Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Průzkum trhu: Trendy ve střechách 2016

19. 4. 2017

Vývoj a trendy se mění ve všech oblastech života, není tedy výjimkou ani obor stavebnictví, konkrétně střechy a střešní krytiny. Odborný portál Krytiny-strechy.cz se rozhodl zmapovat, jak se vyvíjel trh a trendy ve střešních krytinách v uplynulém roce 2016.
Vytvořili jsme anonymní dotazník, kde zájemci odpovídali na 7 různých otázek z oblasti střech a střešních krytin. Ankety se zúčastnilo bezmála 80 střechařských firem z celé ČR. Věříme, že našim průzkumem jsme poodhalili vývoj trhu v oblasti střech. Všem, kteří se vyplnění anonymního dotazníku zúčastnili děkujeme za spolupráci.


Výstup z anonymního dotazníku Trendy ve střechách 2016


Otázka 1 - firmy mohli zadávat více odpovědí než jednu:

Jaké střešní krytiny pokrývači a klempíři v roce 2016 nejčastěji pokládali?

Z grafu je patrné, že na špici zůstávají pálené a betonové tašky, které v dotazníku získaly celkem 42%. Na druhém místě jsou plechové krytiny, které dostaly 40% z celkového objemu pokládaných krytin (falcované, plechové tašky, trapézové plechy, plechové šablony). Na třetím místě se umístily šindele s 10%. Další krytiny již mají odstup, plastové šablony 4%, eternit 3%. U prováděcích firem na šikmé střechy se ojediněle vyskytlo i provádění technologií na ploché střechy.

rodinný dům - novostavba 28%
rodinný dům - oprava střechy 40%
bytové domy - novostavba 3%
bytové domy - oprava střechy 14%
průmyslové objekty - novostavba 3%
průmyslové objekty - oprava střechy 12%


Otázka č. 2:

Na jaké typy staveb jste nejčastěji v roce 2016 pokládali střešní krytiny?

Nejčastějšími odpověďmi byly rodinné domy ať už rekonstrukce nebo novostavby, rodinné domy získaly dohromady 74%. Třetí místo získaly opravy střech bytových domů s 12%, o zbylých 24% se rozdělily průmyslové a zemědělské objekty, novostavby bytových domů a historické budovy.

RD - oprava střechy 43%
RD - novostavba 31%
Bytové domy - oprava střechy 12%
průmyslové objekty - novostavba 4%
průmyslové objekty - oprava 4%
historické budovy - oprava 4%
bytové domy - novostavba 1%
zemedělské budovy 1%


Otázka č. 3 firmy mohli zadávat více odpovědí než jednu:

Podle jakých kritérií vybírají zákazníci střechu?

Dle pokrývačů a klempířů je pro 34% zákazníků rozhodujícím faktorem cena. 25% zákazníků vybírá řemeslníka podle doporučení. Následuje více jak 10% pokles a další tři kritéria jsou hodnocena velmi podobně. Zákazníci staví na velmi podobnou úroveň při rozhodování jakou střechu vybrat vzhled střešní krytiny, reference realizační firmy a kvalitu odváděné práce realizační firmy. Ve zbylých 4% se kritéria podřizují památkářům.

podle ceny 34%
podle doporučení 25%
podle vzhledu 14%
podle referencí 12%
podle kvality 12%
dle požadavků památkového ústavu 4%


Otázka č. 4:

Byl rok 2016 v počtu zakázek lepší než předchozí sezóny v roce 2015?

Polovina dotázaných firem hodnotí sezonu stejně nebo s mírným cca 10% zlepšením. 18% firem mělo více jak o 20% více zakázek, ale zajímavé je, že hned 12% firem pocítilo naopak pokles více jak o 20%. Celkově 57% firem pociťuje navýšení počtu zakázek a jen 19% firem pociťuje snížení počtu zakázek.

podobně 0% 25%
navýšení o 10% 25%
navýšení o 20% 18%
pokles o 20% 12%
navýšení o 15% 10%
pokles o 10% 4%
navýšení o 5% 4%
pokles o 5% 3%


Otázka č. 5:

Jaký je trend požadavků zákazníků na nákup materiálu?

Vývoj doby a charakteristika řemesla určuje, že téměř 88% zákazníků má střechu prováděnou na klíč. Z toho 48% zákazníků již prvpoplánově počítá s realizací na klíč a 34% zákazníků se nechá přesvědčit realizační firmou.

zákazník chce střechu na klíč 48%
zákazník nechce střechu na klíč, ale pokrývač ho přesvědčí o dodávce materiálu od něj (finální výsledek také střecha na klíč) 34%
částečný nákup zákazníka materiálu ve své režii 10%
nákup materiálu pouze v režii zákazníka 8%


Otázka č. 6:

V jaké vzdálenosti realizují firmy nebo řemeslníci zakázky od sídla firmy?

Téměř polovina 47% dotázaných firem nebo řemeslníků realizuje zakázky do 50km od svého sídla. 23% firem nebo řemeslníků je ochotno realizovat zakázky po celé ČR.

do 50km 47%
po celé ČR 23%
do 100km 14%
pouze v okolí do 10km 6%
do 200km 5%
Německo

4%do 20km
do 25km


Otázka č. 7 firmy mohli zadávat více odpovědí než jednu:

Co nejvíce zatěžuje řemeslníky nebo firmy při práci?

Rovným dílem si první dvě místa rozdělily překážky způsobené počasím 27%, a stejně tak 27% získalo rozpočtování a provádění nabídek. 23% firem vidí jako třetí největší překážku pro svou práci administrativu pro úřady a instituce. Na čtvrtém místě se 14% se umístila špatná platební morálka zákazníka, v 7% pak celková domluva se zákazníkem. Nejlépe jsou na tom stavebniny, komunikaci se stavebninama jako špatnou uvedla pouze 3% z dotázaných firem nebo řemeslníků.

počasí 27%
provádění nabídek a rozpočtů 27%
administrativa pro úřady 23%
špatná platební morálka zákazníka 14%
domluva se zákazníkem 7%
komunikace se stavebninama 3%Zdroj a autor: Krytiny-strechy.cz


Štítky: Stavby, stavebnictví
Rubriky článků