Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Střešní plášť odvětrání

Vodotěsné podstřeší betonových tašek Terran - fotonávod, 2.díl

28. 3. 2017

logo Terran

HŘEBEN

U vodotěsného podstřeší deskový záklop realizujeme až k hřebenu střechy. Folii z obou stran přeložíme přes hřeben minimálně 20 cm. Na obou stranách hřebene je třeba folie k sobě přilepit v příčných i vodorovných spojích páskou Medi-T. U vodotěsného podstřeší je zakázané používat držák hřebenové latě s hřebem! Ve správné výšce namontujeme univerzální držák hřebenové latě do kontralatí. Do držáků připevníme hřebenovou lať. Minimální průřez hřebenové latě může být 40/50 mm. Kromě univerzálního držáku hřebenové latě je pro uchycení hřebenáče povoleno používat více latí.

Do hřebenové latě přichytíme univerzální větrací pás na hřeben a nároží Roll-O-Mat a příchytkami hřebenáče upevníme k hřebenové lati.


1 Základní taška
4 Hřebenáč (2,8 ks/bm)
5 Větrací taška
11 Univerzální větrací pás na hřeben a nároží
13 Držák hřebenové latě
14 Příchytka hřebenáče
25 Střešní folie Medifol SUPREME (230 g/m2, 75 m2/bal)
27 Páska pod kontralatě
28 Krokev
29 Bednění
32 Kontralať (50/60)
35 Hřebenová lať

NÁROŽÍ

U vodotěsného podstřeší realizujeme deskový záklop až po vrchol nároží. Na vrchol nárožípřipevníme vruty střešní lať (nárožní lať). Folii z obou stran přeložíme přes hřeben a nárožní lať v šířce minimálně 20 cm. Na obou stranách hřebene je třeba folie k sobě přilepit v příčných i podélných spojích páskou Medi-T, viz. kapitola „Folie, kontralatě“.

Po obou stranách nárožní latě překryté folií připevníme vruty kontralatě s páskou Medi-T. Mezi kontralatěmi vedle nárožní latě a kontralatěmi na krokvích vynecháme 5 cm mezeru.

U vodotěsného podstřeší je zakázáno používat držák hřebenové latě s hřebem. Ve správnévýšce namontujeme do kontralatí univerzální držák hřebenové latě. Do držáku připevníme hřebenovou lať. Nejmenší průřez hřebenové latě může být 40/50 mm. Kromě univerzálního držáku hřebenové latě je dovoleno pro uchycení hřebenáče používat více latí na sebe. Do hřebenové latě přichytíme univerzální větrací pás na hřeben a nároží Roll-O-Mat a hřebenáče příchytkami hřebenáče upevníme k hřebenové lati.


1 Základní taška
4 Hřebenáč (2,8 ks/bm)
11 Univerzální větrací pás na hřeben a nároží
13 Držák hřebenové latě
16 Ochranná větrací mřížka
17 Ochranný pás proti ptákům
18 Okapový plech - lakoplast
19 Okapový plech vrchní - lakoplast
25 Střešní folie kontaktní Medifol SUPREME (230 g/m2, 75 m2/bal)
27 Páska pod kontralatě
28 Krokev
29 Bednění
30 Žlabový hák
31 Okapový žlab
32 Kontralať (50/60)
33 Okapová lať
34 Střešní lať (40/50)
35 Hřebenová lať

BOČNÍ NAPOJENÍ NA STĚNU

Folii ukončíme u stěny. Na ni a na stěnu nalepíme Medi-Flex. Na stěně musí být Medi-Flex minimálně do výšky vrchní hrany tašky.


1 Základní taška
21 Těsnící pás kolem komínu Medi-Flex
22 Krycí lišta kolem komínu
25 Střešní folie kontaktní Medifol SUPREME (230 g/m2, 75 m2/bal)
27 Páska pod kontralatě
28 Krokev
29 Bednění
32 Kontralať (50/60)
34 Střešní lať (40/50)

1. díl minisérie - Správné odvětrávání střešního pláště naleznete zde.


Rubriky článků