Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Zastřešení bazénů

Bazénové zastřešení - poptávka, montáž, údržba - Seriál Zastřešení bazénů

22. 11. 2012

Stavební legislativa a mobilní zastřešení

Mnozí z nás si v nadšení z co nejrychlejší realizace zahradních staveb jako je oplocení terasy nebo bazénu, stavba bazénu, zahradního domku, sportovní plochy neuvědomí důležitou skutečnost. Přestože se jedná o jednoduché stavby, jsou spojeny s povinnostmi podle stavebního zákona. Někdy postačí stavbu ohlásit místní stavební komisi, jindy si musíme vyřídit stavební povolení se všemi souvisejícími náležitostmi. Obecně lze říci, že stavby do 16 m2 zastavěné plochy podléhají „Ohlášení drobné stavby, nad 16 m2 je již nutné vyřídit stavební povolení. Vaši dodavatelé Vám v případě potřeby velice rádi poskytnou veškeré potřebné podklady.Stavební činnosti nepodléhají pouze zákonům. Neméně důležité je i sousedské soužití. Proto je často vhodné i pohovořit se sousedy o zamýšlené stavbě a zabránit tak případným vleklým sousedským sporům. Není nic příjemného se na sebe již od rána se sousedy mračit.

Co se týká konkrétně instalace mobilního zastřešení bazénu, plně postačí „Ohlášení drobné stavby" na místním stavebním odboru.

Poptání zastřešení, výběr dodavatele

Pro získání prvotních informací můžete použít propagační materiály bazénových firem zabývajících se i prodejem zastřešení. Další variantou jsou i obdobné materiály nebo internetové stránky výrobců zastřešení. Zde často najdete i detailní informace a rady, které Vám pomohou se zorientovat. Dle mého názoru není ani důležité, alespoň u větších výrobců, jak daleko jsou od Vašeho bydliště. Tyto firmy dodávají svoje výrobky nejenom po celé ČR, ale často i do ostatních evropských zemí. Buď mají po republice své pobočky nebo spolupracují s bazénovými firmami jako se svými obchodními zastoupeními. Nejobvyklejší je kombinace obojího. Vzdálenost tedy může ovlivnit snad jen cenu za dopravu. Ne vždy však platí, že za dopravu z opačného konce republiky zaplatíte více než za dopravu ze sousedního okresu.

Co se týká poptání, pro prvotní kontakt stačí uvést rozměry bazénu, rozměry lemu, umístění a rozměry všech případných překážek. Dále představu o typu zastřešení, umístění a volbě dveří, technickém provedení ( barva konstrukce a výplní atd.). Nejlépe je zhotovit jednoduchý náčrt a případně jej doplnit fotografií bazénu. Na základě těchto informací lze již zhotovit názornou nabídku, kde si uděláte představu o řešení a ceně. V případě chybějících informací Vás jistě Vámi kontaktovaná firma ještě osloví a požádá o upřesnění. Většinou se zastřešení vyrábí na zakázku, tedy na míru. Někteří výrobci nabízí i velice omezený počet standardizovaných velikostí. Tyto zastřešení pak používají jako sety i s bazénem. Jste zde však omezeni jak rozměry a provedením tak i individuálním řešením k Vašemu bazénu.

Pokud se rozhodnete záměr realizovat doporučuje se ještě náměr odborníkem. Tím i za správnost naměření již ručí tato osoba. Proto většina zákazníků kontaktuje bazénové firmy rovnou a nechají si od nich provést zaměření a poradit při výběru vhodného typu, detailů a značky zastřešení. Spolupráce s bazénáři se automaticky nabízí při realizaci bazénu rovnou i se zastřešením.

Ukázka jednoduchého postupu při náměru pro kalkulaci zastřešení (J.F.C. CZ a.s.)

