Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Izolace brání ztrátám tepla - pokračování - seriál Rekonstrukce podkroví a střechy

 

Izolace pod krokvemi přináší dodatečný izolační efekt

 

Po tom, co byla instalována běžná izolace mezi krokve, nejsou možnosti izolace ještě vyčerpány. Použitím speciálního systému přímých závěsů se může zabudovat další vrstva izolace: izolace pod krokvemi.

Přímé závěsy


Pracuje se s nimi snadno: přímé závěsy na vyrovnání latí (obr.). Závěsy se dají kombinovat i s kovovými profily.

Přímé závěsyzdroj obrázku: rockwool.czTakové dodatečné tepelně izolační opatření je často potřebné, máte-li nedostatek finančních prostředků. Jestliže totiž nestačí tloušťka krokví, aby se dosáhla požadovaná tloušťka izolačního materiálu, nemusí se dosáhnout ani předepsaná hodnota koeficientu prostupu tepla. Ale pomocí systému přímych závěsů se může dosáhnout dodatečná izolace i bez jinak běžného nakladného zdvojení krokví.


Systém přímých závěsů se často používá i při modernizaci nedostatečně izolovaných podkroví. Bez velké námahy se dá nová izolační vrstva upevnit i na otapetované sádrokartonové nebo sádrovláknité panely.

Největším problémem při použití systému přímých závěsů je hledání krokví, na které se mají přišroubovat kovové profily, ale ten se dá snadno vyřešit zkušebními vrty.


Dodatečná izolace

Montáž izolace
zdroj obrázku: rockwool.cz

Řešení pro už dříve vybudovaná podkroví, u nichž tepelná izolace už nevyhovuje dnešním kritériím. Krokve ukryté za obložením stěn, případně latění se  hledá poklepem, nebo zkusným navrtáním konstrukce. Když jsou krokve nebo latě nalezeny a označeny, do existujícího obložení se našroubují závěsy. Potom se do závěsů vloží rohože z minerální vlny sloužící jako izolace krokví z dolní strany - jak je znázorněno na obrázku - přišroubuje se nové latění a plochy se obloží.


Přirozeně se vynořuje otázka, zda izolace pod krokvemi se musí zakrýt dodatečnou fólií ve funkci parotěsné zábrany.

To závisí na příslušných fyzikálních danostech místa, a ve sporných případech to musí posoudit odborník.

Oporná konstrukce potřebná pro obkládání (dřevěné latě nebo kovové profily) se při použití přímých závěsů spojitě upevní v různých polohách. To je možné, neboť konzola kovových profilů ve tvaru U je průběžně opatřena vyraženými otvory. Pomocí tak přesného dimenzování latí se mohou vyrovnat nerovnosti krokvové konstrukce až do několika centimetrů. Zbavíme se tak namáhavé práce se dřevěnými klíny a distančními špalíky.

Izolace ze spodní strany krokví

Postup práce:
Nejprve se na krokve přišroubují závěsy. Jejich odstup se řídí rastrem budoucího latění. Do konzol závěsů upevněných na krokve se po pásech nasadí izolace z minerálních vláken sloužící k dodatečné izolaci ze spodní strany krokví.

Upevňování profilů nosné konstrukce k lamelám závěsů: Šroubuje se skrze otvory v lamelách, nebo skrze kovový profil. Mezi profily se může
umístit další vrstva izolace. Potom se konzoly závěsů odlomí a úkos se obloží.

 

TIP - k neprůhledným parozábranám

Používáte-li místo průhledné polyetylénové fólie neprůhlednou - na obrázcích je znázorněna fólies hliníkovou vrstvou - je dobré na ni fixkou vyznačit, kudy vedou krokve, aby se později - při nastřelování  a šroubování latění pro obkládání úkosů - daly snadněji trefit. Vpřípadě zde znázorněného fóliového materiálu se styky pásů a okenního ostění utěsní širokou lepící páskou, která se ve specializovaných obchodech nabízí ve stejné barvě.

Parozábrana

zdroj obrázku: juta.cz


Přehled izolačních materiálů

Vláknité izolace - minerální vata, skelná vata:

Vláknité izolace jsou nabízeny v podobě izolačních rohoží mezi střešní krokve, na stropy, potrubí a dále ve formě desek pro izolaci fasád a pochozích povrchů.


Dřevovláknité izolace:

Hlavní předností dřevovláknitých desek je díky řádné objemové hmotnosti schopnost tepelné akumulace, která zabraňuje v interiéru letnímu přehřívání a rychlému vychládání v podzimních a zimních měsících.


Dřevocementové izolace:

Kombinuje dřevní vlákna spolu s polystyrenem a pro ztužení ve formě desek používá cementu.


Polystyren - expandovaný polystyren, extrudovaný polystyren:

Tepelné izolace z polystyrenu jsou dnes jedny z nejpoužívanějších tepelných izolací na trhu ČR. Je to hlavně z důvodu cenové dostupnosti polystyrenu v kombinaci s výbornými tepelně izolačními parametry polystyrénových dílců.


Polyuretan:

Díky své pevné struktuře přilne na jakýkoli povrch a má minimální nasákavost. Nástřikem aplikovaná hmota zaplní veškeré detaily v konstrukci.


Polyisokyanurát:

Na rozdíl od PUR pěny je tužší, má uzavřenou strukturu, a tudíž nepřijímá žádnou vlhkost. Má lepší požární vlastnosti, je více odolný a při hoření nevznikají kapky.


Polyetylén:

Tento produkt polymerace má výborné vlastnosti pro použití pod plovoucí podlahy. Vyrábí se ve formě trubic, které slouží k izolaci rozvodů a kabelů, dále ve formě pásů jako parozábrana, odhlučnění či dilatace spár.


Pěnové sklo:

Nejen že pěnové sklo nehoří, ale není ani nasákavé, tudíž nenamrzá. Vzhledem k vysoké únosnosti a pevnosti v tlaku se hodí pro zateplení téměř jakékoli části domu od základů až po střechu.


Foukané a sypké izolace - materiály na bázi papíru a celulózy, minerální granuláty:

Foukaná izolace se aplikuje vháněním drobných částí izolace pod tlakem vzduch (neboli foukáním) do konstrukce stavby. Sypké izolace jsou granuláty různých typů. Minerální, konopné, skelné. Stejně jako u foukaných izolací se granuláty pneumaticky vhání přímo do konstrukcí staveb.

 
Sendvičové desky:

Sendvičové desky se skládají ze dvou či více materiálů, tyto panely jako celek získávají následně vlastnosti použitých komponentů. Materiálem bývá nejčastěji kov a izolační vrstva.


Izolace z přírodních materiálů:

konopí, ovčí vlna,..


Zdroj článku: Přestavba střechy, plánování a realizace


Další články z kategorie: Rekonstrukce podkroví ZDE
autor: Nakladatelství Vašut, Krytiny-Střechy, KČ


 

Rubriky článků