Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Jak se mění trh v oboru střech a střešních krytin?

19. 7. 2019

Již po třetí jsme provedli rozsáhlý průzkum. Zjistili jsme tak pro vás zajímavé trendy v oboru střech roku 2018 na základě anonymního dotazníku. Respondenty byli odborníci z oboru střechařských i stavebních firem z celé republiky, kteří exkluzivně pro náš odborný portál Krytiny-střechy.cz odpovídali na několik dotazů. Za všechny odpovědi děkujeme 87 odborníkům i řemeslníkům a doufáme, že jejich názory přispějí k rozvoji tohoto odvětví.Statistiky z průzkumu minulého srovnání roku 2016 s rokem 2017 a statistiky roku 2016.

Jak se mění trh v oboru střech a střešních krytin


Výstup z anonymního dotazníku Trendy ve střechách 2018


Na jaké typy staveb jste v roce 2018 nejčastěji pokládali střešní krytiny?

Nejčastějším případem podkládky střešní krytiny jsou rodinné domy, jejichž podíl ze všech provedených podkládek činil 68%. Z toho se převážně jednalo o opravu střechy stávajících domů.

 
rodinný dům - novostavba 28% Na jaké typy staveb jste v roce 2018 nejčastěji pokládali střešní krytiny
rodinný dům - oprava střechy 40%
bytové domy - novostavba 3%
bytové domy - oprava střechy 14%
průmyslové objekty - novostavba 3%
průmyslové objekty - oprava střechy 12%

V porovnání s výsledky za předchozí 3 roky je tato tendence stejná, tzn. více oprav než novostaveb. Zajímavé je, že i v segmentu bytových domů a průmyslových objektů převažují opravy nad novostavbami.

Dům se solárními panely


Jaké střešní krytiny jste v roce 2018 nejčastěji pokládali?

Pálené tašky byly využity na 22 % střech, srovnatelné zastoupení vykazují plechové tašky (17 %) a betonové tašky (16 %). V dalším pořadí byly pokládány trapézové plechy, plechové šablony, asfaltové šindele a plastové šablony. V celkových hodnotách podle skupin materiálů vedly v loňském roce plechy s pokládkou na 42 % střech před taškami s 38 % podílem. Nejmenší zájem byl o eternit.

pálené tašky 22% Jaké střešní krytiny jste v roce 2018 nejčastěji pokládali?
betonové tašky 16%
plechové tašky 17%
trapézové plechy 13%
plechové šablony 12%
asfaltové šindele 10%
eternit 3%
plastové šablony 8%

V porovnání s předchozími roky vykazují plechové krytiny stále rostoucí tendenci, kdy se z 29% z roku 2016 vyhouply na 42 % a dostaly se na první místo v pokládce krytin. Tašky za poslední dva roky klesly o 4 % na 38 %.


Jaké jsou vaše zkušenosti, podle jakých kritérií vybírají zákazníci střechu?

Hybatelem při rozhodování o tom, jakou krytinu na střechu položit je doporučení a cena. Obě hlediska nesou 30% podíl na rozhodování. Asi nejméně zajímají budoucí majitele či investory vlastní reference pokrývačů (investory více zajímá doporučení). Jen 4 % krytin jsou ovlivněna požadavky památkářů.

vybírají podle ceny 32% Jaké jsou vaše zkušenosti, podle jakých kritérií vybírají zákazníci střechu?
vybírají podle referencí 12%
vybírají podle doporučení 33%
vybírají podle kvality 19%
vybírají dle požadavků pamatkářů 4%
Cena hrála v porovnání s předchozími lety stejnou úlohu, ale význam doporučení se přehoupl z hodnot kolem 24 % přes hranici 30 %.


Jak hodnotíte sezonu 2018 oproti sezoně 2017 v počtu zakázek a v počtu zájemců o vaši práci?

Jen 5 % respondentů pociťovalo pokles zakázek. Čtvrtina se vyjádřila, že počet je srovnatelný s předchozím rokem. Podle ostatních respondentů, kteří tvoří většinu, byl znát nárůst počtu zakázek. Takto se vyjádřilo 69 % respondentů.

pokles o 20% 1% Jak hodnotíte sezonu 2018 oproti sezoně 2017 v počtu zakázek a v počtu zájemců o vaši práci?
pokles o 10% 3%
pokles o 5% 1%
podobně 25%
navýšení o 5% 11%
navýšení o 10% 28%
navýšení o 15% 30%


Jaký je trend požadavků zákazníků na nákup materiálu?

Střechu na klíč řeší stavební firmy a řemeslníci u 75 % zakázek. V porovnání s posledními 3 roky jdou zakázky typu „střecha na klíč“ stále nahoru. Z necelé poloviny všech realizací v roce 2016 se zakázky na klíč vyhouply až na ¾ všech zakázek.

chtějí střechu na klíč 75% Jaký je trend požadavků zákazníků na nákup materiálu?
zákazníci řeší nákup materiálu ve své režii 3%
zákazníci řeší částečný nákup materiálu ve své režii 22%


V jaké vzdálenosti do sídla firmy realizujete střechy?

Většina odborníků a řemeslníků realizuje zakázky v nejbližším okolí do 50 km. Více než čtvrtina, tedy 26 % zakázek, je realizováno ve vzdálenosti do 100 km a na větší vzdálenost až do 200 km řeší zakázky jen 8 % respondentů.

pouze v okolí do 10km 11% V jaké vzdálenosti do sídla firmy realizujete střechy?
do 50km 54%
do 100km 26%
do 200km 8%

Ve srovnání s předchozím rokem 2017 se mírně snížilo procento zakázek v okruhu do 50 km, z 62 % kleslo na 51 %, zato ale narost počet zakázek do 10 km, z původních 5 % v roce 2017 na 11 % v roce 2018.


Jaká je pro vás nejtěžší zátěž při práci?

Nabídky, rozpočty a administrativa jsou nejvíce zatěžujícími činnosti, které spadají do činnosti stavebníků a řemeslníků. Je to dáno i tím, že ne každá nabídka se realizuje. Nabídky a rozpočty nerado zpracovává 43 % respondentů, administrativou se nerado zabývá 35 %.

administrativa pro úřady 35% Jaká je pro vás nejtěžší zátěž při práci?
provádění nabídek a rozpočtů 43%
komunikace se stavebninami 4%
domluva se zákazníkem 18%

Obdobné zjištění vyplynulo i z dotazníkového šetření v předchozích letech. Tehdy ale do zátěže při práci spadlo s 30 % podílem počasí.

Dům se sláměné střechy


Závěr:

Z dotazníků vyplývá, že nejčastějšími pokládkami bývají zakázky na opravy střech, ať už u rodinných domů, bytových domů či průmyslových objektů. Z materiálů stále roste pokládka plechů, které byly vybrány jako střešní krytina u většího množství realizací střech než tašky. Největší vliv na výběr krytiny má cena a doporučení a nejčastěji jsou střechy prováděny kompletně na klíč. Mezi činnosti, které představují největší zátěž, spadá stejně jako v předchozích letech zpracovávání nabídek, rozpočtů a administrativa.Autor: Krytiny-Střechy
Pozn. k obrázkům: některé odpovědi nedávají dohromady přesně 100% kvůli desetinovému zaokrouhlování.


Štítky: Střešní krytina
Rubriky článků