Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

SERIÁL 4. DÍL skladba k-ce šikmé střechy u nízkoenergetických domů

20. 10. 2017

V případě nízkoenergetických domů se nám u šikmých střech zděných domů i dřevostaveb osvědčily krovy ze štíhlých krokví tl. max. 80 mm, obvykle profilu 80/240mm, které mají příznivý vliv na výsledný součinitel prostupu tepla celé skladby střešního pláště. V rovině střechy jsou z vnější strany zakryty ztužující OSB deskou na pero drážku, která tvoří zároveň pojistnou hydroizolaci. Mezi krokve obvykle aplikujeme 150mm minerální vlny s větrovou zábranou, pod krokve k přerušení tepelného mostu dalších 200mm zpravidla minerální vlny, nebo polystyrénu mezi rozdělující štíhlé dřevěné profily. Nad záklopem umístíme standardní latě, kontra latě a střešní krytinu. Uvnitř konstrukce je instalační rovina pod parozábranou, s povrchem ze sádrokartonu. Vzniká tak bezpečná, na realizaci nenáročná a vůči průchodu vodních par difuzně zcela otevřená konstrukce méně citlivá k technologické nekázni na stavbě.


Ilustrační foto, konstrukce šikmé střechy
Obr.: Ilustrační foto, konstrukce šikmé střechy

V případě střech pro pasivní domy lze aplikovat totéž konstrukční schéma s tím, že se z krokví stávají jednoduché přímopasové nosníky (někdy v literatuře označované za dělené krokve) s vyšší vrstvou tepelné izolace. Vrchní přírubu tvoří staticky únosná krokev z masivního dřeva, ke které je pásky z OSB desek připojena spodní, pouze konstrukční příruba, která nese souvrství podhledu.
Vyhýbat bychom se měli příhradovým nosníkům s diagonálními vzpěrami. Pokud nepoužijeme foukanou nebo stříkanou tepelnou izolaci, je dotěsnění mezer běžnými deskami nerealizovatelné a vznikají systémové tepelné mosty. Důraz je třeba dát na důsledné ošetření prostupů instalací a případných kleštin zpravidla fóliovou parozábranou pomocí systémových lepících pásek, pastovitých tmelů a podélných přítlaků zalištováním. Pečlivě je třeba ošetřit návaznost a přechod tepelné izolace obvodových stěn, štítů a střešního pláště.

Štíhlé prvky krovu vyžadují vyloučení nadbytečné zátěže těžkou krytinou. Kromě zinkového plechu často používáme cementovláknité šablony a vlnovky, nebo lehčí typy pálených tašek. Méně vhodná je těžká betonová krytina, která zároveň v horkých letních dnech akumuluje teplo s fázovým posunem. Nezajímavé není ani použití zateplených dřevěných střešních prefabrikovaných panelů s integrovanými slunečními kolektory, které zároveň tvoří krytinu. Používá se často u šikmých střech v Rakousku a Německu, u nás dosud sporadicky zejména z cenových důvodů.

NADKROKEVNÍ IZOLACE

V současnosti hojně propagované provedení tepelné izolace v podobě tuhých, na zámek spojovaných izolačních desek nad rovinou krokví vnímám s rozpaky. Charakteristickým znakem je kotvení dlouhými vruty, které nekontrolovatelně perforují hlavní vzduchotěsnou vrstvu. Další problém se vzduchotěsností vzniká u uložení krokví na pozednici. Jejich skladba dosud nevyhovuje požadavkům na pasivní domy. Některá tato řešení generují požadavek na nevzhledné výškové uskočení krokve u okapu, které je nezbytné zakrýt bedněním. Je z mého pohledu výtvarným paskvilem vyvolaným křečovitým technickým řešením. V tomto místě vzniká obvykle bodový tepelný most. odrazuje i vyšší cena.

Předchozí články na téma stavba a užívání nízkoenergetických domů najdete zde:Funkce střechy a dělení střešních konstrukcí u nízkoenergetických domů
SERIÁL 1.DÍL Tvarová optimalizace střechy u nízkoenergetického domu
SERIÁL 2. DÍL Správný návrh střechy u nízkoenergetických domů - Požadavky a předpisy
SERIÁL 3. DÍL Ploché střechy - vhodná alternativa pro nízkoenergetické a pasivní domy


Zdroj a autor textu:

Zdroj: Publikace Stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních domů, vydavatelství Grada
Autor: Josef Smola
Publikace Stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních domů, vydavatelství Grada

Štítky: Tepelná izolace, Šikmá střecha, Návrh střechy
Rubriky článků