Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Kontrola střechy před začátkem prací - seriál Přestavba střechy a podkroví

Než začnete s přestavbou, měli byste půdu důkladně prozkoumat. Skryté závady by později mohly vyjít draho.

Podkroví

Střešní krytina

Plánování přestavby by u starých staveb mělo být vždy podnětem pro přezkoumání střešní krytiny. Musíte brát do úvahy, že později se mohou požadavky zpřísnit. Promokání střešní izolace, krokví a vnitřního obložení způsobené vadnou střešní krytinou může v extrémním případě zmařit všechnu práci vynaloženou na přestavbu.

První zkoumání můžete provést sami: je krytina poškozena deštěm nebo vichřicí? je krytina zevnitř neprůhledná, nebo jí proniká denní světlo? jsou cihly nebo betonové bloky zpuchřelé, nebo značně porostlé lišejníky nebo mechy? Jestliže vaše střecha vykazuje tyto symptomy, měli byste v každém případě povolat odborníka. Zvláště pečlivě musíte prozkoumat okapové rýny, jakož i místa, kde se napojují střešní stavby (komín, vikýře, ventilační trubky).

Jestliže střecha vykazuje větší poškození, je její obnova před vlastní přestavbou nevyhnutná. jakou krytinu v tomto případě zvolíte, závisí na konkrétních danostech (sklon střechy, statika), na vašem vkusu, a případně i na územním plánu lokality, který může předepisovat určitý druh střešní krytiny nebo její barvu.

Klasická střecha z pálených tašek má dlouhou životnost a je z estetického hlediska příjemná. Avšak není úplně levná a má dost značnou váhu, což za jistých okolností způsobuje statické problémy. To platí i pro krytiny z betonových tvárnic. Obzvláště lehké jsou vláknocementové šindelenebo vlnovky. Poněkud náročnější alternativou jsou střechy pokryté břidlicí nebo měděným plechem.

Musíte-li beztak znovu pokrývat,měli byste přistoupit rovnou k takzvané izolaci "na krokve", zhotovené z minerální vlny nebo z panelů z polystyrenu. Tato tepelná izolace je pro střechu ideální, a ušetří vám časově náročnou izolaci a těsnění prostorů mezi krokvemi. Během nového pokrývání lze samozřejmě hned zabudovat i střešní okna a vikýře.


Nadkrokevní izolaceZ fyzikálního hlediska je nejlepším druhem tepelné izolace izolace kladená na krokve. Tato možnost se nabízí hlavně tehdy, je-li beztak nutné střechu znovu pokrýt. 

Obrázek : www.puren.cz
 

Systémové výrobky - těsnící pás

Při novém pokrývání volte nejraději systémové výrobky. Například zde střešní tašky optimálně ladí
s těsnícím pásem kolem komínu.

Obrázek: www.bramac.cz
Střešní krov a trámoví

V přestavěné střeše není dřevěný krov už většinou přístupný. Proto se před přestavbou bezpodmínečně musí zkontrolovat stav trámoví. Především hledejte stopy po živočišných nebo rostlinných škůdcích. Velmi nebezpečné jsou především larvy tesaříka domácího (Cerambyx), které se zakusují hluboko do dřeva a nechávají za sebou 7-10 mm velké podlouhlé otvory. Ve starých střešních krovech se někdy vyskytuje i červotoč. Jeho chodbičky jsou podstatně menší. Napadení často prozrazují hromádky pilin. Zpuchření střešního krovu může způsobit i napadení plísní nebo houbou. V tomto případě se projevují různé symptomy, ale dají se zpravidla snadno objevit. Dřevo trouchniví a vykazuje na povrchu zřetelné zbarvení nebo porost. V každém případě platí: Při sebemenších znacích poškození musí trámoví přezkoumat odborník.Napadené trámovíVykazují-li trámy nebo krokve takovéto napadení škůdci, je nutno povolat odborníka. Části, které už přestaly být nosné, je nutno odstranit a ostatní konstrukce ošetřit vhodným ochranným prostředkem.
Není-li poškození příliš pokročilé, může se napadení zastavit chemickými prostředky na ochranu dřeva nebo tepelným ošetřením. Obě sanační opatření mohou provádět pouze specializované firmy. V případě posledně jmenovaného opatření se celý střešní prostor několik hodin vyhřívá velkým teplovzdušným dmychadlem, takže škůdci beze zbytku uhynou.

Při silném napadení se někdy musí vyměnit celý krov, včetně trámové podlahy. Přinejmenším je nutno vyměnit napadené dřevo. Částečné poškození se často dá odstranit "protézou". Za tím účelem se napadená část vyřeže a nahradí se odlitkem z umělé pryskyřice s příslušnou výztuhou.

I podlaha z dřevěných trámů - pokud je - se musí důkladně posoudit. Je-Ii trámoví obloženo palubkami nebo obkládacími panely, měli byste namátkou prozkoumat aspoň několik míst vedle sebe. A i když trámoví krovu ani podlahy není poškozeno, může být, podle stavu a předcházejícího ošetření dřeva, před přestavbou nutné preventivní chemické ošetření dřeva. I v tomto případě byste se měli obrátit o radu k odborníkovi.

 

Napadené trámovíVšichni škůdci dřeva potřebují nejméně 20% vlhkost dřeva, aby mohli provádět své ničivé dílo. Odstraní-li se zpuchřelé části, větši nou se po dokončení výstavby není třeba obávat jejich dalšího množení.
Dřevo střešního krovu bez škůdců není ještě zárukou, že trámoví, a především podlaha, snese zvýšené zatížení, ke kterému dojde po přestavbě. Zatímco trámoví se musí zpevnit zpravidla jen v případě nového pokrytí nějakou těžší krytinou, zejména ve starších domech, při jejichž výstavbě se neuvažovalo o přestavbě podkroví, už nebudou postačovat podlahové trámy. Máte-li pochybnosti, musí statit spočítat stabilitu konstrukce a případně vystavit certifikát o stabilitě.Při zkoumání podlahových trámů, které se beztak doporučuje, se dá i zjistit, zda prostory mezi trámy jsou už zaizolované, resp. zda existující izolace postačuje. Případně se dosud nezaizolovaný prostor může vyplnit minerální vlnou, suchým sypkým materiálem nebo panely z polystyrenu

V mnoha starých stavbách jsou střešní úkosy už tepelně zaizolovány. Tepelná izolace se však až do 70. let 20. století dělala velmi slabá. V té době se používaly izolační materiály o tloušťce nejvýš deset centimetrů, zatímco dnes je to dvojnásobek. V mnoha případech může být účelné starou izolaci nechat, a na ni prostě položit další vrstvu. Zpravidla se však už z důvodů úspory prostoru stalý izolační materiál kompletně odstraní. Odstranění je nutné, vykazuje-li starý izolační materiál známky navlhlosti, nebo je tak propadlý, že se už nedá zaručit dostatečné odvětrávání střechy zezadu.Zdroj článku: Přestavba střechy, plánování a realizaceDalší články z kategorie: Rekonstrukce podkroví ZDE

autor: Nakladatelství Vašut, Krytiny-Střechy, KČ

 
Rubriky článků