Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Střešní krytiny

Lepenková krytina z asfaltových pásů na trojboké latě

17. 6. 2013

Představujeme Vám vynikající publikaci 100 osvědčených stavebních detailů Klempířství a Pokrývačství. Knihu ocení realizační firmy, projektanti ale i majitelé nemovitostí, při návrzích a opravách střech nových i historických budov. Následujících několik článků, které budeme publikovat během letních měsíců, přináší pohled na malou část této publikace.

Jednoduchá lepenková krytina položená na trojboké latě je odolnější proti vlivům povětrnosti. Setkáme se s ní v horských oblastech u střech se sklonem větším než 30°, při menším sklonu někdy může podél latí zatékat. Krytina tohoto druhu nemá většinou oplechování. Nejprve se položí okrajový pruh lepenky široký 33 až 50 cm (při větším sklonu stačí 33 cm), ohne se přes okraj bednění s přesahem 1 cm. Horní okraj se přibíjí po 20 až 25 cm. Čelní přesahy okrajového pruhu se dělají široké nejméně 10 cm a směřují proti větru. Trojboké latě se základnou 7 cm se upevňují kolmo k okapu od pravého okraje střechy. Přibíjejí se stavebními hřebíky 2,8170, vzdálenými od sebe nejvýše 50 cm.

Obr.1 (níže) Jednovrstvá krytina na lišty

Jednovrstvá krytina na lištyKrytí latě při okapní partiiHřebíky se do latí zarážejí kolmo u vrcholu, kdyby se přibíjely ze stran, latě by se rozštíply. Latě se ukončují asi 30 cm od okapu tak, aby přesahovaly okapový pruh lepenky alespoň o 10 cm. U hřebene končí asi ve vzdálenosti 15 cm. Jejich konce se zhoblují nebo šikmo seříznou do ztracena. Latě se kladou ve vzdálenostech 95 až 96 cm, rovnoběžně s okrajovou lištou. Při rozměřování roztečí latí se přihlíží k šířce lepenkových pásů. Do jednotlivých polí vymezených latěmi se rozvinuje lepenka tak, aby okraje pásů ležely zcela na bocích latí. Postupuje se směrem od okapu k hřebeni a dbá se na to, aby byla střešní plocha v celé délce jediným souvislým pruhem. Pokud se musí pás nastavit, dodrží se podélný přesah nejméně 10 cm a plocha přesahu před přibitím horního přesahujícího pásu se natře ve styčné ploše živicí. Přechod lepenek z vodorovné plochy bednění k bokům latí se tvaruje tzv. přítlačníkem, tj. asi 80 cm dlouhou dřevěnou tyčí. Uložený pruh se přibije k bokům latí hřebíky se širokou hlavou ve vzdálenostech po 25 cm. Styčné spáry dvou sousedních lepenkových pásů ve vrcholu trojboké latě se uzavřou proužkem lepenky širokým 10 až 12 cm (položí se do živičného nátěru). Nakonec se přibije z obou stran k latím po 8 cm vzdálenosti. Přesah v nastavení tohoto pásku se dělá nejméně 10 cm široký. Postupuje se vždy od okapů směrem k hřebeni. U hřebene střechy se přetáhne o 10 až 15 cm přes okraj a řídce se přibije hřebíky. Přes hřeben se potom do živičného nátěru položí hřebenový pruh lepenky široký 33 nebo 50 cm (podle sklonu střechy). Na okraji se přibije do bednění, rovněž ve vzdálenostech po 8 cm.

úžlabí a nárožní partie v krytině na latěObr. 3 a - úžlabí partie v krytině na latě, b - nárožní partie v krytině na latě

a,b Způsoby přetažení trojbokých latí lepenkouObr.4 a,b - způsoby přetažení trojbokých latí lepenkou


Existuje veliké množství druhů krytí tímto způsobem. Obrázek 1 ukazuje klasický způsob krytí s nizoučkými trojbokými latěmi. U dalšího způsobu (obr. 2) se používá vyšší lať, tažená až k okapu, seříznutá do ztracena, s velice umně "zabalenou" seříznutou částí.

Krytina lepenková na trojboké latě v řezu

Obr. 5 Krytina lepenková na trojboké latě v řezu

Obrázek 6 se zabývá stykem krytiny se stěnou komína. Styk je vyložen latí. Následující příklad (obr. 5) využívá s výhodou krokví pro laťové podklady a obrázek 3 ilustruje vybednění úžlabí a ukončení latě u okapu. Je zde i úprava nároží v trojbokých latích. Poslední způsob (obr. 4) nabízí alternativní položení lepenkových pásů na trojboké latě.

Lepenkové lemování u latíObr. 6 a - lepenkové lemování u lati, b - lepenkové lemování stupňovité, c - krytí trojbokých latí páskem lepenky, d - lepenková lemování u komínuZdroj článku: 100 osvědčených stavebních detailů - Klempířství, pokrývačství, vydavatelství Grada
Grada, 100 osvědčených stavebních detailů
Autor: Krytiny-Střechy.cz / Bohumil Štumpa, Ondřej Šefců, Jiří Langer / Grada

Štítky: Bitumenová krytina, Lehká krytina, Asfaltový šindel
Rubriky článků