Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Rekonstrukce podkroví a střechy - dobrý plán, půl díla hotovo

Mezi nápadem vybudovat podkroví a jeho provedením se nachází fáze plánování. Kdo už v této fázi správně odhadne všechna úskalí, šetří čas, peníze i své nervy. Na co si je potřeba dávat pozor, to se dozvíte z následujícíh článků, které jsme nazvali Rekonstrukce podkroví a střechy. Tyto články budeme publikovat vždy 1x týdně podobu několika týdnů. Tyto informace vycházejí z publikace Přestavba střechy - plánování a realizace kterou vydalo nakladatelství Vašut v roce 2005.

Co na to stavební úřad?

Uvažujete-li o přestavbě své půdy, měli byste se nejprve kontaktovat s příslušným stavebním úřadem. Tam se dozvíte, jaké předpisy pro váš záměr platí.

Jestliže v půdní komůrce vzniká nový byt, nevyhnete se stavebnímu řízení. V případě, že měníte vzhled domu tzn.  například osazujete střešní okna, provádíte vikýře, musíte si podat žádost o stavební povolení. Pokud se navíc jedná  o půdu v domě kde je více majitelů, bude po Vás stavební úřad požadovat tzv. Smlouvu o výstavbě, kde budou ošetřeny a odsouhlaseny majetkové poměry v domě a to všemi majiteli domu. Nemáte-li s podáním žádosti zkušenost, určitě neprohloupíte, když si na pomoc přizvete odbornou firmu. Ostatně stejně v tomto případě budete potřebovat vypracovat projektovou dokumentaci a mnoho firem dnes nabízí stavebníkům vyřízení stavebního povolení v rámci projektu.

Zpravidla je nutno splnit následující body:

- Statika, tepelná a zvuková izolace a protipožární ochrana musí vyhovovat předpisům.

- Do podkroví se musí dát dostat nejméně 80 cm širokým a nepříliš strmým schodištěm, které se musí dát použít jako úniková cesta.

- Nejméně polovina obytné plochy musí mít světlou výšku 2,40 m.


- Za účelem dostatečného osvětlení a ventilace musí hrubá plocha okna obytného prostoru představovat nejméně desetinu (mnohde dokonce osminu) podlahové plochy. (Při výpočtu se nepočítají části plochy, jejichž světlá výška je méně než 1,50 m).

- V závislosti na směrném plánu zástavby a místním urbanistickém záměru často vyžadují zvláštní stavební povolení i vikýře a střešní okna.


Prostřednictvím vikýřů získává střešní byt nejen prostor navíc, ale i zvláštní atmosféru. Ale pozor - stejně jako v případě ostatních střešních staveb je potřebné stavební povolení.

Stavební povolení pro výstavbu podkroví závisí na bezpečnosti plánovaného schodiště. V případě nouze je to totiž jediná úniková cesta.


Analýza: Do Jaké míry se vaše střecha hodí pro přestavbu?

Budujete-li novostavbu, měli byste střechu naplánovat tak, aby nestála v cestě (pozdější) přestavbě. Dodatečná rozšiřování nebo změny jsou mnohdy spojeny se značnými náklady. Ve staré stavbě musíte samozřejmě respektovat dané podmínky. Stává se, že dodatečná přestavba střechy je spojena s nepřiměřeně velkými nároky na čas i na peníze. V následujících odstavcích popíšeme, které faktory a stavební danosti musíte při přestavbě prozkoumat.

Tvar a konstrukce střechy:

Možnosti přestavby jsou naprosto rozhodujícím způsobem určeny tvarem střechy. Speciální formou obytného prostoru pod střechou je mansarda, která vzhledem na strmě lomenou dolní půli střechy nabízí skoro totéž, co celé poschodí. Avšak toto řešení je opravdu náročné, a tudíž drahé. Nejhospodárnějším řešením je ve většině případů sedlová střecha. Ta při sklonu střechy mezi 35° a 55° nabízí rovněž skvělé možnosti přestavby. Z optických důvodů se mnohý stavebník rozhoduje i pro valbovou střechu, která ale kvůli svým čtyřem šikmým stěnám neumožňuje dobré využití vnitřního prostoru. Kompromisem mezi optikou a funkčností je polovalbová střecha, jejíž možnosti přestavby jsou porovnatelné s možnostmi sedlové střechy.V případě sedlové střechy je potřebná dřevěná konstrukce relativně levná. Pro optimální výstavbu je dobré, je-li podle možností k dispozici půdní nadezdívka.