- změříme vnější šířku bazénu, včetně jeho lemu ( nesmíme zapomenout na krajovou dlažbu bazénu)
- změříme vnější délku bazénu, včetně jeho lemu ( nesmíme zapomenout na krajovou dlažbu bazénu)
- změříme výšku lemu bazénu (výšku, o kterou je bazén vysazen nad okolní dlažbu)
- provedeme zaměření schodiště ( jak rozměrů tak i umístění)
- posoudíme i umístění okolních předmětů (skimmer, krabičky světel atd.)
- posoudíme stav podkladu ( pozor na informace o stavební připravenosti vzhledem k vhodnosti podkladu)
- zaměříme velikost podkladu
- vybereme si požadovaný typ zastřešení
- zvolíme si vnitřní šířku, délku, požadované prodloužení kolejiště
- nadefinujeme si další detaily dle našich požadavků ( druh a barva výplní...)


Obr.1 Ukázka jednoduchého postupu při náměru pro kalkulaci zastřešení (J.F.C. CZ a.s.)Při výběru dodavatele se neřiďte pouze cenou za zastřešení, ale i cenou za ostatní služby jako je již zmíněná doprava a montáž.
Měli bychom si také říci, že není vypovídající srovnávat pouze ceníky. Vždy záleží na tom co je již v uvedené ceně. Někdy tam dokonce chybí i podstatné části celku, bez kterých funkce není možná nebo značně omezená. Proto je vždy vhodnější srovnat celé nabídky. Často budete překvapeni výsledkem.
Technické provedení a kvalita je kapitola sama o sobě. Nejlepší variantou je prohlédnout si zastřešení přímo u klienta Vašeho dodavatele nebo někde u souseda nebo známých. Tam Vám řeknou jak jsou s ním spokojeni, v některých případech Vám často řeknou i o solidnosti firmy a ostatní důležité informace. A vy si neprohlížíte zastřešení na veletrhu, ale vidíte skutečné provedení distribuované zákazníkům.

Také jsem často slýchával otázku zda není lepší nechat si zhotovit zastřešení od menších firem nebo u nějakého řemeslníka. I v tomto oboru existuje mnoho firem vyrábějících menší počty zastřešení - řádově desítky za rok. I ony si najdou své zákazníky a věřím, že spokojené. Znám ale i případy kdy je to na úkor kvality a ne vždy za nižší cenu. Větší výrobci si při vyšších počtech zastřešení mohou dovolit výrobu vlastních speciálních profilů, díky množstevním slevám koupit materiál se zaručenou kvalitou, používat efektivnější technologie atd. Nemusí hledat řešení v používání standardních profilů z jiných oborů, nakupovat materiál dle aktuálního vývoje cen jednou tam a podruhé zase jinde a bez záruk kvality. Know-how každé firmy roste s počtem vyrobených produktů, v našem případě zastřešení.
Na druhou stranu nesouhlasím s tím, že jenom velcí výrobci mohou vyrobit kvalitní produkt. Někdy se setkáváme s nižší kvalitou za vyšší ceny i u velkých firem. Vždy to závisí na přístupu k zákazníkovi, znalostech problematiky a výrobních možnostech.

Když si po sobě čtu předešlé řádky, přemýšlím jestli je nemám vymazat. Určitě si řeknete, že to jsou obecné záležitosti, které přeci každý víme a nevztahují se k zastřešení, ale k životu. Ale protože jsou založeny na skutečných prožitcích některých z nás, nechám je zde. Pokud pomohou alespoň jednomu člověku, splní svůj účel. Všem ostatním se omlouvám za odběhnutí od tématu. Zároveň respektuji, že každý můžeme mít jiný názor a že názory se mohou na základě získaných zkušeností změnit.

Měli byste si být jisti provedením, kvalitou a tím, že dohodnutá cena platí a nebude navyšována.
*** Tip: Měli byste si být jisti provedením, kvalitou a tím, že dohodnutá cena platí a nebude navyšována.***

 

Jak se zastřešení vyrábí

Některé z Vás by mohlo zajímat jak se zastřešení vyrábí. Proto Vám zde krátce nastíním technologii výroby.

