Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Dodatečná montáž sněholamů na maloformátovou plechovou střešní krytinu

Mnohdy se setkáme s nelehkým úkolem, který s sebou nese zásah do již položené střešní krytiny. Může se jednat o výměnu deformované nebo rozbité střešní tašky, dodatečnou montáž sněholamů, střešních oken nebo jiných prostupů. Každý takový zásah je velmi náročný z hlediska dodržení kompaktnosti střešního pláště a vyžaduje zručnost klempíře, který dodatečný zásah do střešní krytiny provádí. Pravidlem zůstává, že odborně provedený zásah nebo výměna části krytiny nesmí být viditelný.

 

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
Pražská 810/16
102 21 Praha 10 - Hostivař
Tel.: +420 281 017 110
E-Mail: office.cz@prefa.com

Podceněný sněholam

Objekt se nachází v horské oblasti s každoročně vysokým množstvím napadnuté sněhové pokrývky. Nová střecha po ročním provozu odhalila drobný nedostatek, který však měl za následek poničení kontinuity střešního pláště a následné zatékání do střešní konstrukce. Prostupová taška pro falcované tašky s tvarem půlené tašky s přivařeným kónickým nástavcem bez osobité ochrany proti působení sil sněhové masy působila logicky jako přirozený sněholam. Jelikož se daný prostup nachází až v 13té řadě od hrany hřebene, jistě si umíte představit sílu, která na kónický nástavec působila.

 


Po zjištění že prostupová taška neodolala náporu sněhu, zvolil investor opravdu operativní a hlavně nouzové řešení. Tašku natvrdo provrtal vruty, aby alespoň v jarních měsících zachovala svou pozici a došlo tak k minimálnímu průniku atmosférických srážek do nižších vrstev střešní konstrukce. Bylo však jasné, že výměna prostupu a řešení v podobě dodatečné montáže sněholamů se nevyhne.

Postup odstranění části již položené maloformátové falcované krytiny

Pomocí šolajzny musíme přizvednout horní podélný falc tašky, kterou budeme vyjímat nebo vyměňovat. Jejím následným zatlačením ji uvolníme z falcu a za pomocí falcovacích kleští uvolníme příchytky z falce a tašku vytáhneme.

 


V tomto případě bylo nutné pod střešní krytinu dodatečně vložit i čtyři střešní latě, ve kterých držák tyčového sněholamu najde dostatečnou oporu. Sněholamy se upevní stavitelnými šrouby 10/120, na každý držák sněholamu náleží 2 šrouby. Následuje vložení nové tašky, jejíž horní falc musíme pootevřít tak, aby se dala zavléknout příchytka a aby se taška dala nafalcovat. Před nasunutím nové tašky musíte sklepnout obě vnější vlny a horní falc trochu pootevřít. Novou tašku lze položit přes tašku spodní (vlnami na sebe). Pak je nutné nadzdvihnout falc a navléknout obě příchytky. Falc horní tašky se otevře a podvlékne do falce tašky spodní. Pomocí falcovacích kleští 45 se opatrně smáčknou oba falce k sobě. Falc zarovnáváme pomocí kladiva a kleští do původní podoby. Stejný postup volíme při výměně poškozené prostupové tašky a případně okolních poškozených tašek.


Celkový výsledek nesmí být na první pohled znát. To se u mnohých typů střešních krytin ne vždy podaří. V tomto případě byl navíc nutný zásah na dvou místech střešní krytiny. V oblasti nad střešním prostupem v šesté řadě tašek od hrany hřebene a v samotné oblasti poškozeného prostupu (13. řada od hrany hřebene). Při dodatečném zásahu do lehkých maloformátových krytin je však při kvalitně odvedené práci pozitivní výsledek téměř zaručen.

Další články z kategorie: Příprava střechy na zimu, Péče o střechy v zimě ZDEautor: Prefa
Rubriky článků