Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Zastřešení bazénů

Výplně zastřešení bazénů - polykarbonátové desky - Seriál Zastřešení bazénů

5. 11. 2012

V minulém dílu jsme Vás informovali o posuvném zastřešní bazénů. Nyní přinášíme informace o výplních segmentů a čel. Jako výplně se používají v zásadě 2 typy desek. Buď se jedná o komůrkové polykarbonátové desky (známé pod označením Makrolon , Lexan...) nebo o plné desky (organické sklo, PMMA, plexi....). Výplně jsou vlastně tím prvkem, který zajišťuje ohřev prostředí pod krytem.

Zasklené segmenty (J.F.C. CZ a.s.)
Obr.1 Zasklené segmenty (J.F.C. CZ a.s.)


V našich oblastech se nejčastěji používají jednokomorové polykarbonátové desky o síle 10 mm. Je to dáno zejména materiálovými a tepelně izolačními vlastnostmi těchto desek. Při přiměřeném ohybu desek vzniká klenba, která ještě zvyšuje hodnoty únosnosti.

Jednokomůrková polykarbonátová deska (archiv autora)
Obr.2 Jednokomůrková polykarbonátová deska (archiv autora)

.

Komůrkové polykarbonátové desky

Komůrkové polykarbonátové desky jsou obecně vynikající materiál pro tepelně izolační nerozbitné zasklívání. Desky používané pro naše účely by měly být opatřeny ochrannou vrstvou proti UV záření, která zajišťuje vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a tím zabezpečuje dlouhou životnost. Nedochází tak k radikálním změnám mechanických vlastností, nežádoucím změnám barevných a optických vlastností. Někdy se používají desky s UV vrstvou pouze na jedné straně desky. V tomto případě je velice důležité aby nedošlo k nesprávné montáži nechráněnou stranou směrem ven. I při dodržení správné montáže však pravděpodobně dojde k nepříznivé situaci, kdy na nechráněnou stranu dopadá přímé sluneční záření a deska stárne. Například pokud máte otevřené dveře může slunce svítit dovnitř zastřešení aniž by paprskům v cestě stála nějaká UV vrstva. Nejvíce je tento vliv znát u jinak velice praktických bočních dveří. Proto se doporučuje použití desek s oboustrannou UV vrstvou.

Setkal jsem se s otázkami, že když se jedná o UV vrstvu, jestli se nemůže nějak smýt nebo odloupnout. Tato UV vrstva se nanáší za tepla při výrobě. Laicky řečeno je tedy vtavená do materiálu desky a tudíž ji nelze nějak smýt nebo odloupnout.

Výrobci desek uvádějí, že desky mají extrémní nerozbitnost a odolávají i velkému krupobití. Osobně jsem tuto informaci bral s rezervou. Pak jsem ale viděl skutečné dopisy a ohlasy některých majitelů zastřešení, kteří uváděli jak velké kroupy jejich zastřešení bez újmy přežilo, ačkoliv většina věcí v okolí byla poškozena. Musím podotknout, že to nebyly ohlasy uvedené někde na internetových serverech nebo propagačních materiálech. Jednalo se o skutečné ohlasy skutečných zákazníků. Dalším impulsem pro mne byly některé testy prováděné na již hotovém zastřešení. Dnes tedy bez obav řeknu, že prohlášení výrobce desek není nijak přehnané, alespoň toho, o kterém mluvím. O kvalitě desek hovoří i desetiletá záruka na následující jevy:

1) propustnost světla se do 10 let nezhorší o více než 4%

2) tuhost - modul pružnosti bude po 10 letech větší než 2,1 MPa

3) deska UV nezkřehne a neztratí pevnost- po 10 letech bude pevnost v tahu větší než 50 MPa

4) deska nebude zničena krupobitím po dobu 10 let

Jedná se samozřejmě pouze o výtah ze záručních podmínek, ale myslím si, že pro představu to stačí. Samozřejmě se i v tomto oboru dostává na trh mnoho výrobků pochybné nebo nestálé kvality ve snaze o co nejnižší cenu.


Pro představu o tepelně izolačních vlastnostech uvádím technické parametry jedné nejčastěji používané desky.

