Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Střešní okna, světlovody a vikýře

Střešní světlíky - typy

23. 3. 2014

Důležitým prosvětlovacím prvkem průmyslových objektů slouží střešní světlík. Světlíky jsou ukotvovány nad úrovní střešního pláště světlíkovými obrubami o volitelné výšce. Standardní provedení střešních světlíků je bodové (vodorovný tvar) nebo pásové sedlové či obloukové. Vyrábějí se také atypické tvary – kupole, jehlany apod. Střešní světlíky se navrhují podle pěti kritérií:Ilustrační foto, střešní světlíkObr.: Ilustrační foto střešního světlíku


1) dispozice budovy

2) světelně technické požadavky

3) architektonické a ekonomické požadavky

4) konstrukční požadavky - druhy střešní konstrukce; materiálové a výrobní možnosti

5) požadavky na větrání a výlez na střechu

 

Dispozice budovy

U prostorů, které jsou členěné příčkami nebo u malých prostorů je možné použít bodové osvětlení, které by nenarušovalo variabilitu polohy příček. Velké prostory umožňují velkoplošné osvětlení nebo návrh provedení pásového osvětlení rovnoběžně s hřebenem, tak i ve směru příčném. Rovnoměrné osvětlení lze získat větším počtem čočkovitých světlíků. Jako vhodný způsob prosvětlení lze také použít průsvitnou střešní krytinu.

Světelně technické požadavky

Na světelně technickém výpočtu závisí velikost, tvar a množství použitých světlíků. Pro dosažení rovnoměrného prosvětlení místností se mohou světlíky použít k podpoře světla za pomoci s bočním osvětlením. K zabránění oslunění vnitřního prostoru lze ivlivnit tím, že světlíky budou orientované pouze k severu. Prostor může vyžadovat pouze horní osvětlení ve spojení s umělým osvětlením, tak aby nedocházelo během dne k osvětlení prostoru v různých směrech.

Architektonické a ekonomické požadavky

Jednotlivé požadavky a kritérie se vzájemně doplňují a prolínají. Tvar, funkce a konstrukce světlíků hraje velkou roli při architektonickém působení objektu. Světlíky lze rozdělit na jednotlivé typy podle těchto hledisek:

1) funkce osvětlovací a větrací - světlíky pevné, otvíratelné a průlezné

2) poloha světlíků vzhledem k budově - světlíky podélné nebo příčné

3) konstrukce a použitý materiál - světlíky ocelové s beztmelovým zasklením nebo plastové světlíky

 

Konstrukční požadavky

Velmi důležitý je poměr tvaru světlíku a konstrukce světlíkové obruby ke střešnímu plášti. Vybrat správný druh materiálu na obrubu i vlastní osvětlovací osvětlovací část jako například beztmelé zasklení do ocelových tenkstěnných profilů, kopulovité i pásové světlíky z plastových hmot, z bezpečnostního skla apod.

Požadavky na větrání a výlez na střechu

Hlavním požadavkem jsou kritéria větrání (aerační světlíky) nebo jsou to světlíky ventilační osvětlovací s možností výlezu na střechu, pevné světlíky bez možnosti větrání a větrací jednotky, osazené samostatně ve střešním plášti.

Druhy světlíků podle tvaru

nákres světlík vodorovný
Obr.: Světlíky vodorovné nebo s mírným sklonem. Část střešní krytiny je z průhledného materiálu

nákres světlík se svislým otvorem
Obr.: Světlíky se svislými otvory podél vazníků a se střídavou úrovní střechy
nákres střešní dílec s otvorem a obrubou proti zatékání
Obr.: Střešní dílec s otvorem a obrubou proti zatékání, často je ventilační nebo průlezný. Může být kruhový, čtvercový, obdélníkový nebo pásový
nákres světlík lucernového tvaru s volnými otvory
Obr.: Lucernový tvar s volnými otvory nebo s regulačními žaluziemi, kombinovaný s větrnými svislými zástěnami. regulace větrání se provádí posuvem zástěn nebo žaluziemi
nákres světlík sedlový
Obr.: Sedlový světlík s otevíravými (ventilačními díly)
nákres světlík s podsvětlíkem
Obr.: Světlík s podsvětlíkem pro zlepšení jeho tepelně izolační schopnosti. Prostor může být i vytápěn, nebo v něm mohou být různá vedení
nákres světlík pilový
Obr.: Světlík pilový
nákres světlík shedový
Obr.: Světlík shedový (i světlík pilový) vznikne řazením světlíků se stejnou orientací za sebou
nákres světlíky motýlkové neboli M
nákres světlíky motýlkové neboli M
Obr.:
Světlíky motýlkové neboli M vzniknou řazením několika otvorů do souměrných dvojic

nákres světlíky lucernové
Obr.: Světlíky lucernové. V případě, že otvor světlíků splývá s vazníkem střešní konstrukce, označuje se "Boileau"
nákres obdoba světlíků
Obr.: Obdoba světlíků lucernových, někdy se při menší šířce nazývají světlíky "A"Zdroj článku Střešní světlíky, Doc. Ing. Josef Jíra, CSc.

Štítky: Střecha doplňky, Střešní světlíky
Rubriky článků