Prvotním polotovarem jsou profily z hliníkové slitiny. V případě obloukových zastřešení je zapotřebí vyrobit oblouky. K tomuto účelu se používají ohýbací stroje (častěji se setkáte s názvem stáčečka, ohýbačka, ohýbačka profilů, válcovačka). Poté se oblouky sestaví s již připravenými spodními příčkami, pojezdovými lištami a dalšími profily dle řešení výrobce. V případě hranatých zastřešení jsou místo oblouků použity rovné příčky. Profily jsou k sobě spojeny různým způsobem, od rohových spojek přes sešroubování nebo nýtování až po lepení a svařování. Dle výrobce se provádí zasklení rovnou při sestavování rámu nebo se zasklívá až kompletně sestavený rám. Tím vzniknou jednotlivé segmenty.

Čela se nejčastěji vyrábí také stočením profilu, sestavením se svislými příčkami a spodní příčkou. Technologie zasklení je obdobná jako u segmentů. Záleží také na instalaci dveří a dalších detailů.

Instalace těsnění segmentů a čel probíhá v závislosti na konstrukci výrobce. Někdy při sestavování, někdy až při montáži nad bazén.

Samozřejmě technologie je velice závislá na konstrukci výrobce, ale výše popsaný postup je ve větší míře platný pro všechny výrobce.

Stáčení profilů (archiv autora)
Obr.2 Stáčení profilů (archiv autora)

 


Doprava zastřešení

Nyní je na čase dopravit zastřešení na místo montáže. Zde jsou možné 2 základní varianty. Segmenty se naskládají na sebe od nejmenšího až po největší na nákladní automobil. Dále se naloží čela a koleje, vše se důkladně přikurtuje. A hurá k zákazníkovi.

Doprava zastřešení a příprava k montáži (J.F.C. CZ a.s.)
Obr.3 Doprava zastřešení a příprava k montáži (J.F.C. CZ a.s.)

Jak vidíte na obrázku 3, je transport zastřešení náročný na prostor. To je problematické zejména při nutnosti dodávek do vzdálenějších zemí. V případě větších odběrů jako je dodávka obchodním partnerům, můžete naložit zastřešení na kamion, ale i tam se Vám vejdou cca 2-4 zastřešení. A navíc musí dojít ke sladění termínů u konečných zákazníků. Právě zřejmě z tohoto důvodu existuje i druhá varianta. Zastřešení je připraveno jako stavebnice, zabaleno v kartónové krabici. Tak může výrobce rozvézt v jednom autě mnohem více zastřešení. Sestavení pak probíhá na místě nebo někde v dílně blíže místu konečné montáže. Samozřejmě pro konstrukci dílů a spojovacích prvků je nejdůležitějším aspektem snadná smontovatelnost. Pak teprve nastupují ostatní aspekty. Zde je pak i rozdíl v uváděných kapacitách výrobců. Je rozdíl vyrobit stavebnici a hotový výrobek.

Stavební připravenost (podklad kolejiště atd.)

Pro správnou funkci celého zastřešení je zapotřebí dodržet některá pravidla týkající se podkladu.

Vzhledem k již dříve popsanému způsobu připevnění kolejiště k podkladu je velice důležitá rovnost podkladu. Výrobci uvádějí požadavek řádově výškové tolerance ± 4 mm v rámci jednoho kolejiště. Konkrétní hodnota však záleží na používaném kolejišti. Jak jsme se zmínili, velice zjednodušeně lze říci: Čím menší výška kolejiště a čím vyšší je jeho pochůznost, tím přísnější požadavky na rovnost povrchu.

