Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Okapové systémy - žlaby a svody

Okapní žlaby - seriál Péče o střechy historických budov

21. 11. 2014

Okapní žlaby

1.

a) Okapní žlaby chrání fasády před účinky vody stékající se střechy. U významných budov byly podokapní žlaby osazovány již v barokním období. Dnes jsou okapní žlaby považovány za samozřejmou součást budov se šikmými střechami. Zcela nevhodné by bylo osazování okapních žlabů na věžích a vikýřích.

b) Je třeba pokud možno se vyhýbat používání okapních žlabů u staveb krytých dřevěných šindelem a u těch historických budov nebo jejich částí, které dosud okapní žlaby nejsou opatřeny. U staveb lidové architektury je vhodné uvážit možnost provedení dřevěných dlabaných podokapních žlabů.

c) U historických staveb krytých skládanou krytinou je téměř ve všech příkladech použití půlkruhových okapních žlabů vhodnější, než použití podokapních žlabů hranatých, nebo žlabů nadokapních (nástřeších).


2.

Výslovně je nutné odmítnout zejména následující zásahy (pokud nejsou součástí kvalitního architektonického řešení uplatněného před polovinou 20. století):

a) Nadměrné zvětšování šířky oplechování úžlabí a jiných klempířských prvků, oplechování vikýřů (lemování ve styku s krytinou musí být omezeno na nezbytný rozsah).

b) Nahrazování skládaných úžlabí oplechováním (jsou obvyklá u šindele a břidlice, někde jsou však dochována i úžlabí skládaná z pálené krytiny).

c) Nahrazování podokapních žlabů nadokapními (nástřešními) žlaby. Lemování spodního okraje střechy plechem.

d) Nahrazování přesahu skládané krytiny na štítu oplechováním (tzv. návětrnými lištami).

e) Nahrazování tradičního provedení styku krytiny s nástřešním zdivem plechovým lemováním.

f) Oplechování hřebenu a nároží, oplechování vikýřů.

g) Nahrazování klempířských prvků z pozinkovaného nebo zinkového plechu prvky měděnými. Tento drahý materiál byl v minulosti používán jen výjimečně. V současném znečistěném ovzduší povrch měděného plechu velmi tmavne. Někde nedojde ani po mnoha letech ke vzniku zelené měděnky. Barevný kontrast měděných klempířských prvků (ať už tmavohnědých, černých nebo  zelených) vůči krytině je i z hlediska architektonického výrazu střechy v naprosté většině případu nežádoucí. Je rovně třeba připomenout, že měděné klempířské prvky jsou dosti často  zcizovány. Voda ztékající z měděného plechu na fasádu způsobuje zelené zbarvení omítky.

h) Zbytečná výměna, případně oplechování mansardových nebo jiných dřevěných říms. (Je třeba přihlédnout k tomu, že vesměs nemají nosnou funkci). Pokud je výměna zcela nezbytná,  musíme přesne dodržet profilaci, materiál a posoudit možnosti zachování alespoň části původní římsy.

i) Odstranění nebo zjednodušení dřevěné konstrukce a ozdobných prvků ve štítech, dále všech klempířských, kovaných, dřevěných a jiných ozdobných i běžných prvků, které jsou autentickou součástí historické střechy.

j) Osazování různých antén, solárních a fotovoltaických panelů, reklamních a jiných cizorodých nadstřešních prvků i dalších nevhodné zásahy do tradiční podoby střechy historické stavby. Vyústění vzduchotechnických zařízení je třeba pokud možno soustředit a umístit do pohledově neexponovaných částí střechy.
Logo Národního památkového ústavuZdroj: Publikace Péče o střechy historických budov, opis - referát metodik NPÚ ÚP 2009/2010, NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ústřední pracoviště, Odborné a metodické publikace, svazek 26

Autoři: Vojtech LÁSKA, Alfréd SCHUBERT. Miloš SOLAR, Josef ŠTULC

Pro Národní památkový ústav lektoroval: Prof. ing. arch. Karel Kibic, DrSc., Národní památkový ústav, územní odborná pracoviště

Štítky: Střecha doplňky, Okapový systém, Nástřešní žlab, Dešťové svody
Rubriky článků