Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Kalkulace střechy

20. 8. 2013

Výpočet materiálu na střechu a taškových krytin. V první řadě je potřeba určit rozměry střechy. Ne vždy se totiž reálná střecha shoduje s projektovou dokumentací, která je k dané střeše vyhotovena. Z tohoto důvodu je potřeba střechu přesně zaměřit. Návod na to, jak správně zaměřit střechu, naleznete v našem článku jak zaměřit střechu.V případě, že jste se rozhodli váš dům zastřešit pálenou či betonovou taškou, je tento článek určený právě pro vás.

Pálené i betonové tašky mají takřka totožný vzhled (co se týče rozpočtování, nejsou v rozpočtu materiálu žádné zásadní rozdíly). Betonová taška je z pravidla těžší než taška pálená, díky čemuž musíme brát zřetel i na vlastnosti a únosnost samotného krovu.

 • Jako první se nad krokve umístí difúzní fólie. Jaký typ se určí dle sklonu střechy a druhu krytiny, pod kterou je difúzní fólie umístěna. Potřebné množství difúzní folie se spočítá tak, že se plocha střechy vynásobí spotřební normou, která je u difúzní fólie 10-15% dle složitosti střechy a dále se difúzní fólie zaokrouhlí na celá balení (nejčastěji po 75m2).


 • Jelikož se tašky umísťují na latě (nikoliv na bednění) je potřeba určit vzdálenosti a rozměry latí, což najdeme v technických listech každého výrobce. Množství řeziva se počítá na kubíky (m3) nebo na běžné metry (bm). Pod latě je potřeba - na krokve připevnit kontralatě. Kontralatě se umisťují svisle na krokve a na ně se vodorovně přibíjejí latě. Řezivo se impregnuje, což jej chrání před plísněmi, houbami a škůdci. V rozpočtu je potřeba k řezivu započítat i množství spojovacího materiálu (hřebíků), dopravu a skládání balíků s latěmi. Rozměr latí je nejčastěji 3x5cm, 4x6cm nebo 4x5cm.


 • Na laťování se umísťují samotné tašky, jaké množství tašek je potřeba uvažovat na m2 střechy se dozvíme v technickém listě dané tašky (např. taška Bramac Tegalit 10ks/m2, taška Tondach Jirčanka 13,5 ks/m2 atp.)


 • U pálených a betonových tašek se systémově neřeší oplechování štítu střechy (tzn.závětrná lišta), místo ní má každá taška svůj typ okrajových tašek. Jaké množství krajních tašek na metr běžný délky uvádí výrobce v technickém liště každé tašky (Tegalit 3ks/mb, Jirčanka 2,8 ks/mb atp.) Krajové tašky se rozdělují na pravé a levé. Určení, která je pravá a levá se určí tak, že si stoupneme čelem k rovině, kterou řešíme a hrana, která je po pravé ruce je pravá a která je po levé ruce je levá.


 • Hřeben a nároží střechy se řeší hřebenáči, (spotřeba opět v technickýl listech výrobců) napojení hřebene a nároží se spojuje rozdělovacími hřebenáči. Ty mohou být tvarů X, Y, T.


 • Dále se zaměříme na úžlabí, oplechování komínu, vikýře (jejich prostupující stěny střechou), atiky, zdi, tyto části střechy se řeší pomocí plechu, rozvinutá šíře plechu u úžlabí je 600-660 mm,  u komínu 350-400 mm a u vikýře 350-400mm, plech se dodává v barvě ke krytině – ocelový, hliníkový, nebo přírodní titanzinek, pozink, měď atd. Dodává se ve svitku, nebo v tabulích rozměru např. 2x1m. Nejdříve je nutné stanovit běžné metry oplechování a  potom stanovit plochu plechu. Dále je nutné připočítat spotřební normu na prostřich (většinou 10%, dle složitosti střechy). Množství plechu v tabulích zaokrouhlujeme na celé tabule a u svitků na celé metry.


 • Okapové hrany každé střechy je vhodné opatřit plastovými doplňky - větrací mřížkou a ochranným pásem, z důvodu toho, aby nám do půdních prostor a mezi krokve nevnikal hmyz a ptáci.


 • U střechy také nesmíme zapomínat na její větrání, k tomuto účelu se vyrábí větrací tašky v ploše střechy které se umísťují k hřebeni a pod hřebenáče se umísťuje větrací pás hřebene. Množství větracích tašek také určuje výrobce, u každé krytiny je počet větraček na 100m2 jiný.


 • Dále by měla být střecha opatřena sněhovými háky (alespoň nad vchody), množství sněhových zábran se také  určuje individuálně dle sněhové oblasti, sklonu a druhu krytiny.


 • Individuálně se do střechy zasazují střešní okna, komínové vikýře,  komínové lávky a odvětrávací komínky. Vše dle přání investora a projektu.


 • V poslední řadě je nutné do nabídky započítat dopravu materiálu a osob na stavbu, přesuny materiálu na střechu, případně ubytování.


 • Pokud si objednáváte materiál sami, je důležité také myslet na složení materiálu s auta.


Taška Creaton kera-biber, ilustrační foto
V případě, jedlá li se o rekonstrukci střechy, musíme mít na paměti náklady za demontáž krytiny, demontáž oplechování, demontáž difúzní fólie, latí a následné skládkování demontované krytiny.


V případě, že demontujeme betonovou, pálenou tašku, nebo přírodní materiál čí plastovou krytinu nebývá zpravidla problém s umístěním suti na skládce, problém nastává u demontáže azbestocementové (eternitové) krytiny. Tato krytina je karcinogenní, proto se její skládkování a demontáž řídí speciálními předpisy. Demontáž azbestocementových krytin provádějí specializované krytiny což nebývá levná záležitost. Odkaz

Při vlastní manipulaci s azbestocementem je nutné používat speciální pomůcky - roušky, rukavice, brýle atd.  Demontovaný azbestocement je potřeba převážet v uzavřených kontejnerech. čímž zamezíme víření materiálu do vzduchu.Autor: tb, Krytiny-strechy.czŠtítky: Střecha cena, Projektová dokumentace, Zaměření střechy
Rubriky článků