Dalším aspektem je kvalita podkladu z hlediska řádného upevnění. Tady výrobci požadují pevný podklad o síle minimálně 100 mm. Jedná se většinou o beton kvality B 20 nebo dlažbu pevně přilepenou k tomuto podkladu. Délka podkladu musí být minimálně jako délka kolejiště, šířka vychází ze šířky kolejiště zvětšené o 5-10 cm na každé straně. Tato rezerva není z důvodů nepřesností výroby zastřešení. Důvodem je situace kdy montážní tým vrtá do podkladu na jeho kraji. Pokud by zde nebyla tato rezerva, mohlo by dojít k odlomení podkladu.

Postrachem všech montážních týmů a výrobců zastřešení je nezpevněný podklad, jakým je třeba dlažba uložená do zhutněného podkladu nebo dlažba pouze položená na betonový podklad. V těchto případech dochází k propadům a uvolnění dlažby vlivem dešťů a v případě silného nárazového větru i k možnému utržení celého zastřešení včetně dlažby. Zcela určitě budete mít časem u takovýchto podkladů problémy i s posuvem segmentů. Stačí si představit situaci, kdy už se při vrtání dlaždice celá třese v podkladu. Pokud neopatrně vytáhnete vrták, často vyndáte i dlaždici. Když k takovému podkladu připevníte kolejiště, časem se Vám změní vnitřní rozměr mezi kolejemi a segmenty se budou obtížně posouvat.

Proto Vám většina montážních týmů doporučí úpravu podkladu dle požadavků a nabídnou odložení montáže. Pokud budete na montáži trvat, většinou to provedou s dodatkem o ztrátě záruky, což je zcela pochopitelné.

Není nutné budovat kolem celého bazénu podklad požadovaný pod kolejiště zastřešení. Výrobci Vám velice rádi dají rozměry pro vybudování podkladových pasů. Pak tedy zhotovíte jen 2 pasy o daných rozměrech a vše bude v pořádku.

Příklad rozměrů kolejových pasů a kotvení kolejiště (J.F.C. CZ a.s.)
Obr. 4 Příklad rozměrů kolejových pasů a kotvení kolejiště (J.F.C. CZ a.s.)

Montáž zastřešení

Nyní jsme již u koncového zákazníka. Montážní tým prohlédne provedení a vhodnost stavebních úprav. Pohovoří s budoucím majitelem o jeho případných požadavcích, vysvětlí mu kde a jak co bude začínat a končit.

Dále si rozměří kolejiště, vyvrtají díry do podkladu a připevní koleje. Koleje se připevňují nejčastěji pomocí hmoždinek a vrutů do podkladu. V kolejích jsou otvory pro vruty. Vhodné je provedení se zahloubením, aby hlavy vrutů nevyčnívaly nad plochu koleje. Pokud hlavy vyčnívají, lze použít plastové krytky. Hlava sice vyčnívá, ale je alespoň bezpečně zakryta. Občas někteří výrobci používají různé zatloukací elementy místo vrutů a hmoždinek. Jejich vhodnost použití ve spojení s tak velkou plochou pro vítr jako je zmiňované zastřešení je přinejmenším diskutabilní. Pro ještě větší zajištění kolejí v podkladu se ještě používají rozpěrné kotvy, většinou v místech kde stojí čela zastřešení.

Nyní je již možno na kolejiště nasunout jednotlivé segmenty, na kolej přimontovat potřebné dorazy, prvky pro aretaci a zakončení kolejí. Samozřejmě, že už v této době by měly být nainstalované těsnící gumy nebo kartáče mezi segmenty.

Dále tým připevní čela, provede úpravu a kontrolu těsnících prvků ve spodní části čela. Dle provedení výrobce dokončí montáž detailů zastřešení jakou jsou držadla, různé zástrče atd. Odzkouší funkci dveří, posuvu segmentů a všeho ostatního. Nyní zbývá po sobě uklidit, předvést vše zákazníkovi. Vysvětlit mu pravidla užívání a údržby a předat všechny podklady. Nyní si už může zákazník užívat svůj bazén i se zastřešením.

