Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Střešní plášť odvětrání

Správné odvětrání střešního pláště

26. 1. 2017

ODVĚTRÁNÍ

logo Terran

Vzduchovou mezeru pod krytinou je nutné provětrat. K provětrání dochází tehdy, když ve vzduchové mezeře (se správným průřezem) vznikne tepelný rozdíl a vytvoří se komínový efekt. Pohyb vzduchu ve velké míře závisí na vytvoření jednotlivých detailů střechy a na sklonu střechy.  Kvůli bezpečnému provětrání je nutné vytvořit větrací otvory ve střeše směrem dovnitř a ven podle příslušné normy podle možnosti ve vyšších a nižších polohách střechy. Provětrání je nutné zabezpečit v každé části střechy (např. přelomy střech, úžlabí, nároží atd.).

Podle příslušné normy je nutné u střechy strmější než 10° zabezpečit následující větrací otvory:

• u okapu volný větrací otvor je 0,2% z dané plochy střechy, minimální velikost 200 cm2/bm (na každý metr 2 cm)

• na ploše střechy volný větrací průřez má být 200 cm2/bm

• velikost větrací plochy na hřebeni a nároží představuje 0,05% z dané plochy střechy; obě dvě strany hřebene je nutné počítat zvlášť.

Plochy související s větracími otvory dovnitř a směrem ven:


Velikost střešní plochy na 1 bm od hřebene k okapu

Velikost střešní plochy na 1 bm nároží

Rozlišujeme jedenkrát a dvakrát provětrané střechy. Pokud je to možné, doporučujeme realizovat jedenkrát provětrané střechy, protože je lze vytvořit podle jednoduchých parotechnických vzorců. Složité výpočty nejsou potřeba v případě, kdy vnitřní teplota nepřesahuje 22°C a relativní obsah páry nepřesahuje 65%, dále mezi vnitřní parotěsnou vrstvou a vnější podkladní vrstvou je následující souvislost: Sdi ≥ Sde x 6

Doporučené dimenze větrání střech


Sklon vzduchové vrstvy Nejmenší tloušťka větrané vzduchové
mezery určené pro odvod
vodní páry procházející střešní
konstrukcí při délce vzduchové
vrstvy do 10 bm
Nejmenší tloušťka větrané vzduchové
vrstvy určené pro odvod
vodní páry procházející střešní
konstrukcí a na odvod technologické
a srážkové vody vytvořené
v konstrukci při realizaci u délky
vzduchové vrstvy do 10 bm
Plocha nasávacích větracích otvorů
k ploše větrané střechy
  (mm) (mm)  
10° - 25° 60 150 1/200
25° - 45° 40 100 1/300
> 45° 40 50 1/400

Podkladní folie se vždy pokládá podél okapové hrany, všeobecně s 10 cm přesahem u sklonu nad 30°; u sklonu pod 30° s minimálním přesahem 15 cm a u sklonu pod 20° s přesahem 20 cm. Folii začínáme klást vždy od okapu. Vrchní folii překryjeme přes spodní, abychom zabránili vniknutí případné vlhkosti mezi folie. Paropropustné nekontaktní folie je nutné aplikovat v závislosti na počasí s 1-2 cm převisem, aby se nevytvořila škodlivá napětí a aby se folie nepřilepila na tepelnou izolaci. Paropropustná kontaktní folie je aplikovatelná přímo na tepelnou izolaci, příp. na bednění (záklop). U okapu je nutné dávat pozor na to, aby byla podkladová folie v každém případě napojená na okapový plech s určeným přesahem. U střech s nízkým sklonem a u větrotěsných a vodotěsných napojení je nutné podkladní folii nalepit na okapový plech. Správné vytvoření okapu je důležité proto, aby mohla být dešťová voda bezpečně odvedená mimo střešní plášť.

Zdroj textu: společnost Terran CZ

Štítky: Odvětrání střechy
Rubriky článků