 

 

V případě valbové střechy chybí svislé štítové stěny. Lze zabudovat jen střešní okna nebo nákladné vikýře. Obytný prostor je značně menší.
V případě mansardové střechy jsou skvělé možnosti stavebního ztvárnění díky dost nákladné dřevěné konstrukci. Sedlová střecha je ovšem podstatně levnějsí.


Důležitým faktorem pro pozdější možnosti využití je i tesařská konstrukce střechy. Zde platí, že nejjednodušší, a většinou současně i nejlevnější

varianta, je zároveň i nejúčelnější: je to takzvaná krokvová střecha. Na podlaze nejvyššího poschodí - zpravidla má podobu konstrukce z dřevěných trámů - jsou vztyčeny krokve, které jsou v jejich nejvyšší části ostře sraženy, takže tvoří vždy rovnoramenný trojúhelník. Kvůli zpevnění jsou z vnější strany přibity zavětrovací výztuhy.

Dalším rozvinutím krokvové střechy je hambalkový krov, při němž je každý krokvový trojúhelník odlehčen dodatečnou vodorovnou výztuhou - hambalkem. Tady je nutno dávat pozor na to, aby hambalek nebyl usazen příliš natuho a zůstala tak zaručena volnost hlavice, potřebná v případě přestavby.

V případě vaznicové střechy se větší část váhy střechy přenáší na podlahu podkroví: sloupky s nosiči na nich položenými (vaznicemi) zde podporují krokve. Je zřejmé, že tato konstrukce, která se dnes volí především u větších střech nebo jejich složitých tvarů, značně omezuje - vzhledem ke sloupkůrn stojícím v podstřešním prostoru - možnosti ztvárnění půdorysu.

V případě starých staveb se často setkáváme s avanturistickými tesařskými konstrukcemi s početnými příčnými výztuhami, sloupky a trámy. Někdy je v těchto případech přestavba vůbec možná jen po zásahu do konstrukce střechy: statického propočtu a realizace takového zásahu se bezpodmínečně musí ujmout odborník. Poměrně mladou alternativou pro novostavby je takzvaná masivní střecha. Skládá se z velkoformátových panelů (porobeton, beton nebo cihla), které se pokládají na nosnou konstrukci, nebo se zabudovávají mezi krokve. Fyzikální vlastnosti takové střechy jsou stejné jako v případě masivního poschodí.

Plánování půdorysu

Rozhodující pro velikost obytné plochy, které se má docílit, je využitelná plocha, která se stanovuje podle platného vzorce pro výpočet:

Prostory s výškou menší než 1 metr se nepočítají, prostory s výškou mezi 1 a 2 metry se dělí dvěma.

Při svém plánování myslete i na to, že vybudováním podlahy a obložením úkosů se výška prostoru sníží až o 30 cm.

Obytné prostory pod střechou musí být dosažitelné dostatečně širokým a pohodlným schodištěm. Zde podle možností nepřistupujte na kompromisy. Příliš úzké schody nejen zhoršují obytný komfort, ale představují i latentní bezpečnostní riziko - zvláště pro děti a starší osoby. O takovém úsporném schodišti by se mělo uvažovat, jen když to jinak opravdu nejde.

Předpoklady

I když je plocha podkroví dost velká, plocha, po níž se dá vzpřímeně chodit, je kvůli úkosům o několik čtverečních metrů menší.

Důležitý je dostatek dopadajícího světla. Nejlépe je zřídit co možná největší okno v oblasti štítu. Kromě toho je zpravidla nutno naplánovat i střešní okno.


