Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Solární panely, kolektory

Solární panely, kolektory

solární panely, solární systémy
Pokud vás nebaví platit ve vašem rodinném domě zbytečně vysoké poplatky za energie, obzvláště za ohřev teplé užitkové vody, je tu řešení přímo pro vás. Jestliže váš rodinný dům splňuje ty správné podmínky (např. střecha orientovaná na jih, nejlépe v nezastíněném prostředí, buď plochá nebo šikmá se sklonem 40-60°, plocha 8-20m2 popř. využiletná plocha pozemku. Pokud se nebojíte prvotní investice, pomohou vám solární panely. Další možností jsou kolektory na principu fotovoltaiky.
SLUNEČNÍ KOLEKTORY

Ploché kolektory

Pod velkou plochou zasklení se skrývá obrovský absorbér (celozděný), díky němuž lze získat velký výkon při přímém slunečním záření.
Díky kvalitnímu materiálu je zaručená životnost, která se pohybuje okolo 30 let. Zasklení je z vysoce odolného skla (hlavně vůči rozbití) a propouští více slunečního záření. Přitom je jeho tepelná ztráta způsobená sáláním do okolí zcela zanedbatelná díky kvalitní tepelné izolaci. Pro správný výběr kolektorů je důležité jeho plánované použití (na ohřev vody, bazénu, přitápění nízkoenergetického domu apod.).
Trubicové kolektory

Jejich největší výhodou je vakuum, které plní funkci tepelné izolace mezi dvěma skleněnými trubicemi. Teplo, které se získá, se pak odvede do měděných trubek a ohřeje tekutinu, která v nich proudí. Díky trubicovému systému nemusíme skoro počítat s tepelnými ztrátami a můžeme získat teplo i při zamračeném počasí nebo při nízkých teplotách vzduchu. Trubicové kolektory můžeme použít jak pro ohřev vody v domě nebo v bazénu, tak i pro přitápění domu. Je však nutné kombinovat solární systém i s klasickým způsobem ohřevu vody nebo topení kvůli možnému nedostatku slunečního záření.
Pokud se kolektory spojí do větší sítě, zvětší se jejich účinnost.solární panely, solární systémy
Návratnost, životnost, dotace, výhody

Solární panely jsou k vidění stále častěji na střechách domů, ale i na polích jako malé elektrárny. A to nejen kvůli tomu, že je tento způsob šetrný k životnímu prostředí, ale přispívá k tomu i státní dotace, která činí 50-60 000 Kč. A zvlášť když jde o nevratnou dotaci. Návratnost investice se tak počítá na 8-10 let.
Kolektory mají životnost okolo 30 let a dokážou pracovat s účinností okolo 75-80%. Díky nim se dá ročně ušetřit na nákladech až 70%.Instalace solárních panelů

Realizační firma vám samozřejmě může vypracovat návrh a dodat materiál s návody zapojení a bude pouze na vás, abyste vše uvedli do chodu. Pokud ale nejste odborníci, nikdy nebudete mít jistotu správného zapojení solárních panelů. Ideální je nechat si vše udělat tzv. na klíč. Firma vám pak pomůže i s agendou ohledně dotací a vás nemusí trápit svědomí. Princip sice není nijak složitý, ale bez správného připojení vám solární panel nebude správně fungovat.
Všechny výrobky jsou ověřeny certifikací v autorizovaných zkušebnách dle evropské normy.

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

solární panely, solární systémy
Mluvíme-li o malých fotovoltaických elektrárnách (max. pár desítek kWp), nepředstavujte si velké zelené plochy zaplněné fotovoltaickými solární panely na několika stech metrech čtverečních.

Jak už bylo řečeno, základním prvkem jsou fotovoltaické panely, pomocí kterých se vyrábí energie ze slunečního záření. Solární panely Fungují na principu dopadu slunečního záření na rozhraní dvou materiálů (nejčastěji používaným materiálem je křemík).Vzniká tak stejnosměrné napětí, které je měničem přeměněno na střídavé. Uzavřením obvodu můžete získat elektrický proud.
Základní jednotkou je Wp (watt peak).

S ohledem na stále se zvyšující ceny za energie je montáž solárních panelů jako způsob využívání slunečního záření stále častější. Sluneční záření je nevyčerpatelný zdroj energie a nezáleží na místě vašeho pobytu. Jednoduše řečeno, slunce svítí všude na Zemi. Navíc je tento způsob šetrný k životnímu prostředí (používáním nevznikají žádné škodliviny a neznečišťuje se ovzduší) a to motivuje stále více ekologicky ( ale i ekonomicky) smýšlejících lidí.Elektrárnu můžete mít sestrojenou ze dvou druhů solárních panelů, a to z pevných nebo polohovatelných. Druhá varianta je sice v pořizovacích nákladech poněkud dražší (asi o 35%), zato vám ale zaručuje vyšší výnos až o 45% díky neustálému sledování a přizpůsobování se poloze slunce. Ideální sklon panelů je závislý na ročním období. V zimních měsících je doporučený sklon 60-65°, v ostatních měsících stačí pouze 30-40°.

Zapojení

Ve fotovoltaické elektrárně se solární panely (pokud je jich větší počet) zapojují sériově, což znamená, že ve všech článcích musí proudit stejně velký proud. Pokud jsou články nestejnoměrně osvíceny, každý článek vyrábí proud jiné velikosti. Výsledný proud, který koluje systémem, odpovídá nejméně ozářenému článku. V případě, zastínění celého solárního panelu (článku) dochází ke snížení výkonu elektrárny.
Proto je obzvláště důležité, aby byla ozářena celá elektrárna. Ideální je orientace na jih.

Výkup energie

Distribuční společnosti měly doposud povinnost odkupovat od vyrobenou energii. Samozřejmě pouze pokud jste splníli připojovací podmínky (tzn. takové, za kterých vás mohou připojit a odebírat od vás energii). V současné době se využívají 2 způsoby odkupu. Buď odprodáte všechnu vyrobenou energii (tzn. 100%), a nebo formou tzv. zelených bonusů. Znamená to, že část energie spotřebujete a nadbytek odkoupí distribuční firma.
Výkupní cenu garantuje stát a to po dobu 20 let a je upravována dle zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie.

solární panely, solární systémy

Životnosti, návratnosti a záruky

Návratnost za pořízení a instalaci solárních panelů je do 12 let s tím, že jejich životnost sahá až k 35 rokům. Záruku vám firmy poskytují různou, třeba i do 25 let. Firmy poskytují v určitých časových intervalech kontrolu míry účinnosti.
Firmy vám zajistí kompletní projekci a realizaci se servisem fotovoltaických elektráren a samozřejmě vám pomohou i s potřebnou administrativou pro správné napojení do sítě.
Další články z kategorie: Řemesla na střeše ZDE
Další související články:

Solární panely střešní - Seriál Moderní střecha.

 

Rubriky článků