Počet stěn / síla- šíře komůrek v mm

2 / 10 - 10,5

Světelná propustnost jednotlivých odstínů

čirá / 80%

bronz / 56%

zelená / 54%

modrá / 42%

Koeficient prostupu tepla

3,1 U(W/m2K)

Koeficient tep. roztažnosti

0,065 mm/m °C

Hmotnost

1,7 kg/m2

Šíře desek

2,1 m

Délka desek

2 - 12 m

Minimální poloměr ohybu

1,5 m

Maximální teplota bez zatížení

120 °C

Hluková izolace (Rw)

16 dB

Tab. 1 Příklad technických parametrů jednokomůrkové polykarbonátové desky
.
.

Někdy se používají i desky menší síly než 10 mm. Je to však na úkor pevnosti a izolačních vlastností. Omezeně lze naopak použít silnější a vícekomorové desky. Tyto desky však mají větší hmotnost a menší minimální poloměr ohybu. Zároveň zasklívací systémy výrobců zastřešení většinou nejsou na tyto síly desek připraveny. Obecně se uvádí, že 10 mm jednokomorová deska je pro tento účel ideálním řešením ve vztahu ke všem požadavkům a technickým možnostem.

V oboru zastřešení bazénů se také můžete setkat s deskami s povrchovou úpravou NO DROP. Již z překladu je patrné, že na chráněném povrchu se netvoří žádné kapky. Kondenzaci vody nezabráníte, ale při této úpravě vzniká místo kapek souvislý vodní film, který umožňuje vyšší propustnost světla. Tento vodní film má větší povrch než případné kapky a tudíž se rychleji odpaří a deska rychleji osychá. Po vypaření vodního filmu nezůstávají na desce žádné mapy nebo skvrny, které vždy zůstávají po vypaření klasických kapek. V prostoru pod deskami NO DROP je silně omezeno nebezpečí odkapávání kondenzátu ve formě kapek. To by bylo shrnutí informací od výrobců desek k NO DROP úpravě.

Pod zastřešením bazénu je kondenzace na vnitřní stěně krytu takového rozsahu, že nevznikají ojedinělé kapky ale celý film i bez této úpravy. Je pravda, že při odpařování v konečné fázi mohou zůstat na desce kapky, po jejichž vypaření zůstane malá mapa. Tyto mapy můžete vidět na plné čiré desce, ale na jednokomorové je vidět není. Druhý den ráno drobné mapy další kondenzát smyje a udělá je jinde. Takže bych se tímto faktem nijak dramaticky nezabýval. Pokud ovšem nechcete uspořádat rodinné závody v hledání jednotlivých mapiček po kapkách.

Ve vztahu k NO DROP úpravě je také zajímavé jak je vlastně tato úprava provedena. Výrobce nanáší na interiérovou stranu (ta co bude uvnitř) desky houbičkou roztok, který zajišťuje výše popsanou funkci. Otázkou je však co s touto vrstvou udělá bazénové prostředí. Řekněme to přesněji, bazénová chemie. Není žádným tajemstvím, že životnost vrstvy v tomto prostředí je cca 1-2 roky a pak máte desky bez NO DROP. Teoreticky existuje možnost si zakoupit roztok, vzít si houbičku a nanést si ho na celou vnitřní plochu zastřešení. Ale nedovedu si to představit v praxi. Možná proto taky nikoho neznám kdo by to vyzkoušel. Také tento roztok není běžně ke koupi. V rámci objektivity musím říci, že lze použít i desky s kvalitnější NO DROP úpravou. Vyšší kvalita spočívá v odlišné technologii výroby této vrstvy. Používá se zde 2 složkové nanášení NO DROP vrstvy již při výrobě desky. Tím dojde k jejímu vytvrzení. Tento princip je patentově chráněný. Výrobce pak udává, že po dobu cca 5 let má tato vrstva nezměněné vlastnosti. Řekněme tedy 100 % jako na začátku. Po 5 letech toto procento klesá a to nejdříve na vodorovných plochách. Vyčíslit přesné procento vzhledem k letům by bylo pouhopouhou teorií založenou na mnoha proměnných. Podstatnou nevýhodou úpravy NO DROP v oblasti zastřešování bazénů je fakt, že upravená strana nemá UV ochranu. Přestože se jedná o interiérovou stranu, vzniká problém při otevřených dveřích, jak jsme si ho popsali výše.