Z výše uvedeného je patrné, že bychom měl být zajištěn přístup k místu instalace. Zřejmě nebude nejvhodnější přenášet segmenty v ruce přes stometrovou louku nebo s nimi skákat přes potok. Pokud je předpokládán obtížnější přístup nebo bude montován větší kryt, je vhodné si sehnat nějakou výpomoc při vykládce a přenesení na místo instalace. Je to vždy o domluvě s dodavatelem. Pak už zbývá jen zajistit přístup k zásuvce s 220 V.

Užívání, údržba, čistění, jednotlivá roční období a zastřešení

Všechna tato pravidla by Vám měl vysvětlit Váš dodavatel. Často jsou i uvedena například na internetových stránkách výrobců a prodejců. Pokusím se dát dohromady alespoň nejdůležitější pravidla. Většinou ta bezpečnostní nebo zabraňující poškození.

Pro přesun segmentů bychom neměli používat násilí, segmenty by neměly narážet do sebe nebo do dorazů. Dorazy jsou určeny pro vymezení polohy ne pro zastavení rychle jedoucího segmentu.

Posun segmentů při trošce opatrnosti obstará jedna osoba. U větších krytů výrobci doporučují provádět přesunutí ve dvojici. Není to zapříčiněno špatnou funkcí pojezdových kol. Při větší šířce zastřešení je již páka síly , kterou působíme pouze na jedné straně příliš velká a dochází tak ke křížení celé konstrukce. Tento fakt pak zhoršuje odvalování koleček. Při trošce snahy, opatrnosti a po získání toho správného „grifu" lze i tato velká zastřešení obsloužit sám.

Po jakémkoliv přesunu segmentů bychom vždy měli provést jejich aretaci. Zabráníme tak jejich nežádoucímu posuvu při poryvu větru. Omezujeme riziko poškození a případného úrazu.

Polykarbonátové výplně bychom měli pravidelně čistit. Většinou k tomu postačí pouhé opláchnutí proudem vody. Při větším znečistění, jako je například po zimní sezoně se doporučuje celé zastřešení omýt mýdlovou vodou. V žádném případě nepoužívejte agresivní čistící prostředky. Nebo si alespoň nejdřív odzkoušejte jejich vliv pouze někde na kousku krytu.

Nesmí být použity abrazivní pasty, čistící písek atd. Poškrábali byste si jinak velice odolné výplně z polykarbonátu. Dávejte pozor i na písek nebo kamínek v houbě, kterou kryt myjete.
Nepoužívejte ostré předměty. Pokud Vám mohu poradit, snažte se desky mýt po směru dutinek. Ne tedy příčně na dutinky nebo kruhovým pohybem.
Obecně se nedoporučuje polykarbonát čistit, když je rozpálený od slunce. Je to i nevýhodné. Čistící prostředek s vodou Vám bude neustále osychat.
Čistění kolejiště můžete snadno provést propláchnutím několika vědry vody se saponátem. Pro silnější znečistění použijte tlakovou myčku.

V případě silného větru bychom měli mít nasazená obě čela a zavřené všechny větrací otvory.

V zimním období bychom měli ze zastřešení odklízet sníh. Zabraňte situaci aby se Vám na zastřešení nahromadilo velké množství sněhu. Mokrý ulehlý sníh je totiž několikanásobně těžší než čerstvý poprašek. Pro představu zhruba 10 cm vrstva mokrého sněhu bude působit na Váš kryt vahou okolo 100 kg/m2.

Zastřešení v zimě (J.F.C. CZ a.s.)
Obr. 5 Zastřešení v zimě (J.F.C. CZ a.s.)

 

DALŠÍ INFORMACE K ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ NAJDETE ZDE .

 

 

www.zastresenibazenu.info

Zdroj článku: Zastřešení bazénů

Zastřešení bazénů - obálka

autor: Jan Šesták


 Štítky: Střecha bazénu
Rubriky článků