Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Zelené střechy

Požadavky na skladbu souvrství vegetačních ploch

9. 11. 2013

Funkční vrstvy

Rozlišujeme následující funkční vrstvy:

 • Vegetační vrstva

 • Filtrační vrstva

 • Drenážní vrstva

 • Ochranná vrstva

 • Ochranná vrstva proti prorůstání kořenů

 • Separační vrstva

 • Kluzná vrstva


Základní pojmy

Vegetační vrstva

Vegetační vrstva je základní podmínkou pro růst rostlin a musí umožňovat intenzívní kořenění. K tomu jsou zapotřebí určité fyzikální, chemické a biologické vlastnosti. Vegetační vrstva musí mít stabilní strukturu, musí akumulovat prosakující vodu tak, aby ji rostliny mohly využít a pouze přebytečnou vodu odvádět. I při maximálním nasycení vodou musí vykazovat dostatečný obsah vzduchu, potřebný pro příslušnou formu vegetace.

Filtrační vrstva

Filtrační vrstva zabraňuje splavování jemných částic zemin a substrátů z vegetační vrstvy do drenážní vrstvy a brání tak snížení propustnosti drenážní vrstvy.

Drenážní vrstva

Drenážní vrstva akumuluje přebytečnou vodu v dutinách a pórech a zbytek odvádí ke střešním vpustím. Při vhodném materiálovém složení slouží zároveň k akumulaci vody, zvětšuje prostor pro kořenění a funguje jako ochrana níže položených vrstev střešního pláště.

Ochranná vrstva

Ochranná vrstva chrání hydroizolaci/kořenovzdornou vrstvu. Při použití vhodného materiálu může současně tvořit vrstvu separační.

Ochranná vrstva proti prorůstání kořenů

Ochranná vrstva proti prorůstání kořenů musí trvale chránit hydroizolaci před poškozením v důsledku vnikání nebo pronikání kořenů a oddenků rostlin.

Separační vrstva

Separační vrstva zajišťuje oddělení vrstev, které nejsou kompatibilní po chemické stránce.

Kluzná vrstva

Kluzná vrstva eliminuje nežádoucí přenos sil mezi sousedními materiály a snižuje třecí síly mezi dvěma vrstvami.


Požadavky na skladbu souvrství vegetačních ploch

Skladba a mocnost souvrství

Skladba

Skladbu vegetačních ploch tvoří zpravidla několik funkčních vrstev z různého materiálu a různé konstrukce, uspořádaných v souladu s jejich funkcí a působením.
V závislosti na materiálovém složení mohou jednotlivé vrstvy plnit současně několik funkcí.
Systémové řešení Optigreen: Šikmá střechaObr.: Systémové řešení Optigreen: Šikmá střecha


Rozlišujeme následující skladby souvrství:

 • vícevrstvá skladba, tvořená oddělenou drenážní, filtrační a vegetační vrstvou nebo jen drenážní a vegetační vrstvou, která díky svému materiálovému složení plní i funkci filtrační;

 • jednovrstvá skladba tvořená vegetační vrstvou, která současně plní i funkci drenážní a filtrační.


U všech skladeb je nutná ochrana proti prorůstání kořenů a dostatečná ochrana hydroizolace / kořenovzdorné vrstvy.
Systémové řešení Optigreen: Střešní zahradaObr.: Systémové řešení Optigreen: Střešní zahrada


Mocnost souvrství

Mocnost souvrství závisí na:

 • konstrukci střechy          

 • požadovaném způsobu ozelenění a formě vegetace

 • druhu použitých materiálů pro jednotlivé vrstvy


V tab. 2 jsou uvedeny mocnosti souvrství pro různé typy zelených střech.
Systémové řešení Optigreen: Úsporná střechaObr.: Systémové řešení Optigreen: Úsporná zahrada


Při dimenzování mocnosti souvrství je třeba zohlednit:

 • nároky vegetace

 • vlastnosti použitých materiálů

 • sklon střechy

 • orientaci střešní plochy ke světovým stranám

 • regionální klimatické poměry

 • místní podmínky konkrétního objektu

 • specifické hmotnosti jednotlivých materiálů

 • požadovanou akumulaci vody


Systémové řešení Optigreen: Přírodní střechaObr.: Systémové řešení Optigreen: Přírodní střechaTab. 2 Mocnosti souvrství u různých typů zelených střech a forem vegetace

Mocnosti souvrství u různých typů zelených střech a forem vegetace


Zdroj: Svaz zakládání a údržby zeleně

Svaz zakládání a údržby zeleně, Zelené střechy - naděje pro budoucnostSvaz zakládání a údržby zeleně, publikace Zelené střechy - naděje pro budoucnost

Tloušťka souvrství využitelná pro kořenění rostlin v cm 4 6 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 125 150 200
Způsoby ozelenění a formy vegetace Extenzivní zelené střechy Mechy-rozchodníky X    X                                      
Mechy-rozchodníky-byliny    X X  X                                    
Rozchodníky-byliny-trávy        X X X                                
Byliny-trávy            X  X  X                            
Jednoduché intenzívní zelené střechy Trávy-byliny          X  X  X  X  X  X  X                      
Divoké trvalky-dřeviny          X  X  X  X  X  X  X  X  X  X                
Dřeviny-trvalky            X  X  X  X  X  X  X  X  X                
Dřeviny                X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X      
Intenzivní zelené střechy Trávník            X  X  X  X  X  X                      
Nízké trvalky a dřeviny            X  X  X  X  X  X  X  X  X                
Středně vysoké trvalky a dřeviny                X  X  X  X  X  X  X                
Vysoké trvalky a keře                  X  X  X  X  X  X  X  X            
Velké keře a malé stromy                              X  X  X  X  X  X    
Střední a vyšší stromy                                      X  X  X  X
Vysoké stromy                                          X  X


Štítky: Plochá střecha, Střešní plášť, Sklon střechy, Vegetační střechy
Rubriky článků