. ČSN 73 6760  Vnitřní kanalizace
 29. ČSN 06 0210   Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění
 30. ČSN 34 1390     Předpisy pro ochranu před bleskem
 31. ČSN EN 516      Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu – Lávky plošiny a stupně
 32. ČSN EN 517      Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Bezpečnostní střešní háky
 33. ČSN EN 612   Okapové žlaby a odpadní trouby na dešťovou vodu z plechu – Definice, klasifikace a požadavky
 34. ČSN EN 607     Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U – Definice, požadavky, zkoušení
 35. ČSN EN 544     Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou
Štítky: Zákony, normy
Rubriky článků