Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Průchod komínu střechou a krovem - Seriál komíny

H. Průchod krovem

 

Z četnosti dotazů stavebníků vyplývá, že prostorová kolize komína s krovem není ojedinělým jevem. Projekt by měl určit přesnou polohu komína v půdorysu objektu tak, aby buďto k této kolizi nedošlo nebo v konstrukci krovu počítat s výměnou. Zatřídění systémového komína jednoznačně udává minimální odstup tělesa od hořlavých konstrukcí, který je nutno při návrhu a realizaci dodržet.

Na druhé straně je možno vhodně nadimenzovanou konstrukci krovu použít pro statické zajištění komínového tělesa. V našem modelovém případě toho využijeme a pro statické zajištění v úrovni krovu použijeme systémový kotvící prvek do krovu, který je rozměrově univerzální pro všechny běžné konstrukce krovu.

průchod komína krovem

 

I. Nadstřešní část komína

 

Důležité místo představuje nadstřešní část komína. Komínová hlava musí v první řadě odolávat povětrnostním podmínkám při současném namáháním teplotou a vlhkostí zevnitř. Problémy mohou způsobit neizolované komíny s nedostatečným tepelným odporem, kde právě při nízkých teplotách dochází k extrémnímu ochlazování spalin a tím ke zhoršení proudění nebo k zamrzání ve vyústění. Nezanedbatelný není ani vzhled této části komína. Proto by projekt měl i řešit úpravu nadstřešní části a některou ze systémových možností:

1. Klasická obezdívka
Je to tradiční řešení, kdy na prefabrikovanou krakorcovou desku je založeno lícové zdivo, které je shora uzavřeno krycí deskou. Tento tradiční způsob zůstává velmi pracný a vyžaduje pečlivé provedení zkušeným řemeslníkem. Výsledná cena hotového díla proto není nízká.
Nevýhodou může být i rozšíření komínového tělesa při průchodu střechou.


2. Komínový plášť z vláknitého betonu
Řešení, které jednoznačně ušetří čas: odpadá nutnost osazovat jak krakorcovou, tak krycí desku a hlavně oproti zdlouhavému a pracnému obezdívání se plášť jednoduše nasadí shora na komín. Použití komínového pláště nerozšiřuje těleso při průchodu střechou a navíc umožňuje provést přídavné zateplení nadstřešní části vložením izolační rohože do prostoru mezi plášť a komínovou tvárnici. Dokonale zvládnutým detailem je potom odvod vody z povrchu pláště přes oplechování komína.

Pláště se dodávají se v délkách od 75 do 250 cm. Mají povrch beze spár, vyznačují vysokou odolností proti povětrnosti, dlouhou životností a dokonalým vzhledem. Pro náš model jsme použili právě komínový plášť s cihlovou strukturou.

3. Betonové prefabrikáty se vzhledem cihelného zdiva
Třetí doporučenou možností je využití novinky v oblasti komínové technologie, kterou je skladebný systém na bázi betonových prefabrikovaných dílů. Jedná se o betonové segmenty z hutného betonu, jejichž tvar a povrchová úprava po sestavení dokonale imituje cihlovou strukturu režného zdiva. Jednotlivé přesné segmenty do sebe zapadají zámky a spojují se tenkou vrstvou speciální malty. Díky malé hmotnosti je stavba velmi snadná a rychlá. Použití takových prvků spojuje progresivní technologii se zachováním tradičního vzhledu a elegance.

Výšku vyústění komína nad střechou určuje podrobně pro případy šikmých i plochých střech ČSN 734201:2008. Jednoduchá zásada pro šikmé střechy je znázorněna na obrázku:

vyústění komína
Další články z kategorie: Komíny ZDE
autor: Schiedel, s.r.o.; www.schiedel.cz

Rubriky článků