Co se týká barevných provedení, nejčastěji se používají čiré desky. Dále jsou to odstíny kouřový, modrý, zelený.

Barevné varianty komůrkových desek (J.F.C. CZ a.s.)
Obr.3 Barevné varianty komůrkových desek (J.F.C. CZ a.s.)

Při výčtu těchto odstínů si vzpomínám na rozhovor s jedním známým z částečně muslimské země. Jeho zájem o mléčný odstín, mne zprvu velice překvapil. U nás se tento zcela neprůhledný odstín používá snad jen pro reklamní tabule nebo neprůhledné stěny. Při bližším zamyšlení nad zvyklostmi této země se mi však použití mléčného odstínu pro zastřešení soukromých bazénů zdálo již logické. Zajímavé však je, že na propagačních materiálech místních prodejců jsou zobrazena většinou zcela průhledná zastřešení z plných desek. Ta jsou často i na propagačních materiálech v našem regionu. Jsou totiž ideální pro propagační účely a realizaci výstav. Když se však porozhlédneme v okolí rodinných domů po celé naší republice, dovolím si říci, že 90 % krytů jsou z jednokomorových polykarbonátových desek a to v čirém provedení. Vzpomínám na manželské páry se zájmem o zastřešení jejich rodinného bazénu. Po výběru vhodného typu přišla řeč na jejich zájem o plné desky. Většinou po vysvětlení tepelně izolačních funkcí a dalších parametrů jednokomorových desek se přikloní k této variantě. Představa, že je na koupající široko daleko vidět není například v případě satelitu příjemná. Čirá komůrková deska má obdobnou propustnost světla, ale postavy za ní jsou vidět rozmazaně. Protože vše je však věcí volby zmíníme se i o plných deskách.

.

Plné desky

Plné desky se pro zastřešení bazénů používají nejčastěji o síle 4 mm. Výrobci používají v porovnání s komůrkovými deskami převážně dražší materiály. Někdy vyjde celé zastřešení i o desítky % dráž. U levnějších variant Vám bohužel nemohu nic říci o kvalitě a únosnosti. Pro ilustraci uvádím technické parametry polykarbonátové plné desky.

Síla desky

4 mm

Světelná propustnost jednotlivých odstínů

čirá / 87%

bronz / 50%

zelená / 73%

modrá / 55%

Tepelná vodivost (DIN 52612)

0,2 W /m°C

Koeficient tep. roztažnosti

0,065 mm/m °C

Hmotnost

4,8 kg/m2

Šíře desek

2,05 m

Délka desek

2 - 6 m

Minimální poloměr ohybu

1,5 m

Tab. 2 Příklad technických parametrů polykarbonátové plné desky


Plné desky se používají jak v čiré variantě tak i v barevných odstínech. Například v Rakousku je často žádána světle modrá varianta. V majitelích zřejmě evokuje pocit vody. I zde je však velký podíl komůrkových desek.

Je třeba důkladně zvážit volbu plných desek vzhledem k únosnosti, tepelně izolačním vlastnostem a údržbě. Vzpomínám si jak jsem se na výstavě na zastřešení s čely a dveřmi z plných čirých desek snažil odstranit stopy po vodě a prachu a další dny pak šmouhy po mém čistění. Na rozdíl od ostatních jsme měli zastřešení celoročně nad skutečným bazénem a ne pouze na betonové ploše nebo dlažbě. Samozřejmě na výstavě chcete mít vše v perfektním pořádku. Ani naší hostesce se však nepodařilo mít absolutně čisté a průhledné desky. Přestože byla o moc šikovnější než já. Nezbylo mi nic jiného než se smířit s realitou.

*** Tip: Plné čiré desky se podstatně hůře udržují v čistotě. Vše je na nich totiž vidět. ***

 

DALŠÍ INFORMACE K ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ NAJDETE ZDE .

.
.

.
www.zastresenibazenu.info

Zdroj článku: Zastřešení bazénů

Zastřešení bazénů - obálka

autor: Jan Šesták

 

 Štítky: Zastřešení bazénu materiál, Střecha bazénu
Rubriky článků