Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Střešní plášť odvětrání

Šikmá střecha a její odvětrávání

1. 4. 2014

Dvouplášťové a tříplášťové střechy s maloformátovou krytinou

Větraná vzduchová vrstva dvouplášťových střech s krytinami skládanými z malých formátů se volí o ploše nejméně 200 cm2, připadající na 1 m šířky střechy, o výšce vzduchové vrstvy nejméně 20 mm. Přesahuje-li vzdálenost přiváděcích a odváděcích otvorů 10 m, zpravidla se zvětšuje plocha větrané vzduchové vrstvy o 10% základní plochy na každý další 1 m přesahující vzdálenost 10 m. Přiváděcí větrací otvory u okapu se volí o ploše nejméně 1/500 odpovídající plochy střechy, nejméně 200 cm2/bm okapu, odváděcí větrací otvory ve hřebeni nebo na nároží o ploše nejméně 1/1000 plochy střechy (při uvažování plochy střechy přimykající se ke hřebeni nebo k nároží z obou stran).Dvouplášťové střechy s krytinou o vysokém difúzním odporu

Tloušťka vzduchové vrstvy dvouplášťové střechy se volí co největší. Plochy přiváděcích větracích otvorů se volív rozmezí 1/100 až 1/400 plochy střechy v závislosti na sklonu vzduchové vrstvy, popř. i větší. Plocha odváděcích větracích otvorů se oproti ploše přiváděcích větracích otvorů zpravidla zvětšuje nejméně o 10% a jejich vzájemná vzdálenost nemá přesahovat 18 m.

Minimální tloušťka vzduchové vrstvy větrané dvouplášťové střechy v závislosti na délce a sklonu vzduchové vrstvy a požadované účinnosti větracího systému.


sklon vzduchové vrstvy nejmenší tloušťka větrané vzduchové vrstvy, určené pro odvod vodní páry difundující do střešní konstrukce, při délce vzduchové vrstvy do 10m1) (mm) nejmenší tloušťka větrané vzduchové vrstvy, určené pro odvod vodní páry difundující do střešní konstrukce i k odvedení vody technologické a vody srážkové zabudované do konstrukce při realizaci, při délce vzduchové vrstvy do 10m1) (mm) plocha přiváděcích větracích otvorů k ploše větrané střechy
<5°
100 250 1/100
5°až 25° 60 150 1/200
25°až 45° 40 100 1/300
> 45° 40 50 1/400

1) Na každý 1 m délky vzduchové vrstvy přesahující 10 m se zvětšuje nejmenší tloušťka vzduchové vrstvy o 10 % hodnoty připadající k nejmenší tloušťce a příslušném sklonu.


Příklad:


Střecha o sklonu 40°, 20 m okapní hrana, 7 m krokev, tj. plocha 140 m2, plocha přiváděcích větracích otvorů 1/300 x 140 m2 = 0,47 m2, tj. např.tloušťka otvoru v okapní hraně tvořeného kontralatě mi bude 0,47 / 20 = 0,023 m. Nejmenší tloušťka dle tabulky však bude 40 mm. Nutno zohlednit veškerá ustanovení normy ČSN 73 1901.


Vedag, odvětrávač určený pro pravoúhlý, třítabulový šindel
Obr.: Vedag, Odvětrávač typ 2, určený pro pravoúhlý, třítabulový šindel

Vedag, odvětrávač určený pro bobrovku
Obr.: Vedag, Odvětrávač typ 4, určený pro bobrovku

Vedag, odvětrávač určený pro pravoúhlý, třítabulový šindel s mřížkou z polypropylenu
Obr.: Vedag, Odvětrávač typ 2, určený pro pravoúhlý, třítabulový šindel s mřížkou z polypropylenu
Zdroj článku Vedag ČR s.r.o., hydroizolační systémy
Vedag logo firmy


Štítky: Odvětrání střechy, Střecha doplňky
Rubriky článků