Prostor pod úkosy využijte na vestavěné skříně. V tomto případě se prostor kolem nadezdívky využívá k ukládání věcíI při plánování oken a vikýřů je účelné orientovat se danostmi stavebního uspořádání - plocha oken musí představovat asi desetinu podlahové plochy obytného prostoru. Přitom nejde pouze o osvětlení a větrání, ale i o kvalitu vašeho bydlení. Zásadně se dává přednost svislým oknům: využívejte proto především štíty a vikýře, aby se světlo dostalo pod střechu. Při dimenzování střešních oken a vikýřů byste se měli orientovat existujícími rozestupy mezi krokvemi.

Kdo buduje novostavbu, rozhodně neprohloupí, když položí instalace elektro, vody i topení rovnou až do podkroví, třebaže s jeho vybudováním počítá až později. Dodatečná instalace znamená zvýšené náklady, co do času i peněz. Pokud podkroví není vybaveno potřebnými instalacemi, měli byste si nechat poradit od odborníka. Jen ten může rozhodnout, zda je ve vašem případě účelné připojit se k existujícímu topení, nebo zda by nebylo lépe v podkroví zřídit samostatný zdroj tepla, ať už plynové etážové topení nebo elektrický zásobníkový ohřívač vody. Odborník vám poradí, jak a kudy vést do podkroví vodovodní stoupačku. Někdy se dá využít osiřelý komín jako levná šachta pro vedení potrubí. Naplánujete-Ii prostory zásobované vodou co nejblíže od stoupačky a odpadové trubky, dají se náklady na sanitární instalace značně zredukovat. Plánování elektroinstalace pak v každém případě patří do rukou odborníka. Avšak díky moderním stavebním metodám se můžete sami ujmout položení kabelů a zřízení potřebných krabic.

Vlastní provedení: Na co si vlastně troufnete?

Přestavba podkroví je jednou z nejlevnějších možností, jak si opatřit bydlení. To platí i tehdy, když potřebné práce zadáváte. A jestliže využíváte vlastní pracovní sílu, je přestavba podkroví nepřekonatelně výhodná. Díky moderním stavebním materiálům a postupům se může i laik pustit do většiny prací, které jsou s přestavbou spojeny, O tom budou následující řádky. Avšak důležité je, abyste realisticky odhadli svůj čas a svoje dovednosti. Stavebníci, kteří podcení jednotlivé pracovní kroky, si na sebe často berou příliš mnoho. Kromě toho není vždy účelné chtít všechno udělat sám. Neničte se obtížnými řemeslnými pracemi, jako je třeba instalace topení nebo budování oken, chybí-li vám zkušenosti. Soustřeďte se raději na snadnější, ale na mzdy náročnější práce, jako je izolace střechy. Často je nejúčinnější, jestliže s příslušným řemeslníkem spolupracujete. Ptejte se ho, které jednoduché, ale případně na čas náročné pracovní kroky můžete vzít na sebe, a nechte na něm, aby prováděl opravdu obtížné úkony.


I když se obejdete bez odborníka, při mnoha pracích potřebujete aspoň pomocníka. Zorganizujte si v rodině příslušné "stavební týmy" a zajistěte si včas účinnou pomoc.


Další chybou, která se často vyskytuje, je chybné plánování. Než začnete s přestavbou střechy, měli byste pokud možno přesně stanovit každý detail celého pracovního procesu. Musíte umět rozhodnout o technickém provedení jednotlivých řemeslných prací, jakož i o potřebných stavebních materiálech, nářadí a ostatním materiálu. I při přestavbě střechy totiž zapadá jedno řemeslo do druhého. A kdo má přehled o celku, může se vyhnout chybám v jednotlivostech.Zdroj článku: Přestavba střechy, plánování a realizace


Další články z kategorie: Rekonstrukce podkroví ZDE
autor: Nakladatelství Vašut, Krytiny-Střechy, KČ

Rubriky článků