Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Okapové systémy - žlaby a svody

Skrytý nadřímsový žlab Rheinzink

5. 5. 2011

Častým požadavkem, ale také přáním architekta, projektanta a investora je odvodňovací systém krytý stavební konstrukcí tak, aby byl tzv. „neviditelný". Je více možností, jak vytvořit tento detail. Ale proč vytvářet detail technicky složitý a finančně náročný, jako např. zaatikový žlab? Žlab, vytvořený dle detailu RHEINZINK-vně ležící nadřímsový žlab, je bezpečným a technicky jednodušším řešením. Tento způsob provedení bude naprosto spolehlivý, pokud dodržíme při montáži a výrobě několik zásadních pravidel.Žlab vně ležící nadřímsový


Častou a zásadní chybou, která se u žlabu tohoto typu objevuje, je rozdělení žlabu na dva klempířské prvky - samotný žlab a lištu oplechování atiky. V místě přední návalky tak řemeslník vytvoří rizikové místo, kudy může voda vnikat do konstrukce objektu. Druhou technickou chybou je vyrobení zadní strany žlabu nižší, než je přední strana žlabu.

Pro bezproblémovou funkci žlabu je nutné řádné vyspádování 1%. Přední hrana žlabu přitom zůstává rovnoběžná s okapní hranou střechy, což je z estetického hlediska velmi pozitivní. Klempířský prvek (hranatý žlab specifického tvaru) musí být proveden jednodílně. Zadní strana žlabu musí být o 15 - 20 mm vyšší než přední strana žlabu.Žlab vně ležící nadřímsový

Žlab vně ležící nadřímsový je elegantním, estetickým řešením, které je navíc bezpečné a technicky i finančně nenáročné.


Další články z kategorie: Střešní žlaby, svody ZDEautor: Rheinzink

 

 Štítky: Okapový systém, Nástřešní žlab
Rubriky článků