Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Střešní okna, světlovody a vikýře

Poloha vikýřů vzhledem k podkrovní místnosti

16. 12. 2013

Denní osvětlení podkrovních místností se posuzuje podle požadavku normy ČSN 730580 Denní osuět1ení budou. Návrh vikýřů s jejich zasklenými plochami musí odpovídat nejenom požadavkům platných norem a dalším souvisejícím předpisům, ale i činnosti, s kterou se v místnosti uvažuje.

Polohu vikýřú na střeše ovlivňuje více činitelů. Je to především dispoziční řešení využívaného podkroví, poloha osvětlované místnosti, sklon střechy, poloha nosných stěn spodního podlaží a jejich možnost zatížení konstrukcí podstřeší i vikýře. V neposlední řadě je to i architektonické pojetí celého objektu.

Situování víkýřů s ohledem na obvodové nosné stěny muže mít různé varianty, jako například:

  • vikýřová čelní stěna je pokračováním obvodové (nosné) stěny

  • vikýřová čelní stěna je pokračováním předsunuté části obvodové nosné stěny

  • vikýř je odsunutý od okapu a nezatěžuje nosné stěny

Vikýře, výrazný prvek šikmých střechObr.: Vikýř je pokračováním nosné stěny s přerušeným okapem.
Legenda: C - vyzděná čelní stěna vikýře, P
- pohled na přerušený okap


Vikýřová čelní stěna je pokračováním obvodové (nosné) stěny

Poloha vikýře poblíž okapu nad nosnou stěnou má několik předností.
Je to především možnost zrealizovat čelní stěnu vikýře zděnou v pokračování nosné obvodové stěny s vhodnou výškou parapetu i potřebnou výškou okna. Touto formou lze zbudovat všechny typy víkýřú. Takto zvolená poloha víkýřú umožňuje provést nepřerušený střešní okap a nenáročný odvod srážkové vody se střechy.

Vikýře, výrazný prvek šikmých střechObr.: Schéma vikýře navrženého na předsunuté části obvodové stěny
Obr 2.: Část půdorysu s vyznačením vikýře, x - velikost předsunutí obvodové stěny


Může se zvolit ale i úprava zděného vikýře s přerušeným okapem a probíhající spodní zděnou obvodovou stěnou až do čelní stěny vikýře, včetně stejné povrchové úpravy u obojího. Vikýř se pak stává více součástí obvodové stěny.

Vikýřová čelní stěna je pokračováním předsunuté části obvodové nosné stěny

Další varianta zvýraznění víkýře vznikne při vysunutí části stěny s vikýřem před líc nosné stěny ve formě rizalitu. Takto předsunutý vikýř se stává výraznou dominantou a lze ho pak pokládat až za jakýsi typ domovního štítu.
Zděné časti víkýřú z tepelně izolačních tvámic mohou přispívat ke zlepšení vnitřního klimatu po stránce tepelné.

Vikýř odsunutý dále od okapu

Pro prosvětlení místností nacházejících se uvnitř dispozice je nutné víkýře situovat dále od okapu, blíže ke hřebenu, Při tomto řešení přirozeně často vznikají vyšší parapety s nízkými okny a špatným prosvětlením plochy místnosti u parapetu. Okno s vysokým parapetem je vhodné pouze na prosvětlení podřadnějších místností. Konstrukční úpravou vikýře lze i v tomto případě vyhovět požadavku správného osvětlení místnosti tím, že se vikýř upraví ve spodní části do tzv. zářezu střechy. Touto úpravou se docílí možnost ponechání potřebné velikosti vikýřového okna při optickém zmenšení jeho rozměrů.

Vikýře, výrazný prvek šikmých střechObr.: Schéma vikýře odsunutého dále od okapu, blíže ke hřebenu střechy.
Legenda: VP - výška parapetu, VO - výška okna


Odsunutím vikýře od okapu dále do střešní roviny se celá hmotnost vikýřú zpravidla přenáší na prvky krovové soustavy. V tomto případě je nutné volit konstrukce vikýřů lehké, obvodové stěny i střešní plášť sendvičový, s vyhovujícími tepelně technickými parametry. Volbou lehkých tepelně izolačních stěn ale nebývá mnohdy dostatečně vyřešen problém akustické pohody v podkrovních místnostech.

Kvalitu denního osvětlení místnosti neovlivňuje jen poloha vikýře na střeše, ale také tvar a velikost jeho zasklených ploch. U vikýřů pultových je to jednoznačnější než u vikýřů sedlových. Právě u sedlových vikýřů se vyskytuje řada variantních řešení. Spodní část tohoto vikýře dovolí zabudovat běžný tvar okna, ale homí štítová část vyžaduje individuální řešení. Často bývá tato část upravená jako plná zděná plocha, bez zasklení, což je ale na závadu osvětlení místnosti. Vznikají hluboké stínící záklenky zhoršující osvětlení místnosti. Zasklením celého štítu vikýře se zvýší "okno", které zlepší osvětlení i vzdálenějších míst prostoru.Autor: Doc. Ing. Anna Kadlecová, CSc., Ing. Miloslav Veselka, Ing. Jitka Mohelníková, Ph. D., Ing. Táňa Juráková

Zdroj: VIKÝŘE - výrazný prvek šikmých střech, vydavtelství Littera - Kovařík
Vikýře, výrazný prvek šikmých střech, vydavatelství Littera-KovaříkŠtítky: Střecha doplňky, Denní osvětlení, Vikýř
Rubriky článků