Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Mapa větrných oblastí

 

Větrná mapa umožňuje stavbařům a nejen jim rychle dohledat data k intenzitě a rychlosti větrů v České Republice. Dle větrné mapy je možné snadněji navrhovat stavby proti zatížení větrem. Protože střechy jsou velmi často vystaveny účinkům větrů, patří znalost větrné mapy pro tyto části staveb jeden ze základních parametrů navrhování.

Dříve platily dvě normy, a to konkrétně ČSN 730035 a ČSN P ENV-1991-2-4. V červenci roku 2005 jsme převzali anglický Eurokód a začala platit norma ČSN EN 1991-1-4. Posléze byla nahrazena jejím českým překladem, ale obsah zůstal. Norma stanoví především charakteristické hodnoty zatížení větru pro pozemní konstrukce a veškeré prvky s nimi související. Stavby musí být pozemního nebo inženýrského rázu s maximální výškou 200m. Pokud se jedná o stavbu mostu, tak jeho rozpětí nesmí přesáhnout taktéž hodnotu 200m.

Norma neplatí striktně pro všechny takto charakterizované stavby. Výjimkou jsou příhradové věže s nerovnoběžnými stěnami, závěsné mosty a kotvené stožáry nebo komíny pro které tato norma neplatí. Také se podle ní nedá řídit v případě různých kmitání staveb, vlivu lokálních teplotních účinků na charakteristické hodnoty větru, tornád či arktické inverze.

Původní mapa větrných oblastí

Na vzniku staré mapy se podílelo 46 meteorologických stanic strategicky rozmístěných po celém území republiky. Navíc tam bylo zahrnuto i pár stanic z území Německa, které byly nejblíže hranicím. V období 1961-2000 byly zachycovány veškeré větrné situace, které se v těchto oblastech vyskytly. Z nich byly vybrány roční maxima a na jejich základě byla sestavena mapa.

 

 
Původní mapa větrných oblastí

Nová mapa větrných oblastí

V dnešní době existuje mapa nová, která je přesnější a funkčnější než stará mapa, která rozdělovala republiku na dvě větrné oblasti. První s tlakem vzduchu 0,45 kN/m2 se nacházela v podstatě na východě a západě republiky. Druhá oblast, která měla tlak větru 0,55 kN/m2 byla mezi nimi.


Nová mapa nám rozděluje území daleko rozsáhleji a přesněji. Máme zde 5 stupňů rychlosti větru, který začíná na 22,5 m/s a končí 36 m/s. Barevné rozlišení oblastí nám dává větší přehled o situaci na našem území.


Oblast, kde vítr dosahuje maxim okolo 36 m/s se rozléhá skromně pouze v části Krušných hor, v Jizerských horách, v oblasti Hrubého Jeseníku a na Pardubicku. Nejslabší vítr fouká v oblasti nad Prahou a na Olomoucku. Největší zastoupení má zajisté oblast II., která dosahuje rychlosti větru 25 m/s. Rozléhá se téměř po celé České republice.Nová mapa větrných oblastí


Další články z kategorie: Návrhy střech - základní technické informace ZDEautor: AZ/krytiny-strechy.cz

1. DÍL: Větrotěsnost a větrání šikmých střech

1. DÍL: Větrotěsnost a větrání šikmých střech

Jaké jsou požadavky na větrotěsnost střech a kdy vznikají problémy s náporem větru? To se dočtete v … Celý článek
Jsou plechové střechy bezpečné při silném větru?

Jsou plechové střechy bezpečné při silném větru?

Aktuální větrné aprílové počasí působí starosti řadě majitelů nemovitostí. Ti se často obávají, zda … Celý článek
1 z 1
Rubriky článků