Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

SERIÁL 2. DÍL Správný návrh střechy u nízkoenergetických domů - Požadavky a předpisy

21. 9. 2017

POŽADAVKY Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY


V případě správného návrhu a realizace střešního pláště platí všechny zásady, které jsme si již vysvětlili v předchozí kapitole našeho manuálu v případě obvodových stěn.
Ilustrační foto, střešní plášť, zdroj: INTERNETKonstrukce musí splňovat přísnější požadavky kladené na součinitel prostupu tepla, než ukládá závazná technická norma Tepelná ochrana budov. I v případě extrémních rozdílů teplot v interiéru a exteriéru musíme zajistit dostatečnou povrchovou teplotu v interiéru nad úrovní rosného bodu. Dále se musí střešní plášť vyrovnat s požadavkem vyloučení, případně významného omezení průchodu vodních par z provozu z interiéru do konstrukce a jejich kondenzaci ve skladbě pláště. Důležitý je požadavek zajištění teplotní stability místností v podkroví, aby nedocházelo především v letním období k přehřívání interiéru.

V neposlední řadě je nezbytné konstrukci navrhovat s přihlédnutím k eliminaci tepelných mostů, které zejména v případě pasivních domů hrají klíčovou roli.

POŽADAVKY PŘEDPISŮ

Podle jednotlivé konstrukce nízkoenergetických domů platí, že musí splňovat alespoň doporučené normové hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov v platném znění. Pro pasivní domy potom platí doporučení vyplývající zejména ze zkušeností zakladatele principů pasivních domů profesora W. Faista z Passivhaus Institutu z německého Darmstadtu.

 Zmíněná norma v rámci požadavků kladených na střechy ploché a šikmé do sklonu 45° a rovněž konstrukce podlah vytápěných místností nad terénem stanovuje maximální hodnotu součinitele prostupu tepla (U) pro střechy nízkoenergetických domů 0,16W.m-2.K-1. pro pasivní domy je potom nezbytné dosáhnout maximální hodnoty 0,10W.m-2.K-1. Ochlazovaná obálka stěn domu musí být vybavena dostatečnou vrstvou tepelné izolace s eliminací obvyklých tepelných mostů. Ve střešním plášti v závislosti na technologii a skladbě je aplikováno u nízkoenergetickcýh domů bez rozlišení druhu konstrukce cca 300 - 350 mm.
Pasivní domy musí splňovat všechny kritéria platná rovněž pro NED. Mají však ještě více posílenou tepelnou obálku. Ve střešní konstrukci je 500 - 600 mm účinné tepelné izolace.Předchozí články na téma stavba a užívání nízkoenergetických domů najdete zde:

Funkce střechy a dělení střešních konstrukcí u nízkoenergetických domů
SERIÁL 1.DÍL Tvarová optimalizace střechy u nízkoenergetického domu

Zdroj a autor textu:

Zdroj: Publikace Stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních domů, vydavatelství Grada
Autor: Josef Smola
Publikace Stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních domů, vydavatelství Grada


Štítky: Návrh střechy, Zákony, normy
Rubriky článků