Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Střešní okna, světlovody a vikýře

Střešní okno v nadkrokevním zateplení

22. 2. 2017

Střešní okno v nadkrokevním zateplení - systém řešení puren®

Podlahy na terénu a nad nezateplenými prostorami je nutné izolovat. Pro tepelnou izolaci podlah se používají izolace s vysokým stupněm zatížení v tlaku a odolností proti vlhkosti. Dříve to byl expandovaný polystyrén (EPS) a extrudovaný polystyrén (XPS). Po revizi normy ČSN 73 0540:2011 se nám pro pasivní a nízkoenergetické stavby snížily hodnoty prostupu tepla a u běžně používaných tepelných izolací se zvýšila tloušťka izolace. Ne každý zákazník si chce zvyšovat tloušťku podlahy. Společnost puren vydává montážní návod na aplikaci izolací puren PIR pro podlahy, balkony a parkoviště.


Norma ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov uvádí požadavek na prostup tepla šikmé výplně otvorů. Urec,20= 1,7 Upas,20 = 1,4 W/m2K a za předpokladu dosažení teploty na vnitřním rámu okna nad teplotou rosného bodu.

Střešní okno v nadkrokevním zateplení s tepelnou izolací PIR (tvrdý pěnový polyuretan) se montuje stejným způsobem jako u tepelné izolace z minerální vaty mezi krokvemi. Detaily posazení okna má každý výrobce střešních oken různé či podobné. Se zvyšujícími normovými požadavky na prostup tepla střešní konstrukcí se zabudovaným střešním oknem se zpřísnily a místo mezi rámem okna a tepelnou izolací je nutno více zateplit. Lemující izolační manžeta o tl.30 mm má poměrně malé izolační schopnosti. Tepelná vodivost je cca 0,035-0,048 W/mK. Zateplovací rám puren nahrazující dřevěnou kontralať má tl. 100 mm s tepelnou vodivostí 0,018 W/mK a je složen z desky purenit s jádrovou PIR izolací. Suché dřevo má vodivost 0,41 W/mK. Jedná se o velice problematický detail, který se obtížně provádí na stavbě a ne každý výrobce oken má toto místo správně ošetřené z hlediska splnění normových požadavků pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Společnost puren vyrábí systémovou zateplovací sadu ke střešním oknům a v Německu ji dodává společnosti Roto a Velux. Toto systémové řešení chceme nabídnout i českému a slovenskému zákazníkovi. Zateplovací sada zlepšuje tepelně izolační vlastnosti na rámu okna, zajišťuje snadnou a bezpečnou montáž realizačním firmám. Pro koncového uživatele zvyšuje teplotu na rámu okna nad teplotu rosného bodu (nedochází k rosení na rámu okna) a zvyšuje mu tímto komfort v bydlení. Společnost puren provedla ověřovací výpočet tepelných toků a rozložení teplotních polí a tepelných toků v konstrukci se zateplovací manžetou a se zateplovací manžetou + zateplovací sada puren. Povrchová teplota na vnitřní straně rámu střešního okna se zateplovací manžetou a zateplovacím rámem puren se pohybuje při venkovní teplotě -15°C těsně nad teplotou rosného bodu. Okno bez zateplovací sady puren bude vykazovat teplotu pod rosným bodem, tzn. že se na vnitřním povrchu bude objevovat kondenzace pokud nebude pod oknem topné těleso.

Střešní zateplovací sada puren se skládá z jednotlivých dílů, které se na stavbě namontují kolem okna. Dle přiloženého montážního návodu se okno se zateplovacím rámem osadí do vyřezaného otvoru v tepelné izolaci.

Více informací a detaily naleznete na http://www.puren.cz/
Autor a zdroj textu: Puren GmbH, PUREN
logo společnosti PURENŠtítky: Izolace střechy, Podkrovní okna
Rubriky článků